Робочі навчальні програми РВО “Бакалавр” ОПП “Міжнародний готельний бізнес”

РНП_МГБ_Business_and_Spoken_English_in_Hotel_and_Restaurants_2022

РНП_МГБ_soft_skills_2022

РНП_МГБ_Антикризова_психологія_2022

РНП_МГБ_БЖД_і_ЦЗ_населення_2022

РНП_МГБ_Вступ_до_спеціальності_Студентський_путівник_2022

РНП_МГБ_Дипломатичний_і_діловий_протокол_та_етикет_2022

РНП_МГБ_Корпоративна_культура_2022

РНП_МГБ_Лiдерство_2022

РНП_МГБ_Міжнародні_стандарти_суб’єктів_готельного_і_ресторанного_бізнесу_2022

РНП_МГБ_ОЕТ_Макро- та_мікроекономіка_2022

РНП_МГБ_Організація_SPA_та Wellness_індустрія_2022

РНП_МГБ_Основи_архітектури_та_дизайну_2022_Богославець

РНП_МГБ_Основи_архітектури_та_дизайну_закладів_готельного_і_ресторанного_господарства_2022_Мендела

РНП_МГБ_Правові_основи_міжнародної_готельної_діяльності_2022

РНП_МГБ_Світове_готельне_господарство_2021

РНП_МГБ_Товарознавство_в_МГБ_2022

РНП_МГБ_Тренди в ГРБ_2022

РНП_МГБ_Туристичне_країнознавство_2022

РНП_HR-менеджмент готелів і ресторанів

РНП_Антикризове управління міжнародними готельними мережами_2022

РНП_Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві_2022

РНП_Історія індустрії гостинності_2022

Робоча_Автоматизовані_системи_управління_технологічними_процесами_у_готельно-ресторанному_господарстві

Робоча_Інформаційні_технології_у_готельно-ресторанному_господарстві

Робоча_Цифрові_комунікації_в_готельно-ресторанному_бізнесі