Робочі навчальні програми РВО “Магістр”

РНП_HR-менеджмент

РНП_Бізнес-планування підприємств сфери гостинності

РНП_Брендування

РНП_Взаємодiя_в_командi_та_конфлiктологiя_на_пiдприeмствах_сфери_послуг

РНП_Висока_кухня

РНП_Гастродипломатiя

РНП_Географiя_курортiв_України

РНП_Готельний_ринок_свiту

РНП_Дiловi_та_протокольнi_заходи_в_ГРС

РНП_Імiджеологiя

РНП_Інклюзивнi_послуги_у_курортнiй_сферi

РНП_Інноваційні технології в КС

РНП_Креатив_у_ресторанних_технологіях

РНП_Кризове управління міжнародними готельними мережами

РНП_Лакшері-сервіс

РНП_МВД_у_сферi_обслуговування

РНП_Методика_і_Організація_Наукових_Досліджень

РНП_Монiторинг_курортiв_України

РНП_Обслуговування_у_курортних_закладах_розмiщення

РНП_Органiзацiя_санаторно-курортної_справи

РНП_Організація_ділових_прийомів

РНП_Охорона_праці_в_ галузі

РНП_Професiйне_спiлкування_польською_мовою

РНП_Професійне_спілкування_англiйською_мовою

РНП_Професійне_спілкування_німецькою_мовою

РНП_Стратегiчне_управлiння

РНП_Сучасна_курортна_справа_України

РНП_Територiальне_планування_курортних_мiсцевостей

РНП_Транснаціональні_корпорації_у_готельному_господарстві

РНП_Управлiння_курортними_закладами_готельно_ресторанного_сервiсу

РНП_Управлiння_персоналом_на_пiдприeмствах_iндустрii_гостинностi

РНП_Управлiння_проектами

РНП_Управління глобальними ризиками в готельно-ресторанному бізнесі

РНП_Цифровi_комунiкацiї