Силабуси ОПП “Курортна справа” РВО “магістр”, нормативні дисципліни, 2024-2025

Силабус_Бізнес_Планування_КС_2024

Силабус_Інноваційні_технології_КС_2024

Силабус_Креатив_ресторанних_технологій__2024

Силабус_Маркетингова_стратегія_КС_Мендела

Силабус_Методика_викладання_дисциплін_з_гостинності_у_ЗВО_2024

Силабус_Методологія_наук_дослідж_КС_2024

Силабус_Міжнародна_готельна_індустрія_2024

Силабус_Обслуговування_у_курортних_закладах_розміщення_2024

Силабус_Органiзацiя_санаторно_курортноi_справи_2024

Силабус_Стратегічний_Менеджмент_КС_Мендела

Силабус_Територiальне_планування_курортних_мiсцевостей_2024

Силабус_Управлiння_курортами_2024

Силабус_Професійне спілкування англійською мовою у готельно-ресторанному бізнес

Силабус_виробнича_магістр_2024

Силабус_ЕК_2024

Силабус_науково-дослідна_магістр_2024