Новосьолов О.В.

Новосьолов Олександр Васильович

кандидат історичних наук,

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 18 грудня 1977 року в Кишиневі (сучасна Республіка Молдова).

У 1995 році закінчив російсько-румунський ліцей № 44. У 1996 році вступив на історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, який закінчив у 2001 році та та здобув кваліфікацію – «Історик. Викладач» (диплом ДІ № 015237)

Восени 2001 року був зарахований до аспірантури при кафедрі всесвітньої історії історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Під час навчання в аспірантурі, протягом 2001–2004 років досліджував політику Румунії щодо «українського питання» впродовж 1940–1944 рр.

Від 2003 року працював асистентом кафедри історії України Прикарпатського університету. Від 2005 року працював старшим викладачем кафедри гуманітарних наук Західноукраїнського економіко-правничого університету. З грудня 2007 року призначений виконувати обов’язки начальника навчальної частини цього ж вузу.

В червні 2008 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Політика Румунії щодо українських земель в період диктатури І. Антонеску (1940–1944 рр.)» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.

З вересня 2008 року працював на посаді старшого наукового співробітника НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» Національної академії педагогічних наук України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З вересня 2010 року призначений завідувачем відділу міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У травні 2011 р. повернувся на наукову роботу, знову обійнявши посаду старшого наукового співробітника НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2012 року викладач, з вересня 2013 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2023 році здобув ступінь магістра за освітньою програмою “Курортна справа” з галузі знань “Сфера обслуговування”, спеціальності “Готельно-ресторанна справа” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Є перекладачем з румунської мови й активно співпрацює у сфері з розвитку офіційних, культурних й економічних українсько-румунських взаємин.

Новосьолов О.здійснює наукову діяльність, має 45 публікацій, з них, 37 наукового і 8 навчально-методичного характеру, в тому числі 14 – у фахових виданнях, включених до затвердженого МОН України переліку. Прийняв участь у реалізації унікального наукового проекту «Бойківщина сакральна».

Основні сфери наукових інтересів – історія, культурологія, етнологія, туризм.

 

Наукометричні бази даних:

 

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-1407-4508

Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/author/record/JVZ-6716-2024

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=98G1JjkAAAAJ&hl=uk

 

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

 1. Новосьолов О.В. Україна в політиці Румунії 1940–1942 рр. // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – 2003. – Вип. VІІ. – С. 107 – 113.
 2. Новосьолов О.В. Єврейство Бессарабії, Буковини та Трансністрії під румунською окупацією у 1940–1944 рр. // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – 2004. – Вип. VІІІ. – С. 164 – 170.
 3. Новосьолов О.В. Українсько-румунські взаємини ХХ століття в контексті процесу євроінтеграції: історія, сучасність, перспективи // Україна соборна: Збірник наукових статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 2. – Ч.І. – С. 362 – 368.
 4. Новосьолов О.В. Українські землі в політичних планах Румунії (вересень 1940 – червень 1941 рр.) // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Вип. Х – ХІ, 2006. – С. 126 – 134.
 5. Новосьолов О.В. Українське питання в політичних планах Румунії в першій половині ХХ ст. // Роль молодої генерації в соціально-економічному розвитку України (2006 – 2011 рр.): Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. – Чернівці: ЕПІЧ ЗУЕПУ, 2006. – Ч.І. – С.23 – 28.
 6. Новосьолов О.В. Румунський мілітаризм та українське питання міжвоєнного періоду // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті організатора січово-стрілецького руху Галичини, генерального отамана Українського січового союзу, голови Української Боєвої Управи Кирила Трильовського / Упоряд., ред. І.Монолатій. – Коломия: Вік, 2007. – С.252 – 261.
 7. Новосьолов О.В. Участь румунських військ у бойових операціях на території України (1941 – 1944 рр.) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність “Історія”. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 4. – С.64 – 73.
 8. Новосьолов О.В. Політика Румунії на окупованих українських землях у 1941 – 1944 рр. // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып.6. – Одесса: Оptimum, 2008. – 293 c. – C. 130 – 155;
 9. Новосьолов О.В. Румунська політика в Бессарабії, Буковині і Трансністрії в 1941 – 1944 рр.: історіографічний аспект // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып.8. – Одесса: Оptimum, 2009. – 293 c. – C. 76 – 93;
 10. Новосьолов О.В. Особливості виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі (на основі аналізу виховної роботи спортивно-оздоровчого комплексу “Смерічка” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія:// Збірник наукових праць. – Випуск 27/Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ні. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009 – С.
 11. Новосьолов О.В. Оберегова традиція української писанки як засіб формування естетичних цінностей особистості // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип.XXVIII – XXIX. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С.86 – 90.
 12. Новосьолов О.В. Традиційні обереги й символи української родини // Україна, Галичина, Гуцульщина: Історія, політика, культура // Збірник наукових праць. – Упоряди. і наук ред. І.Монолатія . – Коломия: Вік, 2009. – С. .
 13. Новосьолов О.В. Окупаційні заходи Румунії в Буковині 1941–1943 рр. // Воєнна історія Поділля та Буковини: Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Центральний музей Збройних Сил України, 2009. – С. 308–314.
 14. Новосьолов О.В. Румунська окупація Трансністрії питання політичного статусу // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – 412 с. – С.161 – 168.
 15. Новосьолов О.В. Етноісторичний аспект проблеми формування народознавчої компетенції учнів початкової школи // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / За ред. О.Будник. – Київ – Івано-Франківськ, 2009.. // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / За ред. О. Будник. – Київ-Івано-Франківськ, 2009. – с.448. – С.150–203
 16. Новосьолов О.В. Теоретико-методологічні засади актуалізації патріотичного виховання сучасних студентів у вишах України / Олександр Новосьолов // Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону: [навчально-методичний посібник] – Київ-Івано-Франківськ, 2009.– С. 295–312
 17. Новосьолов О.В. Окупаційна політика у галузі культури: порівняльний аналіз заходів у дистрикті Галичина та Трансністрїї (1941 – 1944 рр.) // Воєнна історія Галичини та Закарпаття / За ред. В. Карпова, В. Горєлова, І. Мороза. – Київ, 2010. – 767 с. – С.536 – 544.
 18. Новосьолов О.В. Румунські війська у бойових операціях на Півдні України (1941 – 1944 р.) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып.10 – Одесса: Оptimum, 2010. – 293 c. – C. 89 – 102.
 19. Новосьолов О.В. Румынская оккупация Транснистрии: вопросы политического статуса // Забытый агрессор. Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии. Москва: Фонд «Историческая память», 2010 – 168 с. – С.9 – 20.
 20. Новосьолов О.В. Становлення українсько-молдовських взаємин 1992 – 2000 рр. // Русин . Международный исторический  журнал.  Вип. 2(20) . – Кишинёв: Общественная ассоциация «Русь», 2010. – 192 с. – С.117 – 122.
 21. Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування виховного простору/О.В. Новосьолов // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць – Вип 570. – Чернівці: Чернівецький національний університет. 2011. – 208 с. – С.134 – 139. (фах.вид)
 22. Новосьолов О.В. Соціокультурне середовище і розвиток особистості /О.В. Новосьолов // Педагогічний дискурс: зб.наук. праць – Вип.10 / гол. ред.І.М.Шоробура. Хмельницький: ПП Балюк І.Б., 2011. – 559 с.– С 363 – 367. (фах.вид)
 23. Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування етновиховного середовища студентської молоді Прикарпаття /О.В. Новосьолов // Освітній простір: стратегії національного виміру. Збірник наукових праць / За ред. проф. Н.Лисенко – Івано-Франківськ, 2011. – 132 с. – С. 74 – 87. (фах.вид)
 24. Новосьолов О.В. Іон Антонеску: теорія і практика побудови “Великої Румунії”/О.В. Новосьолов // Буковина та Бессарабія: історичні уроки, стан і перспектива регіональної безпеки. Збірник наукових праць / За ред. проф.О.Сича. – Чернівці, 2011. – 228 с. – С.87 – 108.
 25. Новосьолов О.В. Довган Ю.Л. Румунські війська у битві за Одесу (14 серпня – 16 жовтня 1941 р.) /О.В. Новосьолов // Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії: Наук. зб.: Мат. Всеукр. наук. військ.-іст. конф. Севастополь, 6 – 7 жовтня 2011 р. – К., 2011. – 786 с. – С.426 – 431.
 26. Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування етно-виховного середовища студентської молоді Прикарпаття/О.В. Новосьолов // Освіта перед викликами та загрозами сучасності: Збірник наукових праць / за ред. Проф. Н.Лисенко. – Beroun: Machart, 2012. – 222 p. – P. 173 – 185.
 27. Новосьолов О.В. Сучасна характеристика змісту поняття соціокультурні чинники етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу /О.В. Новосьолов // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць/ Гол.ред І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГ ПА, 2012. – Вип. 13. – 443 с. – С. 247 – 250. (фах.вид)
 28. Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники функціонування етновиховного простору в закладах освіти Прикарпаття / О.В. Новосьолов // Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика [Посібник] / За ред. проф.Н. Лисенко. – Київ-Івано-Франківськ, 2012. – 376 с. – С.65 – 85.
 29. Новосьолов О.В. Етноісторичні передумови моделювання виховного простору в закладах освіти Прикарпаття / О.В. Новосьолов // Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика: навчально-методичний  посібник / за ред. проф. Н. Лисенко. – Київ-Івано-Франківськ, 2012. – 376 с. – С.187 – 203.
 30. Новосьолов О.В. Бойківщина сакральна. Історико-культурна спадщина. Частина1: туристичний путівник / В. Великочий, Т. Парфан, Т. Маланюк, О. Новосьолов / За ред. проф. В. Великочого. – Київ – Івано-Франківськ: Бланк-Прес, 2012. – 302 с.
 31. Маланюк Т., Новосьолов О. Сакральна архітектура Бойківщини ХVII – поч. ХХ ст. // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: зб. Матеріал Всеукр. Наук.-практ. Крнфер. (Львів, 21 – 22 березня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 3013. – 388 с. – С. 20 – 30.
 32. Новосьолов О., Маланюк Т. Архітектурна спадщина Бойківщини ХVII – початку ХХ ст./ О.Новосьолов, Т.Маланюк // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму / Гол.ред В.М.Клапчук. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – Вип. 3. – 235 с. – С.41 – 50. (фах.вид)
 33. Новосьолов О.В., Маланюк Т.З. Туристична привабливість сакральних пам’яток Бойківщини / О.В. Новосьолов., Т.З. Маланюк // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Вип.8. – 287 с. – С.258 – 264.
 34. Новосьолов О. Теорія і практика побудови «Великої Румунії» у 1940 – 1941 рр. / О.Новосьолов // Південний-захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах – Одеса: «Друкарський дім», 2013. – Вип. 16. – С. 128 – 146. (фах.вид)
 35. Новосьолов О. Молодіжне соціокультурне середовище і розвиток особистості в умовах глобалізації / О.Новосьолов // Молодіжна політика: проблеми та перспективи – Дрогобич – Перемишль, 2013. – Вип.4. – 290 с. – С.184 – 187.
 36. Новосьолов О., Курилюк С. Тенденції розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності на Прикарпатті / О.Новосьолов, С.Курилюк // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура – Івано-Франківськ, Вид-во «Плай». 2013. – Вип. 18. – 308 с. – С.222 – 233. (фах.вид)
 37. Новосьолов О.В. Люди і час // Інститут туризму: 10 років поступу / Автор-укладач В.С.Великочий. – Івано-Франківськ: Інститут туризму, 2013 – 120 с. – С. 32 – 57.
 38. Новосьолов О.В. Культура готельно-ресторанної справи/ О.В. Новосьолов/ Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 188 с. – С. 13–22.
 39. Новосьолов О.В Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі/ О.В. Новосьолов/ Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 188 с. – С. 29–36.
 40. Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування етновиховного середовища студентської молоді Прикарпаття /О.В. Новосьолов // Освітній простір України. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип 2. – 182 с. – С.114 – 127. (фах.вид)
 41. Новосьолов О. Економічна політика румунської окупаційної влади в Трансністрії (1941 – 1943 рр.) / О.Новосьолов // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму / Гол.ред В.М.Клапчук. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. – Вип. 2(5). с. – С.53 – 60. (фах.вид)
 42. Новосьолов О.В. «Сільське господарство Галичини» професора Володимира Клапчука – невід’ємна частина багатотомного наукового циклу «Економічна історія Галичини» // Карпатський край. – 2016. – № 8. – С. 230–232. (фах.вид)
 43. Новосьолов О.В. «Свято стрілецької дивізії «Галичина» у Станиславові 11 липня 1943 р. Документальні свідчення, спогади історичні світлини» / упорядкування, наукове редагування і коментарі Івана Монолатія. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2016. – 72 с.
 44. Новосьолов О. Професор В.Клапчук розмірковує: «Якою була б галичина та її економіка, якщо б транспорт і поштовий зв’язок не отримали б належного розвитку» рецензія на монографію «Транспорт і зв’язок Галичини» // Карпатський край. – 2016. – № 9. – С. 230–232. (фах.вид)
 45. Новосьолов О. В. Інноваційні технології в готельно-ресторанній та курортній справі: навчально-методичний посібник / Укладач: О. В. Новосьолов – ІваноФранківськ : Видавець Кушнір Г. М. , 2017. – 48 с.
 46. Новосьолов О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний посібник / Укладач: О. В. Новосьолов – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. , 2017. – 101 с.
 47. НовосьоловО.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві (самостійна робота студентів): Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. С. 167–175.
 48. Новосьолов О.В. Основи наукових досліджень та організації навчального процесу (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. С. 272–281.
 49. Новосьолов О. Брендінг Івано-Франківщини: чинники формування конкурентоспроможності регіону // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип.5: збірник статей: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських карпат: історія та сьогодення» (Івано-Франківськ, 5-6 грудня 2017 р.) Івано-Франківськ: «Фоліант», 2017. – С.150 – 158.
 50. Новосьолов О. Українське питання в політиці Румунії 1918 – 1919 рр. // «Зродились ми великої години…» Альманах: упоряд. С.Бреславська, Є.Баран. – Івано-Франківськ: МістоНВ, 2017. – 156 с. – С.136 – 141.
 51. Новосьолов О. Єврейство Бессарабії, Буковини та Трансністрії під румунською окупацією 1941-1944 рр. //Південний-Захід. Одесика. Історикао-краєзнавчий науковий альманах. Вип.24. Одеса: «Друкарський дім», 2018. – 272 с. – С.129 – 135.
 52. Новосьолов О. Позитивний туристичний образ як важливий чинник розвитку територій // Покуття – колиска українського національного державотворення. Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції / за наукової ред.. І.Федоришина та А.Королька. – Тисмениця – Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2018. – С.427 – 433.
 53. Новосьолов О.В. Інноваційні технології в курортній справі. Методологія і організація наукових досліджень. Сучасна курортна справа України. Самостійна робота студентів. (ОПП «Курортна справа»): Навчально-методичний посібник. –  Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. – 48 с.
 54. Новосьолов О.В. Румунська інтервенція на Покутті (травень – серпень 1919 р.: Військовий аспект) // Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації: Збірник тез міжнародної науковї конференції (м.Чернівці, 1- 2 листопада 2018 р.). Чернівці, 2018. 152 с. – С.83 – 86.
 55. Мендела І.Я., Новосьолов О.В. Бізнес-планування підприємств курортного господарства: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 140 с.

 

01.09.1996 – 30.06.2001 р. – студент історичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
01.11.2001 – 30.10. 2004 р. – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
02.09.2005 – 01.09. 2006 р. – старший викладач кафедри гуманітарних наук по контракту Приватного вищого навчального закладу «Західноукраїнський економіко правничий університет»;
01.09.2008 – 31.08. 2010 р. – старший науковий співробітник Науково-методичного центру «Українська етнопедагогіка і народознавство» Академії педагогічних наук України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
01.09.2010 – 15.05.2011 р. – завідувач відділу міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
16.05.2011 – 31.08.2012 р. – старший науковий співробітник Науково-методичного центру «Українська етнопедагогіка і народознавство» Національної академії педагогічних наук України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
01.09.2012 р.– викладач кафедри готельно-ресторанної справи Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
01.10.2012 р. – викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
16.10.2013 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до обрання за конкурсом науково-педагогічного працівника на цю посаду;
29.01.2014 р. – по теперішній час – призначений на посаду доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член Вченої ради Факультету туризму

Підвищення кваліфікації, проходження стажування
01.12.2015–10.06.2016 р – Львівський торговельно-економічний університет, Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу;
16.01.2018–15.04.2018 р. – Карпатський національний природний парк