Силабуси ОПП “Курортна справа” РВО “Магістр” 2023 – 2024

Силабус_HR-менеджмент_2023

Силабус_Бізнес-планування підприємств сфери гостинності

Силабус_Брендування_2023

Силабус_Взаємодiя_в_командi_та_конфлiктологiя_на_пiдприeмствах_сфери_послуг

Силабус_Висока кухня_2023

Силабус_Гастродипломатія_2023

Силабус_Географiя_курортiв_Украiни

Силабус_Готельний_ринок_світу_2023

Силабус_Ділові_та_протокольні_заходи_в ГРС_2023

Силабус_Іміджелогія_2023

Силабус_Інклюзивні_послуги_в_крортній_сфері _2023

Силабус_Інноваційні технології в КС

Силабус_Креатив у ресторанних технологіях_2023

Силабус_Кризове управління міжнародними готельними мережами_2023

Силабус_Лакшері-сервіс_2023

Силабус_Методика викладання дисциплін зі сфери обслуговування_2023

Силабус_Методологія_і_організація_наукових_досліджень_2023

Силабус_Моніторинг_курортів_України_2023

Силабус_Науково-дослідна_практика_2023

Силабус_Обслуговування_у_курортних_закладах_розміщення_2023

Силабус_Органiзацiя_санаторно_курортноi_справи_2023

Силабус_Організація ділових прийомів

Силабус_Охорона_праці_в_ галузі_2023

Силабус_Професійне спілкування англійською мовою (1)

Силабус_Професійне спілкування німецькою мовою

Силабус_Професійне_спілкування_польською мовою_2023

Силабус_Стратегічне_управління_2023

Силабус_Сучасна_курортна_справа_Украiни

Силабус_Територiальне_планування_курортних_мiсцевостей

Силабус_Транснаціональні_корпорації_у_готельному_господарстві

Силабус_Управлiння_курортними_закладами_готел_но_ресторанного_бiзнесу

Силабус_Управлiння_персоналом_на_пiдприeмтвах_iндустрii_гостинностi

Силабус_Управління глобальними ризиками в готельно-ресторанному бізнесі

Силабус_Управління_проектами_2023

Силабус_Цифрові_технології_2023