Робочі навчальні програми РВО “Бакалавр” ОПП “Готельно-ресторанна справа”

Iнновацiйнi_технологii_в_ГРС

Iноземна_1_за_фаховим_спрямуванням

Iсторiя_iндустрii_гостинностi

Iсторiя_та_культура_свiтових_цивiлiзацiй

Wellness_технологii_у_вiдпочинкових_закладах

АПРНПСО

Бiзнес-планування_в_готельно-ресторанному_господарствi

Барна_справа_3_курс

Барна_справа_4_курс

БЖД_i_ЦЗ_населення

Виставковi_блюда_свiту

Гiгiєна_та_санiтарiя

Дiлова_iноземна_1

Ділова іноземна2

Діловодство

Документоведення в ГРС_1_курс

Документоведення_в_ГРС_4_курс

Документообіг_в_ГРС

Економіка_підприємства

Інж_вирішення_дизайн

Іноз_за_фах-1-ГРС

іноз-мова за фах2

Історія України та української культури

Кулiнарне_мистецтво

Кулінарна_етнологія

Мiкробiологiя

Макро_та_макроекономiка

Маркетинг_ГРГ

Менеджмент_ГРГ

Новiтнi_технологii_в_готелях_i_ресторанах

Обслуговування у барах

Органiзацiя_SPA_у_курортних_готелях

Органiзацiя_готельного_господарства

Організація_рекреаційних_послуг

Організація_ресторанного_господарства

Основи_податковоi_полiтики_в_Українi

Проектування_закладів_ГРГ

Робота_сомельє

Свiтове_готельне_господарство

Сервісна_діяльність в ЗРГ

Сервісологія

Стандартизація субєктів і послуг у готельноресторанному господарстві

Стандартизація_сертифікація_метрологія

Технологія_продукції_ресторанного_господарства

Товарознавство_в_ГРГ

Українська_мова

Управлiння_якiстю_продукцii_та_послуг_в_ГРГ

Устаткування_закладiв_ГРГ

Філософія_психологія_професійний_етикет_працівника ГРГ

Харчова_хімія

Робоча_Автоматизовані_системи_управління_технологічними_процесами_у_готельно-ресторанному_господарстві

Робоча_Інформаційні_технології_у_готельно-ресторанній_справі