Готельно-ресторанна справа (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи функціонує освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа». Дана освітньо-професійна програма зорієнтована на підготовку кваліфікованих кадрів для сфери готельно-ресторанного бізнесу.

Програма включає в себе вивчення різних аспектів готельно-ресторанного бізнесу, таких як організація готельного та ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, товарознавство у готельно-ресторанному господарстві, менеджмент та маркетинг готельно-ресторанного господарства тощо. Програма надає значний акцент на практичну підготовку студентів. Оскільки обслуговування клієнтів є ключовою частиною готельно-ресторанного бізнесу, програма включає в себе розвиток комунікаційних навичок студентів.

Сучасна індустрія постійно розвивається, тому програма включає в себе вивчення інноваційних технологій в готельно-ресторанному бізнесі, таких як використання програмного забезпечення для управління готелем або рестораном, онлайн-резервування та інше.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання – денна та заочна форма.

Вступити на 1 курс можна на основі повної загальної середньої освіти. Для цього потрібно скласти національний мультипредметний тест (в 2024 році: НМТ чи сертифікати ЗНО). Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» у 2024 році передбачає складання іспитів НМТ із таких предметів:

 • Українська мова.
 • Математика.
 • Історія України.
 • Предмет на вибір: англійська мова, географія, фізика або біологія.

Умовою вступу є також мотиваційний лист.

Вступити на 2 курс можна на основі середньої спеціальної освіти (заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра). Також на курс можна вступити на основі базової вищої освіти (ОС бакалавр) чи/та повної вищої освіти (ОС спеціаліст/магістр). В такому випадку за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» зараховують не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи пропонує студентам широкий спектр навчальних та практичних можливостей, спрямованих на підготовку кваліфікованих фахівців для готельно-ресторанного бізнесу.

Щодо працевлаштування, випускники цієї програми мають різноманітні можливості зайняти посади в готелях, ресторанах, курортах та інших закладах гостинності. Деякі з можливих посад включають:

 • Керуючий готельним господарством;
 • Керуючий підприємством харчування;
 • Менеджер (управитель) у готельному господарстві;
 • Менеджер (управитель) систем харчової безпеки;
 • Організатор туристичної і готельної діяльності;
 • Фахівець з готельного обслуговування.

Випускники також можуть займатися підприємницькою діяльністю у сфері готельно-ресторанного бізнесу, відкриваючи власні готелі, ресторани або кейтерингові компанії. Існує можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

До переваг роботи в готельно-ресторанній  сфері можна віднести:

 • затребуваність на ринку праці;
 • можливість подорожувати та працювати за кордоном;
 • велика кількість вакансій;
 • високий рівень заробітної плати.

Отже, освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» має безліч переваг для студентів, що включають практичний досвід, широкі кар’єрні можливості, адаптованість до ринку праці, міжнародні можливості, розвиток міжособистісних навичок, можливості підприємництва і високу заробітну плату та перспективи кар’єрного зростання.