Про кафедру

 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

1. Організація, структура та штати

Кафедра готельно-ресторанної справи створена у 2007 р. (з 2012 р. – кафедра готельно-ресторанної та курортної справи) шляхом реорганізації кафедри туризму та готельного господарства.
До 2011 р. кафедру очолював проф. Лабій Ю.М., з 2011 р. – проф. Клапчук В.М.
У 2007–2008 н.р. на кафедрі працювали: 1 доктор наук, професор (Лабій Ю.М.), 1 кандидат наук (Гуменюк В.В.), 4 науково-педагогічних працівників та старший лаборант. Відчувався брак працівників з відповідною фаховою підготовкою. Працювало 2 зовнішніх сумісників.
У 2008–2009 н.р. штатний кадровий склад кафедри практично не змінився – розпочав працювати ще 1 штатний викладач. У цьому році захистили кандидатські дисертації викладачі Мендела І.Я. та Орлова В.В. Чисельність зовнішніх сумісників збільшилася до 6 осіб, серед яких 1 доктор та 1 кандидат наук.
У 2009–2010 н.р. штатний кадровий склад кафедри не змінився. Чисельність зовнішніх сумісників – 5 осіб, серед яких 1 кандидат наук.
У 2010–2011 н.р. на кафедрі працювало 6 осіб, з яких 1 доктор та 2 кандидатів наук. З 6 зовнішніх сумісників – 1 кандидат наук.
Станом на 1 вересня 2011 р. на кафедрі нараховувалося 7 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 2 доктори наук, професори (Клапчук В.М., Лабій Ю.М.), 3 кандидатів наук, доцентів (Гуменюк В.В., Мендела І.Я., Польова Л.В.) та 2 старших викладачів (Котенко Г.С., Лояк Л.М.); 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Андрухів Я.М.).
З метою підвищення якості кадрового складу кафедри на умовах сумісництва залучені для викладацької і наукової роботи 7 висококваліфікованих викладачів інших кафедр університету та 2 зовнішніх сумісників, серед яких 4 кандидатів наук, доцентів. Загалом на кафедрі працювало 2 докторів наук, професорів та 7 кандидатів наук, доцентів.
З 2012–2013 н.р. ліцензовано ОКР «магістр» спеціальності «Курортна справа» обсягом 10 осіб денної форми навчання, тому виникла необхідність додаткового підсилення кадрового складу. Внаслідок цього штатна структура дещо змінилася. На кафедрі у 2012–2013 н.р. працювало 4 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук, доцентів, в т.ч. у штаті кафедри – 2 докторів наук, професорів та 4 кандидатів наук, доцентів.
Протягом 2013–2014 н.р. акредитовано спеціальність «Курортна справа» за ОКР «магістр» та подано ліцензійну справу на розширення магістратури з даної спеціальності до 25 осіб денної та 10 осіб заочної форм навчання.
У 2017–2018 н.р. акредитовано спеціальність «Готельно-ресторанна справа» за РВО «бакалавр».
2018 р. акредитовано ОПП «Курортна справа» РВО «магістр» спеціальності «Готельно-ресторанна справа».
У 2012–2013 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 2 доктори наук, професори (Клапчук В.М., Лабій Ю.М.), 4 кандидатів наук, доцентів (Гуменюк В.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В.), 2 старших викладачів (Котенко Г.С., Лояк Л.М.), 2 викладачів (Богославець І.М., Новосьолов О.В.); 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Андрухів Я.М.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 2 докторів наук, професорів (Калуцький І.Ф., Карпенко П.О.) та 6 кандидатів наук, доцентів (Дундяк І.М., Ковальська Л.В., Орлова В.В., Остап’юк Н.І., Філюк С.М., Шикеринець В.В.).
Загалом у 2012–2013 н.р. підготовку фахівців на штатній основі та на правах сумісництва здійснювали 21 науково-педагогічний працівник та 2 працівників допоміжного персоналу.
У 2013–2014 н.р. на кафедрі нараховувалося 10 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 2 доктори наук, професори (Клапчук В.М., Лабій Ю.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Гуменюк В.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); 3 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Волошин Г.М., Андрухів Я.М.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 2 докторів наук, професорів (Калуцький І.Ф., Карпенко П.О.), 2 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Шикеринець В.В.), 2 викладачів (Андрухів Я.М., Загнибіда Р.П.).
Загалом у 2013–2014 н.р. підготовку фахівців на штатній основі та на правах сумісництва здійснювали 16 науково-педагогічних працівників та 2 працівників допоміжного персоналу.
Протягом 2013–2014 н.р. акредитовано ОКР «магістр» спеціальності «Курортна справа» та подано ліцензійну справу на розширення магістратури з даної спеціальності до 25 осіб денної та 10 осіб заочної форм навчання.
У 2014–2015 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 1 старший лаборант (Квасниця Н.Б.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 доктор наук, професор (Калуцький І.Ф.), 3 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Шикеринець В.В., Гуменюк В.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
Загалом у 2014–2015 н.р. підготовку фахівців на штатній основі та на правах сумісництва здійснювали 14 науково-педагогічних працівників та 2 працівників допоміжного персоналу.
У 2015–2016 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Волошин Г.М.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 доктор наук, професор (Калуцький І.Ф.), 2 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Карп Г.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
У 2016–2017 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б. / Мартин М., Загнибіда В.О. / Бокій К.). На правах сумісництва на кафедрі працював 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
У 2017–2018 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Новосьолов О.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Котенко Р.М., Лояк Л.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Богославець І.М.), 1 асистент (Румянцева І.Б.); завідувач НВЛ «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Мартин М., Бокій К.). На правах сумісництва на кафедрі працював 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
2018–2019 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Богославець І.М.), 1 асистент (Румянцева І.Б.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Мартин М., Бокій К. / Железняк В.О.). На правах сумісництва на кафедрі працювали: 2 докторів наук, професорів (Великочий В.С., Калуцький І.Ф.) та 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
У 2019–2020 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Новосьолов О.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Котенко Р.М., Лояк Л.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Богославець І.М.), 1 асистент (Румянцева І.Б.); завідувач НВЛ «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Глібко І.І., Мартин М. / Мендела Є.М.). На правах сумісництва на кафедрі працюв 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
У 2020–2021 н.р. . на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Новосьолов О.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Котенко Р.М., Лояк Л.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Богославець І.М.), 1 асистент (Румянцева І.Б.); завідувач НВЛ «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Глібко І.І., Мендела Є.М.). На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 старший викладач (Андрухів Я.М.), асистент (Чобанюк В.В.).
У 2021–2022 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Богославець І.М.), 1 асистент (Румянцева І.Б.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Чернуха Л.П., Мендела Є.М.). На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 старший викладач (Андрухів Я.М.) та 2 асистентів (Чобанюк В.В., Мендела Є.М.).
У 2022–2023 н.р. на кафедрі нараховується 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 кандидат наук, старший викладач (Мельник У.В.), 1 асистент (Румянцева І.Б.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), завідувач НВЛ з організації та технології ресторанного господарства (Богославець І.М.), 2 старші лаборанти (Чернуха Л.П., Мендела Є.М.). На правах сумісництва на кафедрі працюють 1 кандидат наук, доцент (Мельник Н.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.) та 3 асистентів (Чобанюк В.В., Мендела Є.М., Гладка Н.В.).
У 2023–2024 н.р. на кафедрі нараховується 10 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 7 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П., Мельник Н.В.), 2 асистентів (Румянцева І.Б., Мендела Є.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), завідувач НВЛ «Організації та технології ресторанного господарства» та НВЛ «Навчальний готель» (Богославець І.М.), 1 старший лаборант кафедри (Чернуха Л.П.).
На правах сумісництва на кафедрі працюють: 2 професорів (Клапчук В.М., Великочий В.С.), 7 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П., Мельник Н.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.), 2 асистентів (Мендела Є.М., Бурчак С.С.).
Штатними працівниками кафедри захищено одну докторську (Клапчук В.М.) та сім кандидатських (Мендела І.Я., Новосьолов О.В., Польова Л.В., Котенко Р.М., Лояк Л.М., Загнибіда Р.П., Мельник Н.В.) дисертацій.
Наукового-педагогічні працівники кафедри є знаними фахівцями у різних галузях науки, освіти та виробництва. Тому не дивно, що вони є членами вчених та спеціалізованих рад, галузевих академій наук, членами редакційних колегій наукових видань тощо. Проф. Клапчук В.М. є членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, членом Науково-технічних рад: Карпатського національного природного парку, Природного заповідника «Ґорґани». Членами Вченої ради Факультету туризму є проф. Клапчук В.М., доц. Польова Л.В., доц. Новосьолов О.В., доц. Лояк Л.М., доц. Загнибіда Р.П. Членом Науково-методичної ради та Науково-технічної ради університету є доц. Польова Л.В.
Проф. Клапчук В.М. у 2016–2019 рр. був членом Спеціалізованих вчених ради з захисту кандидатських дисертацій з історії та етнології, мистецтвознавства.
Головним редактором журналу «Карпатський край» і збірника наукових праць «Рекреаційний потенціал Прикарпаття» до 2022 р. був проф. Клапчук В.М. Науковим редактором колективної монографії з нагоди 55-ліття професора Володимира Великочого і 20-річчя Факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Помежів’я історій. Націотворчі, культурні та туристичні виміри минулого і сьогодення України» (2023 р.) є доц. Польова Л.В. Упорядниками колективної монографії «Pro publĭco bono / Для загального добра : на пошану доктора історичних наук, професора Володимира Клапчука з нагоди його 60-річчя» (2023 р.) є доц. Польова Л.В. та доц. Мендела І.Я.
Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів кафедри готельно-ресторанної справи є: навчання в аспірантурі; захист дисертації в якості здобувача; стажування в провідних університетах України, передових вітчизняних підприємствах готельного, ресторанного та курортного господарств; участь у конференціях і семінарах.
На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи підвищення кваліфікації викладачів відбувається відповідно плану. Всі викладачі кафедри за останні п’ять років пройшли стажування чи підвищення кваліфікації. За результатами цих заходів підготовлені і видані тексти лекцій, завдання для практичних занять, лабораторних занять та самостійної роботи студентів; впроваджені електронні версії навчально-методичних посібників, які розміщені в локальній університетській мережі. Постійне підвищення кваліфікації викладачів кафедри готельно-ресторанної та курортної справи є важливою умовою удосконалення робочих програм з навчальних дисциплін, забезпечення навчального процесу прогресивними навчально-методичними розробками і загалом підвищення ефективності організації навчального процесу.

2. Наукова робота

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над виконанням (2017–2027 рр.) кафедральної наукової теми «Туристично-рекреаційні ресурси Івано-Франківської області». Крім того, працівники кафедри виконують ще й 8 індивідуальних наукових тем (2021–2025 рр.) у межах фонду оплати заробітної плати:
1. Економічна історія Галичини – д.і.н., професор Клапчук В.М.
2. Стратегія розвитку курортного підприємства Івано-Франківської області – к.е.н., доцент Мендела І.Я.
3. Професійна компетентність фахівця сфери обслуговування в умовах сьогодення – к.п.н., доцент Польова Л.В.
4. Туристично-екскурсійна справа на Прикарпатті у 70-80-ті рр. ХХ ст. – к.і.н., доцент Котенко Р.М.
5. Україна-Румунія: транскордонна взаємодія карпатських територій – к.і.н., доцент Новосьолов О.В.
6. Ресторанне господарство Івано-Франківської області: організаційно-економічні умови функціонування – к.е.н., доцент Лояк Л.М.
7. Тенденції розвитку мережі закладів ресторанного господарства в Україні – к.п.н., доцент Загнибіда Р.П.
8. Управління якістю послуг у готельному господарстві Івано-Франківської області – Румянцева І.Б.

Штатними науково-педагогічними працівниками кафедри на свою наукову кар’єру опубліковано понад 1200 наукових праць, в т.ч. 35 монографій, 250 навчально-методичних праць, 475 статей у фахових виданнях, більше 500 інших наукових праць; отримано понад 50 авторських свідоцтв на твір.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно приймають участь у міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, де виступають як на секційних, так і на пленарних засіданнях.

3. Навчальна діяльність кафедри

Річне навантаження кафедри останніми роками збільшується з ряду вагомих причин, насамперед, за рахунок активної профорієнтаційної діяльності. Кафедра є провідною в Україні та лідером серед інших ЗВО західних областей України.
Середньорічне навчальне навантаження з розрахунку на одного штатного викладача кафедри впродовж 2007–2023 рр. скоротилося з 850 до 600 годин.
Науково-педагогічні працівники кафедри з кожним роком викладають все більше дисциплін (близько 100), що пов’язане з оновленням та введенням нових освітніх програм.
У навчальному процесі використовуються інноваційні та інтерактивні форми навчання: ділові ігри, тренінги, кейс-стади, інформаційні технології. На кафедрі є всі можливості використовувати на заняттях технічні засоби навчання, насамперед, мультимедійний проектор, професійне обладнання навчально-виробничих лабораторій тощо.
Для проведення лабораторних занять при кафедрі діють чотири навчально-виробничі лабораторії («Гастроательє»; «Організації та технології ресторанного господарства»; «Навчальний готель»; «Товарознавство харчових продуктів»), обладнані відповідно до вимог Стандарту вищої освіти. Для магістрантів з курортної справи влаштовано «Кабінет курортної справи».
Для забезпечення повноцінного вивчення навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками кафедри впродовж останніх років видано понад 100 навчально-методичних посібників з окремих дисциплін та понад 10 уніфікованих методичних посібників для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» та освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа» та «Курортна справа».
На кафедрі приділяється значна робота зі здібними студентами шляхом залучення їх до виконання наукової тематики, проведення майстер-класів, виставок-конкурсів з технології харчування тощо.
Семеро студентів під керівництвом проф. Клапчука В.М., доц. Мендели І.Я., доц. Лояк Л.М. ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт і Всеукраїнських студентських олімпіад.
Студентами у співавторстві зі студентами опубліковано понад 50 статей. За останні 5 років на щорічних звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів виступили понад 300 студентів.
З метою залучення студентської молоді до наукових досліджень при кафедрі діють наукові гуртки та студентські творчі групи.

4. Організація практики

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» набувають практичних навичок з фаху на базах практики, якими є готельно-ресторанні комплекси та курортні заклади західного регіону України: готелі – «Зірка Буковеля» («Радіссон Блю»), ТОВ «Надія», «Станіславів», «Піги», «Косів», «Аверс», «Фонтуш-бутік»; ресторани – «Галицька брама», «Легенда», «Брістоль», «Зінгер», «Керманич», »Zen Suszi&more» . А також: Компанія «VOYAJ CLUB TURIZM GIDA» (Туреччина), підприємством «SMART TOUR LTD» (Болгарія), Health Resort & Medical SPA Panorama Morska (Польща), приватне підприємство «STAFFORENT» LTD (Болгарія), ТзОВ «Тревел Стаді Ворк», ТзОВ «ALGOOS STUDY WORK AND TRAVEL LTD S.R.L.», асоціація U.C.M. Італія «Середземноморський союз кухарів» Фоджа (Італійська Республіка).
Студенти освітньої програми магістрів «Курортна справа» набувають практичних навичок з фаху на базі СКК «Моршинкурорт» та Санаторію «Карпати» (м. Яремче), ТОВ «Жайворонок» (м. Берегово), санаторій «Трембіта» (с. Велятино), курорт Криниця-Здруй (Польща), з якими укладено довгострокові договори з можливістю пролонгації.
Окремі студенти з метою набуття практичних навичок та поширення світового передового досвіду проходять практику за кордоном. У 2015–2023 рр. студенти практикувалися у Греції, Кіпрі, Єгипті, Туреччині, Німеччині, Польщі, Італії, Словаччині, Австрії, Болгарії.