Мендела Є.М.

 

Мендела

Євгенія Миколаївна

асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСОБИСТІ ДАНІ:

Українка, одружена, 03.03.1989 р.н.

Мови: українська, чеська, англійська – зі словником.

Інтереси: туристичні подорожі, інноваційні та інформаційні технології у готельно-ресторанній сфері, розвиток soft skills у фахівців готельно-ресторанної справи, дизайн закладів готельно-ресторанного господарства.

ОСВІТА:

Закінчила Державний вищий навчальний заклад ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020 року, спеціальність – Готельно-ресторанна справа, кваліфікація – Менеджер в готельному та ресторанному господарстві. Професіонал в галузі готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи. Диплом з відзнакою М20 №127176.

 

Наукометричні бази даних:

ORCID:  https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0846-6449

Google scholar: http://surl.li/niorp

Статті у фахових виданнях України:

 1. Мендела Є.М. Система економічних важелів стимулювання раціонального природокористування. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 17. Т.2. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 281–287.
 2. Мендела І.Я., Мендела Є.М. Маркетингові інновації в готельному бізнесі. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. Вип. 4. С.21–25.
 3. Мендела Є.М., Румянцева І.Б. Інноваційна діяльність у готельному господарстві. Причорноморські економічні студії. Економічний науково-практичний журнал. Вип. 73/2022. С. 141–143.
 4. Мендела Є.М. Архітектура як основний фактор формування іміджу готельного підриємства. International Science Journal of Engineering & Agriculture, Том 1, Випуск 3, Серпень 2022, С. 183-189.
 5. Мендела І.Я., Мендела Є.М. «Soft skills» як запорука успішного бізнесу готельно-ресторанних підприємств. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (3). 2022. https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-3-12-01
 6. Благун І. С., Романюк М. Д., Судук Н. В., Мендела Є. М. Забезпечення сталого розвитку України та країн світу на основі коригування моделей лінійної економіки. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 95–101.
 7. Румянцева І. Б., Мендела Є.М. Роль якісних продуктів харчування в сучасному раціоні людини. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Збірник наукових праць № 5-6 (294-295), 2022. С. 114-119.
 8. Мендела Є. М. Ландшафтний дизайн, як невід’ємна частина естетики території готельного та ресторанного бізнесу. “International Science Journal of Engineering & Agriculture”, випуск №4, 01 жовтня 2022. https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.07
 9. Благун І. С., Мендела Є. М. Циркулярна модель розвитку лісопромислового комплексу України. Наукові перспективи: журнал. 2022. № 11(29) 2022. С. 114-127.
 10. Мендела Є. М. Інноваційний розвиток ліслвої галузі України. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022, №6 Том 1. С. 50-61.
 11. Благун І. С., Мендела Є. М. Генезис підходів до моделювання економічного розвитку лісопромислового комплексу. Український журнал прикладної економіки. Західноукраїнський національний університет. №3. 2022. С. 38-46.
 12. Мендела І. Я., Мендела Є. М. Конкурентоспроможні інноваційні стратегії в курортному бізнесі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2023. Вип. 19, С. 49-56.
 13. Мендела, І. Я., & Мендела, Є. М. (2023). Роль візуалізації проєктів у сучасному дизайні готелів. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (9). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-12-02.

Доповіді тез конференцій:

 1. Мендела Є.М., Мендела І.Я. Особливості інклюзивної освіти (на прикладі м.Івано-Франківська). Актуальні проблеми сучасної науки та освіти (частина І): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 листопада 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 33 – 34.
 2. Мендела Є.М. Розвиток Soft Skills у студентів. Науково-практичні аспекти сучасної економічної освіти та науки: інновації, діджиталізація, інтеграція – ІДІ. Одеса: Гельветика, 2021. С. 73 – 75.
 3. Мендела Є.М. Перспективи внутрішнього розвитку туризму в умовах пандемії. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2022. С. 165 – 167.
 4. Мендела Є.М. Інноваційні підходи до формування Soft Skills у професійній діяльності фахівців сфери послуг. Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.практ. конф. мол. учених, асп. І студ. (19 травня 2022 року, м. Львів). Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. С.157 – 159.
 5. Мендела Є.М. Сучасний дизайн готелю, як запорука успішного бізнесу. XXIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», June 21-24, 2022, Madrid, Spain. С. 62 – 65.
 6. Мендела Є.М. Основні архітектурні концепції готельних підприємств. XXV Міжнародна науково-практична конференція «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them» 28 червня-01 липня 2022 р., Афіни, Греція. С. 54 – 55.
 7. Мендела Є.М. Сучасні архітектурні стилі інтер’єрів концептуальних готелів. Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства”. 22 червня 2022 року. Полтава, Україна. С. 31 – 32.
 8. Мендела Є. М., Петрик Б. М. Сучасні інновації готельно-ресторанного бізнесу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України» (Івано-Франківськ, 6 грудня 2022 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / гол. редкол. – проф. Володимир Клапчук. Івано-Франківськ, 2022. С.188-190.
 9. Мендела Є. М. Дизайнерське вирішення для ресторанів в умовах пандемії COVID-19. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України» (Івано-Франківськ, 6 грудня 2022 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / гол. редкол. – проф. Володимир Клапчук. Івано-Франківськ, 2022. С. 332-335.
 10. Мендела І.Я., Мендела Є.М. Використання штучного інтелекту в ресторанному бізнесі. Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. Том 2. С.120-121.
 11. Мендела Є. М., Барна Д., Лемко М. Кризові явища в індустрії гостинності та туризму. Інновації, тренди та виклики в індустрії гостинності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 травня 2023 р.). Львів: ЛТЕУ, 2023. с.14-18.
 12. Мендела Є. М., Петрик Б. Інноваційні технології у вітчизняній готельно-ресторанній індустрії. Інновації, тренди та виклики в індустрії гостинності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 травня 2023 р.). Львів: ЛТЕУ, 2023. с. 172-174.
 13. Мендела І.Я., Мендела Є.М. Електронна гостинність: використання цифрових рішень. Інновації, гостинність, туризм: наука освіта, практика: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів з міжнародною участю. Львів: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2023. С.149-151.

Навчально-методичні видання:

 1. Мендела Є.М. Словник ключових термінів з дисципліни «Устаткування закладів ГРГ». Івано-Франківськ: Територія друку, 2022. 42 с.
 2. Мендела Є.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Устаткування закладів ГРГ». Івано-Франківськ: Територія друку, 2022. 64 с.

Викладацький стаж – 3 роки

Дисципліни, які викладає:

Інженерне вирішення та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства – ОП «Готельно-ресторанна справа», Проектування закладів готельно-ресторанного господарства – ОП «Готельно-ресторанна справа», Інформаційні технології у готельно-ресторанному господарстві – ОП «Готельно-ресторанна справа», Soft skills та комунікації в готельному бізнесі – ОП «Міжнародний готельний бізнес».

Підвищення кваліфікації:

ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» Науково-практичні аспекти сучасної економічної освіти та науки: інновації, діджиталізація, інтеграція – ІДІ – Сертифікат №ADV-151122-ECO від 26.12.2021 р.

Reikartz Hotel Group Level up разом з Reikartz – Certificate TQOJAG-CE000016, 2021р.

Неформальна освіта:

 1. Сертифікат «Штучний інтелект і суспільство: плюси та мінуси» від 01.03.2023р.
 2. Сертифікат «Дизайн-мислення та інновації для НУО» від 04.03.2023р.
 3. Сертифікат «На варті інтересів бізнесу» від 27.03.2023р.
 4. Сертифікат «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» на Prometheus від 07.04.2023р.
 5. Сертифікат «Критичне мислення в українському контексті» на Prometheus від 07.04.2023р.
 6. Сертифікат «Подолати кризу. Економічні виклики сучасності» від 07.04.2023р.
 7. Сертифікат «Добробут планети: що має знати та може вміти кожен» на Prometheus від 08.04.2023р.
 8. Сертифікат «Технології індустрії гостинності для персоналу» на Prometheus від 004.2023р.
 9. Сертифікат «ProKrym: державна політика реінтеграції Криму» від 08.04.2023р.
 10. Сертифікат «Інновації, тренди та виклики в індустрії гостинності»05.2023р.
 11. Сертифікат «Основи проєктного менедменту» на Prometheus від 07.06.2023р.
 12. Сертифікат «Креативне мислення» від 12.06.2023р.

Громадська діяльність: Членкиня ГС «Асоціації Індустрії Гостинності України» (2022р.)

з 2023 р. – членкиня ГС «Всеукраїнська асоціація гідів» (від 2023р. – до сьогодні, посвідчення № 076).

Нагороди:

Подяка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  за сумлінну працю, організаторську діяльність, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 20-річчя факультету туризму, 2023р.