Румянцева І.Б.

Румянцева Ірина Богданівна

асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСОБИСТІ ДАНІ:

Українка, одружена, 1990 р.н.

Мови:   українська, російська – вільно, англійська – зі словником.

Інтереси: подорожі, інновації в сфері готельно-ресторанного бізнесу,

ОСВІТА:

Середня освіта: З вересня 1997 року до червня 2007 року навчалась у Івано-Франківській ЗОШ I-III ступенів №7, де одержала атестат про повну загальну середню освіту.

Вища освіта: У 2007 році вступила до Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на спеціальність «Готельно-ресторанна справа», де отримала диплом бакалавра з відзнакою.

У 2011 році продовжила навчання в цьому ж Вузі, де отримала диплом спеціаліста «Готельна і ресторанна справа» з відзнакою.

Кваліфікація: спеціаліст з готельної і ресторанної справи. Диплом з відзнакою ВА № 43697766 від 01.06.2012 р. 

Дипломна робота: «Управління системою якості на підприємстві (на прикладі кафе-бару «Франківський»)». 

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Мендела Ірина Ярославівна.

Аспірантура: (вечірня) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Статті у фахових виданнях України: 

Румянцева І.Б. Роль інноваційних процесів в діяльності роботи готельних підприємств. Одеса, вип. 22: Інфраструктура ринку. 2018. С. 104-107.

Румянцева І.Б. Основні складові діяльності готельних підприємств в умовах сьогодення. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 15 Т.1. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2019. С. 53-58.

Мендела І.Я., Жумбей М.М., Румянцева І.Б. Інноваційні стратегії готельних підприємств. Інтелект ХХІ. Випуск 2/2020. С. 140–143.

Румянцева І.Б.  Чайові в ресторанному бізнесі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 17 Т.2. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2021. С. 204-211.

 

Навчально-методичні видання:

Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017.  С. 369–376.

Мендела І.Я., Румянцева І.Б. Статистика в готельно-ресторанній справі: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во «Прінт-СВ», 2020. 48 с.

Румянцева І.Б.  Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. 2020. 52 с.

Румянцева І.Б. навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Товарознавство у готельно-ресторанному господарстві. 2021. 52 с.

Авторські свідоцтва:

Мендела І.Я., Румянцева І.Б. Навчально-методичний посібник «Статистика в готельно-ресторанній справі» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 99687. Дата реєстрації. – 14.09.2020 р.

Доповіді тез конференцій:

Румянцева І.Б. Напрямки маркетингових досліджень в сфері ресторанного бізнесу. Материалы п’ятой всеукраинской научной web-конференции молодых учёных. «Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях». Симферополь, 2014. С. 236–238.

Якість надання послуг в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. Вип. 5: Збірник статей: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення». Івано-Франківськ, 2017. С. 196–198.

Румянцева І.Б. До питання соціокультурної діяльності. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні». Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. С. 149-150.Румянцева І.Б. Використання чат ботів в готельному бізнесі. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні і практичні аспекти». Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С. 2019. С. 413.

Мендела І.Я., Румянцева І.Б. Стратегія підприємства готельного бізнесу. «Проблеми та перспективи вирішення». Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро-мікро рівні. 2020 С.  80-81.

Румянцева І.Б. «Особливості діяльності сучасного ресторанного бізнесу». Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 166-167.

Румянцева І.Б. «Якість харчових продуктів у сучасних умовах» Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. «Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої», присвячена професору Г. П. Жемелі. 2021. С. 71-73.

Румянцева І.Б., Лахманюк Є.Є. «Діяльність Spa-Готелів в Україні» Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції, (07 січня 2022 р., м. Ларнака (Кіпр), дистанційно) «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» 2022 р.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СТАЖ – з 2014 р. (останні 6 років):

Дисципліни, які викладає: «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Організація ресторанного господарства», «Барна справа», «Обслуговування в барах», «Стандартизація, сертифікація та метрологія», «Діловодство», «Товарознавство у готельно-ресторанному господарстві».

Організація заходів:  організаторка онлайн-зустрічі студентів з відомим українським кулінарним експертом Євгеном Клопотенком; створення профорієнтаційного ролику зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» організаторка благодійної акції «Щасливі діти».

Стажування (підвищення кваліфікації) (останні 5 років):

 1. Львівський торговельно-економічний університет на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи, № 283/02 від 29.09.2017р. 
 2. International postgraduate practical internship. Poland, Krakow. 2020
 3. Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ». Підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ» 2021
 4. Profi club, НУХТ. Київ. 02-28.2021р «СПЕЦІАЛІСТ СИСТЕМИ ХАССП/HACCP В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ».
 5. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 01.12 – 01.02.2022 р (без відриву від виробництва), №249/4 від 25.11.2021р.

Неформальна освіта:

 1. Онлайн-вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять». Освітній проект «На Урок», 25.03.2020.
 2. Онлайн-вебінар «Он-лайн тести «На Урок» для дистанційної роботи», 30.03.2020.
 3. Тестування на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», 26.03.2020.
 4. Онлайн-вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу». Освітній проект «На Урок», 07.04.2020.
 5. Тестування на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», «Онлайн- сервіси для вчителів», 15.04.2020.
 6. Курси «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності» від освітньої платформи Coursera, 18.04.2020.
 7. Вебінар Resilience: teaching in tough times Cambridge Assessment English, 21.04.2020.
 8. Вебінар Resilience: teaching in tough times Cambridge Assessment English, 22.04.2020.
 9. Онлайн-вебінар «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування». Освітній проект «На Урок», 05.05.2020.
 10. Онлайн-вебінар «Ігрові онлайн-ресурси в дистанційному навчанні: граючись навчаємо». Освітній проект «На Урок», 15.05.2020.
 11. Онлайн-вебінар «Як організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року». Освітній проект «На Урок», 20.05.2020. Онлайн вебінар Final reminder for Web seminar: Публікації в міжнародних виданнях. Web of Science Group, 08.06.2020.
 12. Онлайн вебінар «StartUp в освіті – шлях до мрії». Освітній проект «На Урок», 19.06.2020.
 13. Онлайн вебінар «Навички ХХІ століття: розвивати не можна відмовитися». Освітній проект «На Урок», 24.06.2020.
 14. Онлайн вебінар «How to increase recognition, funding & position in rankings: research management» BrightTALK, 03.07.2020
 15. Онлайн вебінар «Open science and the reward system: how can they be aligned?». BrightTALK, 03.07.2020
 16. Онлайн вебінар Gromadzenie i udostępnianie danych badawczych. Trend czy konieczność? BrightTALK, 04.07.2020
 17. Онлайн вебінар The many helpful applications of journal impact metrics. 04.07.2020
 18. Онлайн вебінар Знайомство зі 03.07.2020
 19. Онлайн вебінар Scopus – importanta metricilor I. 05.07.2020
 20. Онлайн вебінар Researchers: CiteScore 2019 and the responsible use of metrics. 05.07.2020
 21. Онлайн вебінар Repozytorium jako narzędzie komunikacji uczelni ze światem. 05.07.2020
 22. Онлайн вебінар Jak analizować dyscyplinę w Twojej instytucji w kontekście nowej ewaluacji? 06.07.2020
 23. Онлайн вебінар Jak znaleźć “gorący” temat badawczy? 06.07.2020
 24. Онлайн вебінар Reaxys w praktyce – przeglądy literaturowe oraz wyszukiwanie patentów. 07.2020
 25. Онлайн вебінар Пошук інформації у 10.07.2020
 26. Онлайн вебінар Профіль автора у Scopus. 06.08.2020
 27. Онлайн вебінар ScienceDirect – можливості у відкритому доступ. 06.08.2020
 28. Онлайн вебінар Getting your journal indexed and increase its impact and visibility. 06.08.2020
 29. Онлайн вебінар Aвторовите профили в Scopus и как те помагат да покажете Вашите изследвания? 06.08.2020
 30. Онлайн вебінар «Нетворкінг_ як засіб вибудови «корисних» контактів»
 31. Онлайн марафон “Тайм-менеджмент: просто у 4 кроки”
 32. has successfully completed the “New Kahoot! features for you. Your students. Everyone!” December 9, 2020 4-5pm EST.
 33. Тренінг на тему: «Підготовка ресторанного бізнесу до державних перевірок» 21.12.2020.
 34. «Теорія поколінь: знаходимо спільну мову» ВУМ Оnline, 25.12.2020. Ефективне управління закладом в сфері HoReCa (кафе,бари, ресторани) від 16.09.2021
 35. Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах Prometheus,03.2021.
 36. Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа Prometheus, 03.04.2021.
 37. 4 кроки до здорового харчування Prometheus, 20.04.2021.
 38. “Soft skills XXI: як бути потрібним” 20-21 травня 202
 39. Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач Prometheus,07.2021.
 40. Profi club «Ефективне управління закладом в сфері HoReCa (кафе, бари, ресторани)», 09.2021.
 41. Profi club Гігієна і санітарія для працівників закладів дошкільної та шкільної освіти. 2021.

Громадська діяльність:

Член громадської організації «Ресторанна гільдія»

Сфера наукових інтересів:

Робота чат ботів в готельно-ресторанному бізнесі; Використання органічної продукції в закладах ресторанного господарства; Особливості становлення суперфудів в Україні; Вплив інноваційних технологій на готельно-ресторанний бізнес; Популяризація здорової їжі серед населення та в закладах освіти; Безпечність їжі та впровадження системи HACCP в закладах харчування;  Перспективи розвитку гастрономічного Прикарпаття.