Мельник Н.В.

 

Мельник Надія Вікторівна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Мельник Надія Вікторівна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

ОСОБИСТІ ДАНІ:

Народилась 25 березня 1984 року в м. Луцьк Волинської області.

ОСВІТА:

У 2001 році закінчила Луцьку гімназію №4.

У 2006 році закінчила географічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки і отримала ступінь магістра за спеціальністю «Географія» (диплом з відзнакою ВС№30189654 від 30.06.2006 р.).

Упродовж 2007-2010 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та оптимізація» в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка (диплом кандидата наук ДК №018193 від 21.11.2013 р.).

З 2013 року працювала на посаді доцента кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

у період з 2015-2019 рр. – на посаді заступника декана з виховної роботи цього ж факультету.

У 2017 році отримала сертифікат Pearson test of English general- володіння англійською мовою на рівні В2.

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму (атестат АД №001493 від 18.12.2018 р.).

З 2021 р. – член НАЗЯВО з акредитації освітніх програм за спеціальностями 242 «Туризм», 106 «Географія», 103 «Науки про Землю»

 

Відзнаки та нагороди:

2015 р.– грамота Ужгородської міської ради за вагомий внесок у розвиток і популяризацію туризму в Закарпатському краї та з нагоди 10-річниці функціонування напряму підготовки «Туризм»

2018 р. – грамота ректора УжНУ з нагоди святкування 5-річч Факультету туризму та міжнародних комунікацій

2019 р. – грамота ректора УжНУ за багаторічну сумлінну працю, високу наукові досягнення, активну життєву позицію у вихованні студентської молоді

2020 р. – грамота ректора УжНУ за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди святкування 73-ї річниці Ужгородського національного університету

Наукові інтереси: туристично-рекреаційний потенціал дестинацій, територіальна структура рекреаційного господарства, трендові різновиди туризму, туристична айдентика регіонів України

Науковий доробок: авторка понад 200 наукових праць, серед яких 5 статтей у виданнях, включених до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, 14 колективних монографій, 28 статтей, опублікованих у фахових виданнях України, 15 науково-методичних праць.

Наукометричні бази даних:

Орсід – https://orcid.org/0000-0002-2077-595X
Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=G994Co4AAAAJ&hl=uk
ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Nadiia_Chyr
Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58068243600
Web of Science – https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-8719-2019

Вибрані праці:

Статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus тощо

 1. Chyr N.V. Tendencies of Photo Tourism Development in Ukraine (on the example of the Transcarpathian region). Journal of geology, geography and geoecology. Dnipro. 27(1), 2018. 51-59. (Web of Science)DOI: https://doi.org/10.15421/111830 (Journal Citation Indicator 0.13, NaN 0.12, Q4)
 2. Чир Н.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В. Туристична інфраструктура Рожищенського району Волинської області як інструмент туристичної привабливості території. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. Вип. 10 : Географічні науки. С. 120–130. (Імпакт фатор GIF (2015) – 0,654; MIAR (2017) – 3,3; IBI factor (2016) – 3,0; ICV (2016) – 47,85). (Copernicus) DOI: 5281/ZENODO.2158291
 3. Мельник А.В., Чир Н.В. Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму. Український географічний журнал. К., 2019. №3. С. 43-52. (Scopus) https://doi.org/10.15407/ugz03.043
 4. Yavorska V., Chyr N., Melnyk A., Hevko I., Chubrei O., Hryhoriev A. Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast. Journal of geology, geography and geoecology. 2021. 30(3). P. 597-606. (Web of Science) https://doi.org/10.15421/112155 (Journal Citation Indicator 0.13, NaN 0.12, Q4) https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/850
 5. Мельник А.В., Мельник Н.В., Качаровський Р.Є., Єрко І.В. Можливості використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ Волинської області). Міжрегіональний науковий вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна «Часопис соціально-економічної географії». № 30. С.67-75. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2021-30-07(Copernicus)
 6. Мельник Н.В., Мельник А.В., Пересадько В.А., Великочий В.С. Демографічні процеси Карпатського регіону в контексті економічного розвитку території. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 2021, випуск 55. С. 187-203. (Web of Science) https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-55-14 (Journal Citation Indicator 0.09, NaN 0.07, Q4)
 7. Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Дем’янчук О. Г.  Туристично-рекреаційний потенціал музеїв закладів професійно-технічної освіти Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E24142. № 7(14). 2022. S. 259-272. DOI:https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-7(14)-259-272 (Copernicus)
 8. Мельник А.В., Мельник О.В., Мельник Н.В., Качаровський Р.Є. Оцінка транспортної інфраструктури туристичної дестинації (на матеріалах Волинської області). Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 9(16). 2022. S. 280-293 DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-280-293 (Copernicus)
 9. Melnyk A., Melnyk N., Korobeinykova Y., Pobigun O., Ierko I. (2022): Position of Spain in the global tourism market: its competitive capacity and priorities. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, vol. 5, no. 4, pp.135–148. (Scopus)  http://dx.doi.org/10.16926/sit.2022.04.08 https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/1727/1380 (Index Copernicus (ICV 2021 = 100,00 ), Scopus – CiteScore 20210.1, SNIP 20210.132)
 10. Мельник А.В., Мельник Н.В., Качаровський Р.Є., Селезньова О.В. Детермінанти формування туристичної привабливості об’єднаних територіальних громад. Агросвіт: наук.-практ журнал з питань економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету. № 2. 2023. С.35–41. (Copernicus) DOI: 10.32702/2306-6792.2023.2.35 https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit

 

Статті у фахових виданнях України:

 1. Чир Н.В., Єрко І.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Маневицького району Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль : СМП «Тайп». №1 (випуск 44). 2018. С. 118-123.
 2. Єрко І.В., Качаровський Р.Є., Чир Н.В. Особливості туристичної привабливості Горохівського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Геогр. науки. 2019. № 1 (385). С. 131-136.
 3. Чир Н.В., Єрко І.В., Мельник А.В., Качаровський Р.Є. Інформаційно-рекламний потенціал поштових відправлень як елемент популяризації туризму (на прикладі Волинській області). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Тернопіль : Видавництво ТНПУ. №2. С. 116-122.
 4. Єрко І.В., Качаровський Р.Є., Чир Н.В., Козачук Ю.Р. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі у новостворених об’єднаних територіальних громадах Волинської області в умовах децентралізаційних процесів. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. № 16. C. 108-113.
 5. Чир Н.В., Єрко І.В., Качаровський Р.Є. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Камінь-Каширського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2019. № 9(393). С. 138-143.
 6. Мельник Н.В., Мельник А.В., Качаровський Р.Є. Передумови розвитку етнотуризму в Турійському районі Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 48). 2020. С. 83-91.
 7. Великочий В.С., Мельник А.В., Мельник Н.В. Позиціонування національного туристичного продукту Данії на міжнародному туристичному ринку в умовах світової пандемії. Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 27, Вип. 1(40). С. 85-99.
 8. Мельник Н.В., Мельник А.В., Коцан Х.І. Інновації на ринку туристичних послуг як інструмент формування іміджу дестинації. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія. Випуск 838, 2022. С. 20-27.
 9. Мельник А.В. Мельник Н.В., Качаровський Р.Є., Селезньова О.В. Детермінанти формування туристичної привабливості об’єднаних територіальних громад. Агросвіт: наук.-практ журнал з питань економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету. № 2. 2023. С.35–41.
 10. Єрко І., Гринасюк А., Громко Л., Мельник Н. Особливості розвитку готельно-ресторанного господарства Луцької територіальної громади. Часопис соціально-економічної географії. Харків. 2022. Вип. 32. С. 79-88.

 

Колективні монографії

 1. Чир Н.В., Єрко І.В. Республіка Туніс на міжнародному ринку туристичних послуг. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання четверте / за наук. ред. проф. Волошина І. М. та проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 180-194.
 2. Єрко І.В., Савич К.В., Чир Н.В. Інноваційний проект «Lutsk city card»: розробка та особливості реалізації. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання четверте / за наук. ред. проф. Волошина І. М. та проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 37-54.
 3. Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області : монографія / Н. Ф. Габчак, Л. Ф. Дубіс, А. В. Мельник, Н. В. Чир. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. 392 с.
 4. Єрко І.В., Савич К.В., Чир Н.В. Теоретичні основи дослідження інновацій у туризмі: проблеми та перспективи. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. редакцією М.Ю. Барна]. Луцьк : ЛТЕУ, 2018. С. 149-161.
 5. Чир Н.В., Мельник А.В. Стратегічні імперативи розвитку туризму в Україні (на прикладі Закарпатської області) в контексті світових тенденцій. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти : монографія / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 299-312.
 6. Чир Н.В., Єрко І.В., Мельник А.В. Міжнародний ринок туристичних послуг Польщі: реалії та перспективи розвитку. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання п’яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 277-295.
 7. Єрко І., Чир Н., Єрко А. Теоретико-методологічні основи дослідження активного туризму. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці : монографія / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ: Посвіт, 2019. – С. 65-76.
 8. Мельник А.В., Чир Н.В. Історико-культурна спадщина Миколаївської області як територіально-господарська складова індустрії туризму. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der NeoIndustrialisierung / Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 495-502 p.
 9. Мельник А., Мельник Н., Габчак Н., Єрко І. Конкурентоспроможність Еквадору на світовому ринку туристичних послуг. Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. Р. 72-78.
 10. Єрко І.В., Мельник Н.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В. Новітні можливості туристичної атрактивності Камінь-Каширського району Волинської області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : монографія / за ред. Л. Ю. Матвійчук, Ю. М. Барського, М. І. Лепкого. Луцьк, 2021. С. 314–334.
 11. Єрко І.В., Гринасюк А.Р., Демянчук О.Г., Мельник Н.В. Загальний огляд cервісу туристичної інфраструктури міста Луцька для туристів з обмеженими можливостями. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : монографія / за ред. Л. Ю. Матвійчук, Ю. М. Барського, М. І. Лепкого. Луцьк, 2021. С. 359–382.
 12. Мельник А.В., Качаровський Р.Є., Єрко І.В., Мельник Н.В. Музеї як детермінанти розвитку туризму в умовах децентралізації. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання восьме / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2022. С. 260-280.

 

Науково-методичні матеріали

 1. Чир Н.В., Габчак Н.Ф. Соціально-економічна географія країн світу та туристичні регіони : методичні рекомендації для виконання практичних робіт. Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. 63 с.
 2. Чир Н.В. Рекреаційна географія : навчально-методичний посібник. Мукачево : вид-во ФОП С.Я. Дишкант, 2019. 156 с.
 3. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Туристичні і рекреаційні ресурси України та Закарпаття» для здобувачів вищої освіти за спеціальності 242 «Туризм» / Укладачі: Н.В. Мельник, С.М. Іваниця, Ужгород : УжНУ. 2021. 96 с.
 4. Методичні рекомендації для контролю знань з навчальної дисципліни «Географія туризму України» для здобувачів вищої освіти за спеціальності 242 «Туризм» / Укладачі: Н.В. Мельник, С.М. Іваниця, П.С. Пеняк. Ужгород : УжНУ. 2021. 44 с.
 5. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Географія туризму України» для здобувачів вищої освіти за спеціальності 242 «Туризм» / Укладачі: Н.В. Мельник,С.М. Іваниця, П.С. Пеняк. Ужгород : УжНУ. 2021. 56 с.
 6. Географія туризму України: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальності 242 «Туризм». Частина 1 / Укладачі: Н.В. Мельник, С.М. Іваниця. Ужгород : УжНУ. 2021. 104 с.

Професійна діяльність:

2010-2011 рр. – інженер ІІ категорії лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки
2007-2011 рр. – вчитель географії Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького (за сумісництвом)
2011-2013 рр. – вчитель географії Мукачівської ЗОШ № 20
2013-2023 рр. – доцент кафедри туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
З 2023 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Організаційна робота:
2015-2020 рр. заступник декана з виховної роботи

Грантова діяльність:
Участь у науково-дослідній роботі на тему «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (ДР 0117U002092, строк виконання 2017-2022 рр.). Львівський торговельно-економічний університет.

З 2021 р. – експерт НАЗЯВО за спеціальностями 242 «Туризм», 106 «Географія», 103 «Науки про Землю»

Член проектної групи:
ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») (2017 р.)
ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») (2019 р.)
ОПП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») (2017 р.)
ОПП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування (ДВНЗ «Ужгородський національний університет») (2021 р.)

Наукове консультування підприємств, установ:
З 2017 р. – наукове консультування Комунального закладу «Міський центр туризму, спорту і краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради» (довідка №03/01-20 від 07.12.2021 р)

Керівництво науковою роботою студентів:
Андрусяк Марія – підготовка студентки-переможниці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм» 2017 р.
Ханзерук Марія Василівна – наукова робота «Фототур як інноваційна пропозиція у туристичній сфері» – увійшла у фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» на базі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, 2018 р.

Громадська діяльність:
З 2016 р. – членкиня Івано-Франківської обласної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні
2021-2023 рр. – членкиня Національної туристичної організації України
з 2021 р. – членкиня Українського географічного товариства
з 2023 р. – членкиня ГО «Професійне обʼєднання викладачів і науковців зі сфери обслуговування»

Міжнародне стажування:
16.-20.05.2016 р. – міжнародне стажування на тему: «Розвиток екологічного туризму в країнах Європейського союзу» (м. Варшава, Польща)
18.07-03.09.2018 р. – міжнародне стажування «Освіта і наука без кордонів» на базі Університету Марії Кюрі-Склодовської та Науково-технологічного парку (м. Люблін. Польща) (180 годин/6 кредитів ECTS)
12.02-20.03.2022 – Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience. Series and registration number: SZFL-001722. Zustricz Foundation, Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (180 hours/6 ECTS credits)

Підвищення кваліфікації:
22.12.2015 р.-20.01.2016 р. – стажування на кафедрі туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки
20.09-30.11.2021 р. – «Менеджмент туризму». Закарпатська туристична організація. 360 годин (12 кредитів ЄКТС). Сертифікат – реєстраційний № 07/2021, від 01.12.2021 р.

Неформальне підвищення кваліфікації:
23.07.2020 р. – вебінар «Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС)
20.11.2020 р. – вебінар «Технології розвитку креативного мислення». Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, Україна (6 годин (0,2 кредити ECTS))
17-23.12.2020 р. – всеукраїнський онлайн-форум та серія вебінарів для викладачів закладів вищої освіти «Викладачі 4.0: ефективні підходи для дистанційної освіти». Серв’єУкраїна, Центру «РозвитокКСВ», UGEN, Україна
26.01.2021 р.– вебінар «Інструменти онлайн-взаємодії». Genesis, Україна
09.02.2021 р. – вебінар «Авторські профілі науковця: бонус чи тягар». Clarivate, Web of Science
10.02.2021 р. – вебінар «Можливості і функції референс-менеджера EndNote». Clarivate, Web of Science
15-16.03.2021 р.– Open Education Forum вебінар «Освіта після пандемії»; «Якість освіти та академічна доброчесність: чому якісна освіта обов’язково передбачає доброчесність». Київський національний університет імені Тараса Шевченка
13-20.04.2021 р. – тренінг Іmportance of strategic trade control and CBRN challenges. Science and Technology Center in Ukraine (сертифікат 1 кредит (30 годин))
09.06.2021 р. – Курс підвищення кваліфікації та розвитку професійних педагогічних компетентностей викладачів (обсяг курсу – 1 кредит ЄКТС). Київський національний університет імені Тараса Шевченка
15.08.2021 р.– онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм». Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus
17.11-15.12 2021 р. – онлайн-курс «Академія готельного господарства» (30 год.) Міністерство розвитку громад та територій України, Закарпатська ОДА, Агенція регіонального розвитку Закарпатської області, Центр сталого туризму Українських Карпат
2022 р. – Research design: inquiry and discovery course. (10 hours) European Academy of Science and Research, Hamburg, Germany
11-14.07.2022 р. – участь у Проєкті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «UniBiz-Bridge», присвячений розвитку soft skills викладача «Університет майбутнього після перемоги». Сертифікат №106 (10 академічних годин). UGEN, Національний банк України, softserve, Україна
06.09.2022 р. – International Tourism Webinar «Ukraine War and Tourism Industry»
14.09.2022 р. – вебінар “Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade” «Нові інструменти в Google Meet». Центр інформаційних технологій УжНУ. Сертифікат № G22-144 від 14.09.2022 (2 год.)
20-21.12.2022 р. – вебінар на тему: «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти, МОН України. (8 год./ (0,2 кредити ЄКТС)). Сертифікат СС38282994/5401-22
11-14.07.2022 р. – участь в проекті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft skills викладача. Uni-Biz Bridge (обсяг 10 год) Сертифікат№106