Мендела І.Я.

Мендела Ірина Ярославівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

В 2003 році закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації економіста за спеціальністю «Маркетинг».

З 2004 року працювала у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника» на кафедрі гуманітарних дисциплін Коломийського інституту.

Того ж року працювала на кафедрі економічної теорії, а з 2007 року – робота на кафедрі готельно-ресторанної справи Інституту туризму.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств».

В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

З 2017 року – заступник завідувача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму.

Автор понад 120 публікацій, з них понад 90 праць наукового характеру  та понад 30 навчально-методичного характеру, отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

З 2016 р. є Гарантом освітньої програми «Готельно-ресторанна» (ОР бакалавр).

 

У 2023 році здобула ступінь магістра за освітньою програмою “Курортна справа” з галузі знань “Сфера обслуговування”, спеціальності “Готельно-ресторанна справа” у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

 

Платформи та сервіси, які використовує: Canva, MindMeister, Quizalize,  Kahoot, Mentimeter,  Zoom, CiscoWebex, Padlet, Google Classroom, Meet.

Нагороди:

 1. Грамота до 10-річчя Інституту туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2013 р.);
 2. Почесна грамота до 10-річчя кафедри Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2017 р.);
 3. Подяка міського голови Івано-Франківська (2019 р.);
 4. Почесна грамота до 80-річчя ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2020 р.).

 

Наукометричні бази даних:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZTuvSWoAAAAJ&hl=uk

Scopus: http://surl.li/nionb

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7282-643X

Google Academia: http://surl.li/niolr

Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Mendela-2

WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAT-7978-2020

Монографії:

 1. Mendela I., Shpet Y. Innovative technologies in international tourism / Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2017.   2. P. 206–212.

 

Статті у наукових виданнях, що цитуються у науко метричних базах Scopus та WoS:

 1. Cherep, Cherep O., Mendela I., Hostryk A., Moskaliuk H. Methodological Approach to Determining the Strategy Efficiencyof the Economic Mechanism Development for Innovation Implementation at Engineering Enterprises. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry). 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System. Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel). (October 24-25, 2019). P. 272-276.

Статті у фахових виданнях України: 

 1. Мендела І.Я. Розвиток інтрапренерства на підприємствах курортної сфери. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 10. Т.1. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2017. С.38–44.
 2. Мендела І.Я. Розвиток курортів Івано-Франківської області. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. С.40–43.
 3. Кобра А.М., Мендела І.Я. Реорганізація харчування робітників за місцем роботи (на прикладі ВО «Карпати»). Журнал «Карпатський край». Вип.2019ʼ1-2 (12-13). Наукові студії з історії, культури, туризму. Івано-Франківськ: Фоліант. 2019. С.128–135.
 4. Мендела І.Я. Аутсорсинг в діяльності готельних підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 15. Т.1. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 48–53.
 5. Мендела І.Я. Цінова політика дитячих таборів на прикладі Івано-Франківської області в 2020 році. Причорноморські економічні студії. Випуск 51/2020. С. 102–105.
 6. Мендела І.Я., Жумбей М.М., Румянцева І.Б. Інноваційні стратегії готельних підприємств. Інтелект ХХІ. Випуск 2/2020. С. 140–143.
 7. Мендела І.Я., Катренич Ю.С. Фуд-агрегатори на ринку ресторанного бізнесу. Інфраструктура ринку. Випуск 50/2020. С. 145–147.
 8. Мендела І.Я. Можливості дропшипінгу в бізнесі. Бізнес-навігатор. Випуск 4 (65). 2021. С. 76–79.
 9. Мендела І.Я. Стратегії онлайн-продажу готельного продукту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 17. Т.2. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 195–203.
 10. Мендела І.Я., Мендела Є.М. Маркетингові інновації в готельному бізнесі. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. Вип. 4. С.21–25.
 11. Мендела І.Я., Жук О.І. Креативне лідерство курортного бренду: ментальна та фізична доступність. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 18. Т.2. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 231–238.
 12. Мендела І.Я., Мендела Є.М. «Soft skills» як запорука успішного бізнесу готельно-ресторанних підприємств. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (3).

Навчально-методичні видання:

 1. Мендела І.Я. Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 116 с.
 2. Мендела І.Я., Новосьолов О.В. Бізнес-планування підприємств курортного господарства: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 140 с.
 3. Клапчук В.М., Мендела І.Я. Курортна справа: організація, територіальне управління, стратегічне планування: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 278 с.
 4. Мендела І.Я. Стратегічний маркетинг: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 112 с.
 5. Мендела І.Я. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг». Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2020. 72 с.
 6. Мендела І.Я. Маркетинг в соціокультурній діяльності: ситуаційні вправи, тестові завдання: практикум. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2020. 60 с.
 7. Мендела І.Я., Румянцева І.Б. Статистика в готельно-ресторанній справі: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во «Прінт-СВ», 2020. 48 с.
 8. Мендела І.Я. Макро- та мікроекономіка: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Територія друку, 2021. 106 с.

Авторські свідоцтва на твір:

 1. Мендела І.Я. Ціноутворення / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 79791. Дата реєстрації. – 13.06.2018 р.
 2. Мендела І.Я. Навчально-методичний посібник «Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 99689. Дата реєстрації. – 14.09.2020 р.
 3. Мендела І.Я., Новосьолов О.В. Навчально-методичний посібник «Бізнес-планування підприємств курортного господарства» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 99688. Дата реєстрації. – 14.09.2020 р.
 4. Мендела І.Я. Навчально-методичний посібник «Стратегічний маркетинг» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 99690. Дата реєстрації. – 14.09.2020 р.
 5. Мендела І.Я. Навчально-методичний посібник «Управління проектами в ГРС» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 99691. Дата реєстрації. – 14.09.2020 р.
 6. Мендела І.Я., Румянцева І.Б. Навчально-методичний посібник «Статистика в готельно-ресторанній справі» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 99687. Дата реєстрації. – 14.09.2020 р.

 

 

З 2004 року – асистент кафедри гуманітарних дисциплін Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2004 р. по 2007 р. – асистент кафедри економічної теорії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2007 року працює на кафедрі готельно-ресторанної справи Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Здійснює керівництво магістерськими, бакалаврськими, курсовими роботами.

Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення» (5-6 грудня 2017 року).

У 2020 р. під керівництвом Мендели І.Я. студент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Бандрівський Т.Є. зайняв ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» в м.Одеса.

У 2021 р. під керівництвом Мендели І.Я. студентка кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Катренич Ю.С. зайняла ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» в м.Одеса.

Взяла участь у марафоні «Тайм-менеджмент: просто 4 кроки» в 2020 р.

Організаторка дводенного циклу онлайн-вебінарів на тематику: «Брендування курортів України» (05.2021 р.).

Виступила організатором відкритої лекції на тему «Знайомство з міжнародною готельною мережею Hilton. Готель Hilton Kyiv. Секрети пошуку талантів» (10.2021 р.).

Ментор та тренер Бізнес Академії в рамках Програми Акселерації GCIP регіонального акселератора інновацій, технологій та інноваційних стартапів Івано-Франківської області України (ООН), 2021 р. Отримала сертифікат «Проект «Дискусії Проекту ЮНІДО/ ГЕФ GCIP Ukraine на тему «Створення та розвиток бізнесу жінками-підприємницями в Україні. Виклики та можливості» від 10.12.2021 р р р.

Дисципліни, які викладає: Макро- та мікроекономіка, Основи економічної теорії (макро- та мікроекономіка), Економіка підприємства, Маркетинг готельно-ресторанного господарства, Брендування курортів, Управління проектами у сфері гостинності, Стратегічне управління готельними, ресторанними і курортними підприємствами.

У 2021-22 н.р. викладала на кафедрі управління та бізнес-адміністрування наступні дисципліни: SMM в роботі менеджера, Маркетинговий менеджмент, Маркетингові та соціологічні дослідження, Креативний менеджмент, Тренінг-курс «Маркетингові дослідження і планування».

Участь в акредитації освітніх програм, галузевих конкурсних комісіях:

 1. Член первинної акредитаційної експертизи галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  підготовки магістрів зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (18–20.01.2016 р.);
 2. Голова акредитаційної експертизи галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне  обслуговування» Київського державного коледжу туризму та готельного господарства (22–24.06.2017 р.);
 3. Голова акредитаційної експертизи галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне  обслуговування»  Коледжу Вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» (15–17.11.2017 р.);
 4. Голова акредитаційної експертизи галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  зі спеціальності 5.14010101 «Готельне  обслуговування»  Державного навчального закладу «Дніпровський транспортно-економічний коледж» (26–28.12.2017 р.);
 5. Голова акредитаційної експертизи галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне  обслуговування»  у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі (21–23.02.2018 р.);
 6. Член акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»  зі спеціальності 6.14010101 «Готельно-ресторанна справа»  у Хмельницькому національному університеті (04–06.06.2018 р.);
 7. Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» в Одеській національній академії харчових технологій (04.2019 р.).

 

Пройшла стажування (підвищення кваліфікації):

 • Стажування з 10 жовтня 2014 року по 30 листопада 2014 року в Львівській комерційній академії;
 • Київська національна харчова академія 03.2019 року;
 • Курс Практического Гостеприимства Hilton Kyiv 10-14.06.2019;
 • International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods» (Certificate # 2244/MSAP/2020), organized by Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow, May 04-29, 2020 (120год/4ECTS);
 • Підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «Level up разом з Reikartz», 18-31 жовтня, 2021 (30год/1ECTS);
 • Підвищення кваліфікації «Науково-практичні аспекти сучасної економічної освіти та науки: інновації, діджиталізація, інтеграція – ІДІ», 15.11-26.12.2021 (180год/6ECTS).

 

Успішно закінчені курси:

 1. Сертифікат «Стратегічне маркетингове управління бізнес- і соціальними проектами» від 04.04.2020;
 2. Сертифікат «Соціальний капітал» від 04.04.2020;
 3. Сертифікат «Теорія поколінь: знаходимо спільну мову» від 11.04.2020;
 4. Сертифікат «Комплекс маркетинга: 5Р» на Coursera від 16.04.2020;
 5. Сертифікат «Цифровые технологии в международных финансах» на Coursera від 17.04.2020;
 6. Сертифікат «Макроэкономика (вводный курс)» на Coursera від 17.04.2020;
 7. Сертифікат «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності» на Coursera від 17.04.2020;
 8. Сертифікат «Микроэкономика (вводный курс)» на Coursera від 19.04.2020;
 9. Сертифікат «Налоги и налогообложение: специальные налоговые режимы» на Coursera від 20.04.2020;
 10. Сертифікат «Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики» від 25.04.2020;
 11. Сертифікат «Кредит – це зло?» від 03.05.2020;
 12. Сертифікат «Як писати про економіку без помилок» на EdEra від 03.05.2020;
 13. Сертифікат «Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності» на Prometheus від 09.05.2020;
 14. Сертифікат «Економіка для всіх» на Prometheus від 28.05.2020;
 15. Сертифікат «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» на Prometheus від 01.03.2021;
 16. Сертифікат «Економіка на кожен день» на Prometheus від 10.03.2021;
 17. Сертифікат «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» на Prometheus від 22.03.2021;
 18. Сертифікат «Соціальний менеджмент і залучення зацікавлених сторін» на Prometheus від 23.03.2021;
 19. Сертифікат «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа» на Prometheus від 28.03.2021;
 20. Сертифікат «Експрес-курс підготовки менеджера з продажу реклами в локальному медіа «з нуля» на Prometheus від 11.04.2021;
 21. Сертифікат «Цифрові комунікації в глобальному просторі» на Prometheus від 12.04.2021;
 22. Сертифікат «Просто про гроші» на Prometheus від 03.05.2021;
 23. Сертифікат «Як створити стартап» на Prometheus від 27.06.2021;
 24. Сертифікат «Нативна реклама» на Prometheus від 27.06.2021;
 25. Сертифікат «Впровадження інновацій в школах» на Prometheus від 28.06.2021;
 26. Сертифікат «Критичне мислення для освітян» на Prometheus від 29.06.2021;
 27. Сертифікат «Цифровий маркетинг» на Prometheus від 29.06.2021;
 28. Сертифікат «Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал» на Prometheus від 27.11.2021;
 29. Сертифікат «Стартуй стартап» на Prometheus від 20.10.2022;
 30. Сертифікат «Як знайти роботу своєї мрії» на Prometheus від 30.10.2022.

 

 Сфера наукових інтересів:

 • Аутсорсинг в діяльності готельних підприємств;
 • Ребрендинг готельного бізнесу;
 • Маркетинг в діяльності готельних підприємств;
 • Фінансова грамотність та створення стартапів.