Польова Л.В.

Польова Леся Василівна

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,

Заступник декана з наукової роботи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСОБИСТІ ДАНІ:

Мови: українська, польська, англійська.
Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук (спеціальність «теорія і методика професійної освіти»)

Наукові інтереси:
Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної та туристичної сфери
Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців сфери обслуговування
Інноваційні методи, форми та технології навчання персоналу сфери обслуговування

ОСВІТА:
У 1998 р. вступила до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і здобула ступінь магістра «польської мови і літератури та української мови та літератури».
У 2002 р. навчалась у Варшавському національному університеті імені Кардинала Вишенського.

2007–2011 рр. – навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького.

У 2011 р. захистила кандидатську роботу у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі».

У 2023 році здобула ступінь магістра за освітньою програмою “Курортна справа” з галузі знань “Сфера обслуговування”, спеціальності “Готельно-ресторанна справа” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Вчене звання:
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи (атестат 12 ДЦ №036590; рішення Атестатційної колегії від 21 листопада 2013 року; протокол №8/02-Д).

 

Відзнаки та нагороди:
2013 р. – лауреат премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року».
2013 р. – грамота начальника управління зовнішніх економічних звязків і туризму облдержадміністрації з нагоди Всесвітнього дня туризму
В 2014 р. – отримала нагрудний знак з нагоди Дня університету у номінації «Молодий вчений року».
2015 р. – грамота міського голови з нагоди 75-річчя заснування університету.
2017 р. – почесна грамота ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з нагоди відзначення 10-річчя з часу створення кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму.

 

 • ПУБЛІКАЦІЇ
  • 6 монографій,
  • понад 80 навчально-методичних посібників,
  • понад 210 наукових праць,
  • 12 авторських свідоцтв.

 

Наукометричні бази даних:

https://orcid.org/0000-0003-2971-5993

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=cQ_JrMAAAAAJ

https://independent.academia.edu/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0

https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html

 

Монографії:
1. Архипова С.П. Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі : Монографія / С.П. Архипова, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 297 с.
2. Архипова С.П. , Польова Л.В. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С.126-132.
3. Архипова С.П., Каменова Д. Польова Л.В. Використання комп’ютерної техніки, комп’ютерних комунікацій та інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С.286-294.

Навчально-методичні праці:
4. Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Делятинського держлісгоспу / І.Ф. Калуцький, В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ, 2004. – 143 с.
5. Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Осмолодського держлісгоспу / І.Ф. Калуцький, В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ, 2005. – 210 с.
6. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Кухні народів світу» / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 81 с.
7. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Етнічні кухні» / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 104 с.
8. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Діловий етикет і протокол» / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 124 с.
9. Клапчук В.М. Виробнича й асистентська практика зі спеціальності «Курортна справа» : Навч.-метод. посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
10. Клапчук В.М. Виробнича практика для студентів 5 курсу зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 19 с.
11. Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Метод. посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [Упор. – проф. Клапчук В.М.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 188 с.
12. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.14010102 «Курортна справа» : Метод. посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
13. Клапчук В.М. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 408 с.
14. Польова Л.В. Етнічні кухні / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 7–12.
15. Польова Л.В. Міжнародна готельна індустрія / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 63–66.
16. Польова Л.В. Кухні народів світу / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 74–78.
17. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 92–97.
18. Польова Л.В. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 111–114.
19. Польова Л.В. Етнічні кухні / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 127–132.
20. Польова Л.В. Корпоративна культура, діловий етикет і протокол у готельно-ресторанній справі / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 151–156.
21. Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 139–144.
22. Засоби діагностики якості вищої освіти Вимоги до державної атестації / В.М. Клапчук, Н.Р. Кобецька, В.С. Великочий, І.Я. Мендела, Л.В. Польова – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 20 с.
23. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина) / В.М. Клапчук, Н.Р. Кобецька, В.С. Великочий, І.Я. Мендела, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 25 с.
24. Освітньо-професійна програма (варіативна частина) / В.М. Клапчук, В.С. Великочий, І.Я. Мендела, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 35 с.
25. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.14010102 «Курортна справа» : Метод. посібник / Авт. колектив; голова – проф. Клапчук В.М. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
26. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.140101 «готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 с.
27. Польова Л.В. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навчально-методичний посібник / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 265 с.
28. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. – Івано-Франківськ, 2015. – 35 с.
29. Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Розробники: Клапчук В.М., Шарин С.В., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В. Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. 19 с.
30. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво : Лабораторний практикум / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. – 56 с.
31. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво / Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 186–191.
32. Клапчук В.М., Польова Л.В. Основи санатор но-курортної справи (/ Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 289–296.
33. Польова Л.В. Світове готельне господарство / Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 322–331.
34. Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – 220 с.
35. Курортна справа (самостійна робота студентів): Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М.Клапчука / Факультет туризму, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 147 с.
36. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів І курсу ОР «магістр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітно-професійна програма «Курортна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант». 2018. 23 с.
37. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 28 с.
38. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів ІІ курсу зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 30 с.
39. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів ІIІ курсу зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 30 с.
40. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів ІV курсу зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 35 с.
41. Клапчук В.М., Польова Л.В. Наскрізна програма практики для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (магістратура – освітня програма «Курортна справа»). : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 22 с.
42. Польова Л.В., Загнибіда Р.П. Етнічні кухні : Навчально–методичний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 107 с.
43. Польова Л.В. Світове готельне господарство : Навчально-методичний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 274 с.
44. Навчально-методичний посібник з організації та проведення науково-дослідної практики зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» / [Укладачі: Л.В. Ковальська, Л.В. Польова]. – Івано-Франківськ, 2020. 26 с.
45. Клапчук В.М., Польова Л.В. Наскрізна програма практики зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 20 с. (Електронне видання).
46. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 28 с. (Електронне видання).
47. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів III курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 27 с. (Електронне видання).
48. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів IV курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 31 с. (Електронне видання).
49. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів I курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа»): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 22 с. (Електронне видання).
50. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа»): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 23 с. (Електронне видання).
51. Клапчук В.М., Польова Л.В. Виробнича й асистентська практика зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Курортна справа») : Навчальний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2021. 56 с.
52. Клапчук В.М., Польова Л.В. Наскрізна програма практики зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2021. 20 с.
53. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2021. 28 с.
54. Польова Л.В. Готельний ринок світу. Курортна справа : Освітньо-професійна програма та робочі програми навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 58–64.
55. Польова Л.В. Ділові та протокольні заходи в ГРС. Курортна справа : Освітньо-професійна програма та робочі програми навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 64–70.
56. Польова Л.В. Інклюзивні послуги у курортній сфері. Курортна справа : Освітньо-професійна програма та робочі програми навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 75–81.
57. Польова Л.В. Моніторинг курортів України. Курортна справа : Освітньо-професійна програма та робочі програми навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 114–119.
58. Польова Л.В. Обслуговування у курортних закладах розміщення. Курортна справа : Освітньо-професійна програма та робочі програми навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 119–125.
59. Польова Л.В. Професійне спілкування польською мовою. Курортна справа : Освітньо-професійна програма та робочі програми навчальних дисциплін : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 166–176.
60. Польова Л.В., Клапчук В.М. Світове готельне господарство Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 67–70.
61. Польова Л.В. Організація SРА у курортних готелях. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 179–184.
62. Польова Л.В. Wellness-технології у відпочинкових закладах. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 184–189.
63. Польова Л.В. Виставкові страви світу. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 179–184.
64. Польова Л.В. Етнічні кухні. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 247–250 .
65. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 250–254.
66. Польова Л.В. Кухні народів світу. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 254–257.
67. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туристичні центри світу. Готельно-ресторанна справа : Силабуси : Навчально-методичний посібник. Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. С. 276–280.

 

Статті у фахових виданнях:
68. Польова Л.В. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму у Польщі / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 112. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 144–148.
69. Польова Л.В. Підготовка менеджерів туризму як соціально-економічна та педагогічна проблема / Л.В. Польова // Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи : Зб. наук. праць. – Київ : Тонар, 2007. – С. 223– 226.
70. Польова Л.В. Підготовка менеджерів туризму в контексті педагогічного процесу / Л.В. Польова // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Вип. 3 (61). – Полтава, 2008. – С. 28–32.
71. Польова Л.В. Освіта менеджерів у світлі реформування освіти / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 135. – С. 73–76.
72. Польова Л. В.Удосконалення змісту професійної підготовки в сучасних умовах / Л.В. Польова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.. – Івано-Франківськ. – 2008. – Вип. XXIV. – C. 139–146.
73. Польова Л.В. Акредитація, як засіб регулювання рівня освіти в умовах управління професійної підготовки менеджерів туризму у Польщі / Л.В. Польова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С. 171–173.
74. Польова Л.В. Розвиток рекреаційного потенціалу Прикарпаття завдяки успішній підготовці фахівців з туризму / Л. В. Польова // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2009. – С.148–153.
75. Польова Л.В. Шляхи подолання проблеми професійної підготовки спеціалістів з «Туризму» / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» : Зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – Вип. 203. – Ч. 3. – С. 86–89.
76. Польова Л.В. Фахова освіта як визначний чинник якісного надання туристичних послуг / Л.В. Польова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 20. – С. 171–175.
77. Польова Л.В. Розвиток туристичної індустрії в Україні згідно світових вимог / Л.В. Польова // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. – Вип. 3. – С. 403–409.
78. Польова Л.В. Дистанційна освіта як засіб оптимізації післядипломного навчання в сучасних умовах / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : Зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – Вип. 19 (232). – С. 69–72.
79. Польова Л.В. Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентоздатності / Л.В. Польова / Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Серія «Туризм і краєзнавство». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 156–160.
80. Польова Л.В. Особливості й проблеми тестування у системі вищої освіти / Л.В. Польова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Луганськ, 2012. – № 5 (240). – С. 203–209.
81. Польова Л.В. Підготовка кваліфікованих кадрів як фактор розвитку туризму / Л.В. Польова // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : Зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 447–448. – С. 91–95.
82. Польова Л.В. Фактори формування туристичних регіонів в’їзного туризму України / Л.В. Польова // Карпатський край. – Івано-Франківськ. – 2012. – № 1. – С. 87–93.
83. Польова Л.В. Особливості практичної підготовки фахівців з туризму / Л.В. Польова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Луганськ, 2012. – № 4 (239). – С. 169–176.
84. Польова Л.В. Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України – Івано-Франківськ / Л.В. Польова // Карпатський край. – Івано-Франківськ. – 2012. – № 2. – С. 71–77.
85. Польова Л.В. Покращення корпоративної культури в готельній індустрії України / Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Серія «Туризм і краєзнавство». – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С. 461–465.
86. Польова Л.В. Проблеми розвитку корпоративної культури в українських готелях / Л.В. Польова // Карпатський край. – Івано-Франківськ, 2013. – № 1 (3). – С. 198–203.
87. Gumeniuk G., Polyova L. Turystyka festiwalowa w Iwano-Frankowskim regionie / G. Gumeniuk, L. Polyova Wydawnictwo naukowe panstwowej wyzszej szkoly zawodowej im/ Jakuba z Paradyza. – Gorzow Wielkopolski, 2013. – S. 249–255.
88. Польова Л.В. Необхідність вивчення компетентного підходу при професійній підготовці фахівців з туризму / Л.В.Польова, Г.М.Гуменюк. – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2013. – Вип. 64. – C. 225–229.
89. Польова Л.В. Процеси глобалізації в туристичній освіті України / Л.В.Польова, Л.В. Чорна // Карпатський край. – Івано-Франківськ, 2014. № 4. – С. 78–84.
90. Польова Л.В. Сучасна система вищої туристської освіти в Україні / Л.В.Польова. – Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», 2014. – № 2 (26).
91. Польова Л.В. Значення готельної сфери в збільшенні конкурентоспроможності туристичної індустрії / Л.В. Польова, Р.П. Загнибіда // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – № 2 (5). – С. 165–170.
92. Загнибіда Р. П. Пoзaaудитopнa дiяльнicть як складова професійної пiдгoтoвки майбутніх фахівців сфери обслуговування / Р.П. Загнибіда, Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. № 30 (323). – С. 73–81.
93. Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 31 (323). – С. 92–98.
94. Польова Л.В. Концептуалізація діяльності еко-готелів екологічного спрямування / Л.В. Польова. О.В. Філюстін // Карпатський край. – 2015. – № 1–2 (6–7). – С. 168–172.
95. Полевая Л.В. Принцип комплексного подхода к подготовке специалистов туристической сферы / Л.В. Польова // Scientific Conference on the topic of «Education – a factor for Economic Growth and Development of Human Capital». – Varna : University of Management, 2015. – S. 329–334.
96. Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Випуск № 34 (367). – Черкаси, 2015. – С. 115–123.
97. Полевая Л.В. Принцип комплексного подхода к подготовке специалистов туристической сферы / Л.В. Польова // Scientific Conference on the topic of «Education – a factor for Economic Growth and Development of Human Capital». – Varna : University of Management, 2015. – S. 329–334.
98. Польова Л.В. Проблеми організації дистанційної освіти в Україні // Карпатський край. – 2016. – № 8. – С. 105–109.
99. Польова Л.В. Вплив корпоративної культури на результативність в готельно-ресторанній індустрії / Л.В. Польова // Карпатський край. – 2017. – № 9. – С. 121 – 128.
100. Польова Л.В. Вплив корпоративної культури на фахівців готельної індустрії / Л.В.Польова // Матеріали ХXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав- Хмельницький, 2017 р. – С.78–86.
101. Польова Л.В. Формування професійної компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: зб. наук. пр. // Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2018. – С.265-274.
102. Польова Л.В. Вплив музичних фестивалів на розвиток туризму в Украні. Карпатський край. – 2018. – № 10-11. – С. 144-150.
103. Ковальська Л.В.Вплив транспорту на розвиток туризму в Україні / Л.В. Ковальська, Л.В. Польова, А.Р. Михайлюк // Карпатський край. – 2019. – № 12-13. – С. 71-79.
104. Шикеринець В.В., Польова Л.В., Зарічняк А.П. Особливості реалізації органами державної влади державної політики в сфері культури на регіональному рівні. Науковий вісник: державне управління: журнал. 2020. №3. (5). Київ, 2020. С.259-273.
105. Volodymyr Klapchuk, Lesia Polova, Alexandr Novosiolov. Methodology аnd scientific substantiation of resort territory “Rafaylova” design in Ivano-Frankivsk region. Restaurant and hotel consulting. Innovations. Vol. 3 №2. 2020. S.274-282.
106. Volodymyr Klapchuk, Igor Makaruk, Alexandr Novosiolov, Lesia Polova. Exploration of ozokerite deposits on the territory оf austrian Galicia: short historical survey. Skhid. № 6 (170). 2020. S. 13–20.
107. Klapchuk, V., Polova L., Makaruk, I., Zagnybida R. Assessment of balneological resources for the Needs of Resort accommodation facilities (on the exanple of Ivano-Frankivsk region) Restaurant and Hotel Consulting. Innovations. 2020. Vol. 4. No 1. S. 12–27. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234825.
108. Кузьмичук О.В., Польова Л.В., Шикеринець В.В. Реалізація державної політики в санаторно-курортних комплексах (на прикладі Івано-Франківської області). Наукові перспективи. № 9(15) 2021. – с.
109. Кузьмичук О.В., Польова Л.В., Шикеринець В.В. Зарубіжний досвід державного управління туристичною галуззю. Наукові перспективи. № 10(16) 2021. С. 128-140. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-10(16).
110. Ковальська Л. В., Чорна Л. В.,.Щука Г. П., Польова Л. В., Михайлюк В.В. Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання. Географія та туризм: науковий журнал. Альфа-ПІК, 2021. Вип. 61.С.3-11.

Матеріали та тези доповідей конференцій, інші наукові статті:
111. Польова Л.В. Особливості підготовки менеджерів з туризму у Польщі / Л.В. Польова // Викладач і студент : перспективи професійного зростання : Зб. мат. Всеукр. н.-п. конф. (25–26 жовтня 2007 р.). – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 53–54.
112. Польова Л.В. Підготовка менеджерів туризму як соціально-економічна та педагогічна проблема / Л.В. Польова // Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи : Зб. наук. праць. – К. : Тонар, 2007. – С. 223–226.
113. Польова Л.В. Професійне навчання менеджерів туризму з урахуванням сучасних вимог ринку / Л.В. Польова / Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу : Мат. міжнар. н.-п. конф. (Одеса, 22–23 травня 2008 р.). – Одеса : ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2008. – С. 48–49.
114. Польова Л.В. Освіта менеджерів у вищій школі, що змінюється / Л.В. Польова // Викладач і студент суб’єкт-суб’єктивні відносини : Зб. мат. Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси : Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 81–82.
115. Польова Л.В. Нова парадигма освіти для навчання майбутніх менеджерів туризму в Польщі / Л.В. Польова / Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євро інтеграції : Зб. мат. міжнар. н.-п. конф. (Київ–Житомир, 22–24 квітня 2009 р.). – К. : КІМ, 2009. – С. 241–245.
116. Польова Л.В. Система освітніх змін фахівців з туризму у світі конкуренції (на прикладі досвіду Польщі) / Л.В. Польова // Акмеологія – наука ХХІ століття : підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму : Мат. Міжнар. н.-п. конф. (Черкаси (Україна) – Добрич-Албена (Болгарія), 25 вересня – 02 жовтня 2011 р.). – Черкаси : ПП Чабаненко, 2011. – С. 68–70.
117. Польова Л.В. Сучасні моделі підготовки менеджерів туризму в Україні / Л.В. Польова / Партнерство вищої освіти та бізнесу : підготовка кадрів для інноваційної економіки: Мат. Міжнар. н.-п. конф. – Луганськ : «Ноулідж», 2011. – С. 136–138.
118. Gumeniuk G. Edukacja w Polsce jak spadek systemowych zmian w spoleczenstwie (1990–2010 r.) / G. Gumeniuk, L. Polowa / «Oblicza Wychowania»Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodnicy Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : Wydawnictwo Libron, 2011. – S. 63–71.
119. Польова Л.В. Тестовий контроль як засіб оптимізації навчального процесу / Л.В. Польова / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Мат. І Міжнар. н.-п. інтернет-конф. : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 187–189.
120. Польова Л.В. Організація дистанційного навчання як розвиток освіти дорослих (на прикладі фахівців туризму) / Л.В. Польова / Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін : Мат. Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси : Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С. 107–110.
121. Польова Л.В. Проблеми розвитку готельної індустрії в Україні / Л.В. Польова // Наука і вища освіта : Тези доповідей ХХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 345–346.
122. Польова Л.В. Сучасний стан розвитку міжнародного туризму України / Л.В. Польова / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання : Мат. ІІІ Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси, 2012. – Т. 1. – С. 75–78.
123. Польова Л.В. Підготовка кваліфікованих кадрів – запорука інвестиційної привабливості України / Л.В. Польова / Участь України у глобалізаційних процесах : Мат. ІІ Всеукр. семінару мол. учених та студентів. – Сімферополь. – 2012. – С. 407–408.
124. Польова Л.В. Підвищення підготовленості персоналу до сприйняття інноваційної політики в Україні / Л.В. Польова, Г.М. Гуменюк Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації : Мат. Всеукр. н.-п. конф. викладачів та студентів. – Сімферополь. – 2012. – С. 227–228.
125. Польова Л.В. Методи формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму / Л.В. Польова / Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : Мат. Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси, 2012. – С. 172–177.
126. Польова Л.В. Інформаційні технології в туристичній сфері / Л.В. Польова / Туристичний бізнес : світові тенденції та національні : Мат. VI Міжнар. н.-п. конф. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86–89.
127. Польова Л.В. Проблема персоналу в готельній індустрії України / Л.В. Польова // Мат. IV міжнар. н.-п. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання». – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 224–227.
128. Польова Л.В. Підготовка фахівців з готельної індустрії до надання послуг для людей з особливими потребами / Л.В. Польова // Мат. IX міжнар. н.-п. конф. «Ключевые вопросы современной науки». – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 82–84.
129. Польова Л.В. Особливості послуг для людей з особливими потребами / Л.В. Польова / Туристична індустрія : сучасний стан та пріоритети розвитку : Мат. VIII міжнар. н.-п. конф. (19–20 вересня 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Вип. 8. – С. 50–53.
130. Польова Л.В. Мережі туристичних притулків на Чорногорі / Л.В. Польова / Мат. Всеукр. н.-п. інтернет-конф. «Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону». – Івано-Франківськ : Видавець В.Дяків, 2013. – С. 93–95.
131. Польова Л.В. Туризм для людей з особливими потребами / Л.В. Польова / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Збірник статей : Мат. міжнар. наук. конф. «Туризм і розвиток регіону», присвяченої 10-річчю створення Інституту туризму / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – Вип. 4. – С. 227–231.
132. Гуменюк Г.М. Підготовка професійно компетентних фахівців сфери обслуговування – запорука інвестиційної привабливості України / Г.М. Гуменюк, Л.В. Польова / Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу : Мат. ІІ Всеукр. н.-п. конф. – Херсон : Айлант, 2013. – С. 249–252.
133. Польова Л.В. Шкільний підручник як педагогічна проблема в Польщі / Л.В. Польова / Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи : Мат. н.-п. конф. (17–18 жовтня 2013 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 152–154.
134. Польова Л.В. Роль практики щодо професійної підготовки фахівців сфери обслуговування / Л.В.Польова / Professionalism and Professional Development : Theory and Practice : Scientific and Practical International Conference (Ukraine-Bulgaria, 22-29 September 2014). – Cherkasy : FLP Gordienko E. I., 2014. – S. 252–255.
135. Польова Л.В.Практика як складова підготовки конкурентоздатних фахівців з туризму / Л.В.Польова, Л.В.Чорна / Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : Зб. мат. міжнар. н.-п. конф. / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститту економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 556–561.
136. Польова Л.В. Формування кадрового потенціалу у сфері обслуговування / Л.В. Польова // Готельно-ресторанний бізнес : інноваційні напрями розвитку : Мат. міжнар. н.-п. конф. (Київ, 25–27 березня 2015 р.). – К. : НУХТ, 2015. – С. 261–262.
137. Польова Л.В. Комплексний підхід для підготовки майбутніх фахівців галузі обслуговування / Л.В. Польова // Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного розвитку суспільства: зб. наук. пр. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – С. 89–92.
138. Польова Л.В. Актуальні проблеми сучасної вищої туристської освіти в Україні / Л.В.Польова // Сучасні тенденції розвитку туризму: зб. мат. ІІІ Всеукр. н.-п. конф. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2015. – С. 89–93.
139. Полевая Л.В. Принцип комплексного подхода к подготовке специалистов туристической сферы / Л.В.Полевая // Scientific Conference on the topic of «Education – a factor for Economic Growth and Development of Human Capital», Varna University of Management, Bulgaria, 2015. – S. 329–334.
140. Полевая Л.В. Развитие персонала как фактор развития конкурентоспособности предприятия / Л.В. Полевая // Scientific Conference «Modern science and education: Individual self-determination in the context of European integration», Varna University of Management, Bulgaria, 2016. – S. 247–253.
141. Польова Л.В. Актуальність і проблемність дистанційного навчання / Л.В. Польова // Матеріали XXIV Міжнар. н.-п. інтернет-конф. «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 135–137.
142. Польова Л.В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом / Л.В. Польова // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» : Збірник тез доповідей.-Миколаїв:ВП «МФ КНУКІМ», 2017. – С. 121-124.
143. Польова Л.В. Вдосконалення якості послуг в санаторно-курортних підприємствах / Л.В. Польова // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип.5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення ». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С.170-182.
144. Польова Л.В. Сучасні вимоги до якості підготовки фахівців туризму / Л.В. Польова // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» : Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. – 198 с.
145. Польова Л. В. Професійна підготовка персоналу – запорука успіху підприємства. «Formation of Modern Specialist’s Professional Competence in the Context of European Integration»: Збірник тез доповідей. Болгарія, 2018. 198 с.
146. Польова Л.В., Вичівська О. Сучасні тенденції розвитку культурно-пізнавального туризму: на прикладі Івано-Франківської області. «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Збірник тез доповідей. Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2018. с. 62-68.
147. Польова Л.В., Вичівська О. Підготовка менеджерів туризму у світлі реформування. «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки»: Збірник тез доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2019. с.129-133.
148. Польова Л.В. Професійна підготовка фахівців сфери туризму. «Актуальні проблеми сучасної науки»: Збірник тез доповідей. Вінниця, 2020. С.21-28.
149. Shykerynets V., Polova L., Zarichniak A. Вases of modern paradigm of state administration are in sphere of culture (aspect of respectability). International Conference «Academic integrity in public administration and educational institutions». Scientific Center of Innovative Researches. Kyiv-Tallinn. March, 2020. S.24-28.
150. Polova L. Public administration in the field of culture. International Conference «Academic integrity in public administration and educational institutions». Scientific Center of Innovative Researches. Kyiv-Tallinn. March, 2020
151. Шикеринець В.В., Польова Л.В., Зарічняк А.П. Застосування зарубіжного досвіду та особливостей реалізації державної політики в сфері культури. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Збірник тез доповідей. Дніпро, 2020. С.345-349.
152. Польова Л.В. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики в сфері культури України. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Gorzow Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2020. No. 4. S. 73-83.
153. Польова Л.В. Мотивація персоналу в закладах розміщення як чинник підвищення якості послуг. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Збірник тез доповідей. Львів, 2020. С. 100-102.
154. Polova L Corporate governance: new time requirements. International Conference «Academic integrity in public administration and educational institutions». Scientific Center of Innovative Researches. Kyiv-Tallinn. December, 2020. S.133-135.
155. Польова Л.В. Страви регіональної кухні як нематеріальна спадщина України. Перша всеукраїнська галузева конференція “Українська гастроспадщина: традиції гостинності та культура приготування страв”, Київ, 2020.
156. Польова Л.В. Фахова практика як важлива складова у підготовці фахівців готельно-ресторанної сфери. Міжнародної науково-практичної онлайн-конференція Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України. Збірник тез доповідей, К.: ІТТА, 2021. С. 347-348.
157. Польова Л.В. Аналіз ринку санаторно-курортних послуг. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 279-281.
158. Польова Л.В., Вичівська О.М. Проблеми розвитку етнічних кухонь на сучасному етапі. Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб. матеріалів І Всеукр. наук. – практ. конф. Херсон: ХДАЕУ, 2021. С.240-243.
159. Lesya Polova, Volodymyr Klapchuk. Specyfika organizacji usług gościnności dla osób z możliwościami ograniczonymi. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej: Dziedzinctwo Kulturowe Pogranicza. Gorzów Wielkopolski. 2021.
160. Lesya Polova. Practical training of hospitality specialists in the conditions of digitalization. XVII International scientific conference “Digitalisation of the science, education, business and tourism”. Varna University of Management, Bulgaria. 2021. S.82-87.

Авторські свідоцтва на твір:
1. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Світовий туризм і готельне господарство» / В.М. Клапчук, Л.В.Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 50284. – Дата реєстрації – 18.07.2013 р.
2. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Туризм і готельне господарство світу та України: історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг» / В.М. Клапчук, Л.В.Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 55009. – Дата реєстрації – 27.05.2014 р.
3. Польова Л.В. Навчально-методичний посібник «Корпоративна культура. Діловий етикет» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 79793. Дата реєстрації. – 13.06.2018 р.
4. Архіпова С.П., Польова Л.В. Монографія «Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 79792. Дата реєстрації. – 13.06.2018 р.
5. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІІ курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітнього-професійна програма «Курортна справа» / В.М. Клапчук , Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88678. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
6. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів І курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітнього-професійна програма «Курортна справа» / В.М. Клапчук , Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88684. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
7. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88681. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
8. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88680. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
9. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІІ курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88679. – Дата реєстрації – 20.0/5.2019 р.
10. Польова Л.В. Навчальний посібник «Світове готельне господарство» / Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88686.– Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
11. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Наскрізна програма практики зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88685. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
12. Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Етнічні кухні» / Загнибіда Р.П., Польова Р.П. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №94372. Дата реєстрації – 02.12.2019 р.
https://orcid.org/0000-0003-2971-5993
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=cQ_JrMAAAAAJ
https://independent.academia.edu/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html
Web of Science Researcher ID AAC-5884-2021

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СТАЖ – з 2003 року.

 • Польська мова і література
 • Світове готельне господарство
 • Корпоративна культура та діловий етикет
 • Етнічні кухні
 • Кухні народів світу
 • Географія курортів світу
 • Курортне обслуговування
 • Організація SPA у курортних готелях
 • Wellness-технології у відпочинкових закладах
 • Територіальне планування курортів і курортних зон.
 • Кулінарна етнологія

Силабуси навчальних дисциплін

 • Польська мова і література
 • Світове готельне господарство
 • Корпоративна культура та діловий етикет
 • Етнічні кухні
 • Кухні народів світу
 • Географія курортів світу
 • Курортне обслуговування
 • Організація SPA у курортних готелях
 • Wellness-технології у відпочинкових закладах
 • Територіальне планування курортів і курортних зон.
 • Кулінарна етнологія

НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
З 2003 р. – лаборант кафедри екології і рекреації та асистент кафедри іноземних мов.
З 2006-2011 р.р. – викладач кафедри екології і рекреації.
2011-2012 р.р. – викладач кафедри готельно-ресторанної справи Інституту туризму.
З вересня 2012 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Факультету туризму.
В 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Заступник декана з наукової роботи факультету туризму (№237-к від 19.09.2022 р.)

Неодноразово приймала участь у госпрозрахункових темах, що виконувались на Факультеті туризму.

СТАЖУВАННЯ:
В 2011 р. проходила стажування (1 міс.) в Інституті туризму Федерації профспілок України (м.Київ);
в 2015 р. проходила курси підвищення кваліфікації (14 дн.) з питань: «Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы») и “Совершенствование управления высшим образованием” (м. Варна, Болгарія);

в 2016 р. проходила курси підвищення кваліфікації (3 міс.) у Земантіа коледж (м. Рітавас, Литва),
в 2016 р. проходила курси підвищення кваліфікації (14 дн.) з питань: «Современная наука и образование: самоопределение личности в контексте евроинтеграции» (м. Варна, Болгарія).

Львівський торговельно-економічний університет, Довідка № 37/16 від 30.06 2016 р. (Інноваційні підходи до вирішення особливостей організації дипломного та магістерського проектування. Організація готельно-ресторанної справи на рівні кластерів України);

Карпатський національний природний парк, Довідка № 04/01/2018 від 15.04.2018 р. (Організація та управління санаторно-курортними територіями).

Львівський торговельно-економічний університет , Довідка №133/16 від 01.07.2021 р. (Курортологія, Організація готельно-ресторанного господарства, Управління готельно-ресторанними корпораціями, Методологія наукових досліджень).

Reikartz Hotel Group «LevelUp разом з Reikartz», у формі інформальної

освіти (самоосвіти) обсягом 30 годин (1 кредит ECTS), 18-31 жовтня 2021 р.

Івано-Франківський національно-технічний університет нафти і газу,
Довідка №НВ-22-159 від 04 жовтня 2021 р. до 04 лютого 2022 р. («Курортна справа», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Географія туризму», «Міжнародний туризм»). Тривалість 360/12 годин/кредит ЄКТС.
Підвищення кваліфікації на тему: “Modern world trends in the
development of science and information technology” в рамках тижня Європейської освіти 2022. (Обсяг – 60 год.). Варна (Болгарія), 07.07-17.07.2022.

ВЕБІНАРИ:

Участь у вебінарі “Як ефективно запустити і просувати бізнес на YouTube”. Експерт заходу- В`ячеслав Юренко, дата: 06.02.20 Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі “Як створити успішну франшизу”. Експерт заходу- Мирослава Козачук, дата: 05.03.20 Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі “Платформа ТікТок: як продавати і просувати бізнес”. Експерт заходу- Андрій Соколовський, дата: 24.03.20 Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі “Психологія лідера”. Експерт заходу- Оксана Винницька, дата: 26.03.20 Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Пройшла курс «Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики» в обсязі 2:47 годин відеолекцій викладач Києво-Могилянської Бізнес Школи (kmbs) – в БУМ онлайн.(наявний сертифікат)

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» – «На урок» (наявний сертифікат)

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» – «На урок» (наявний сертифікат)

Участь у вебінарі “Думай або програєш: фокус на практичне мислення”. Експерт заходу- Оксана Судомир, дата: 31.03.20 Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі «Дискусійна онлайн зустріч “ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ЩОДО ПЕРСОНАЛУ У ЧАС КРИЗИ”». Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі “Наші моделі мислення та їх вплив на життя”. Експерт заходу- Анастасія Рубан, дата: 02.04.20 Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі  “Перевірка стійкості бізнесу тривогою”». Експерт заходу – Вікторія Мришук, дата: 07.04.20. Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Пройшла навчальний курс «Побудова кар’єри» в обсязі 6:45 годин відеолекцій.  Лектор : Дмитро Савочкін Відкритий Університет Майдану – в БУМ онлайн.(наявний сертифікат).

Участь у вебінарі “Глобальні ринки: фінансова криза чи ні? Ризики та можливості”». Експерт заходу – Анна Гапа, дата: 09.04.20. Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у вебінарі «Як не стати заручником свого бізнесу». 14.04.2020. Експерт заходу – Оксана Мельник. Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Закінчила курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації (проєкт «Ти можеш усе! Можливості безмежні!»), наданий викладачем Києво-Могилянської академії Анастасією Нуржинською (Троцькою) через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (наявний сертифікат).

Закінчила курс «Освітні інструменти критичного мислення», наданий викладачем Сергієм Терно через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (наявний сертифікат).

Закінчила курс «4 кроки до здорового харчування», наданий викладачем Лора Філіппова через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (наявний сертифікат).

Взяла участь у семінарі на тему: “Took part in a workshop “The role of academic integrity in providing quality education services” (total 3 ECTS). Scientific Center of Innovative Researches. Kyiv-Tallinn. March, 2020.

Закінчила курс «Практика разрешения конфликтов. Я – семья -работа – общество» відкритих онлайн-курсів National Research Tomsk State University (Coursera. Наявний сертиікат)

Закінчила курс «Бухгалтерський облік для початківців», наданий керівником курсу, менеджером відділу аудиту EY в Україні Олександром Матросовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (наявний сертифікат).

Закінчила курс «Основи державної політики», наданий викладачем Києво-Могилянської академії Олександром Дем’янчуком через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (наявний сертифікат).

Закінчила курс «Sustainable Tourism – promoting environmental public health». (Coursera. Наявний сертиікат)

Участь у заході:  Вебінар “Саботаж або Як стати ефективнішим у житті”. 23.04.2020. Експерт заходу -. Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у заході: Вебінар “Ідеальний керівник: комунікація, яка дає результат”. 28.04.2020. Експерт заходу Кушнір Роман. – Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь в П’ятому Всеукраїнському Антикризивому Центрі Рестораторів: реалії і прогнози на майбутнє ресторанного бізнесу. 28.04.2020. Спікери: Костенко В. «Хінкальня грузинських ресторанів» та Бергарт А., Воропаева Т. – засновники і власники сітки ресторанів «Maman» – онлайн в системі Zoom.

Участь у  вебінар «Базис наукометрії. Що? Кому? Навіщо? (04.05.20), який відбувся на порталі eTutorium. Організатор – Company “Scientific Publications”.

Участь у заході:  Вебінар “Продажі в режимі “вимушених канікул”: ефективна комунікація з клієнтом”. 05.05.2020. Експерт заходу -. Організатор – Клуб Ділових Людей Україна.

Участь у  вебінар «Головні метрики сучасної науки»(05.05.20), який відбувся на порталі eTutorium. Організатор – Company “Scientific Publications”.

Участь у  вебінар «Основи Scopus. Проблематика самостійної публікації» (06.05.20), який відбувся на порталі eTutorium. Організатор – Company “Scientific Publications”.

Участь у  вебінар «Основи Web of Science. Проблематика самостійної публікації» (07.05.20), який відбувся на порталі eTutorium. Організатор – Company “Scientific Publications”.

Участь у  вебінар «Тонкощі наукового консалтингу. Як економити час під час публікації?» (08.05.20), який відбувся на порталі eTutorium. Організатор – Company “Scientific Publications”.

Закінчила курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (наявний сертифікат).

Закінчила курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (наявний сертифікат).

Онлайн-захід “Тренди бізнесу. Франчайзинг як інструмент розширення бізнесу”, який відбудеться сьогодні, 28 вересня, 15:00-17:00. Клуб Ділових Людей Україна в рамках ініціативи COVID-19 БІЗНЕС-КЛІНІКИ проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини, і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

 

ГРОМАДСЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
• З 2013-2019 р. р. – заступник директора з виховної роботи.
• Член Вченої ради факультету (з 2013 р.).
Професійні товариства:
• Є членом туристичної ради Івано-Франківської області.

• Член науково-методичної ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2022 р.).

• Член науково-технічної ради ПНУ ( з 2022 р.)

• Заступник декана з наукової роботи факультету туризму (№237-к від 19.09.2022 р.)

 

Професійні товариства:
 • Є членом туристичної ради Івано-Франківської області (з 2017 р.).
 • Член громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» (з 2023-31.01.2024 р. р. №0450)
 • Член громадської організації «Професійне об’єднання викладачів і науковців зі сфери обслуговування» (з 2023 р. до 31.12.2025 р. №003)

Нагороди:

2023 р. – Грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації з нагоди 20-річниці.
2023 р. – Нагрудний знак з нагоди 20 річчя Факультету туризму
2023 р. – Подяка ТОВ «Тревел Стаді Ворк» за плідну співпрацю в організаії міжнародних студентських практик