Лояк Л.М.

 

Лояк Лілія Миколаївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 23 червня 1970 р. у с. Озеряни Тлумацького району Івано-Франківської області.

У 1989 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський технікум радянської торгівлі за спеціальністю «Технологія приготування їжі». У 1989–1992 рр. працювала на посаді техніка-технолога виробничого відділу Івано-Франківського комбінату громадського харчування навчальних закладів та промислових підприємств. У 1995 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Технологія громадського харчування» та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

У 1992–1994 рр. – майстер виробничого навчання; 1994–2005 рр. – викладач організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах Івано-Франківського комерційного технікуму, голова циклової комісії туризмознавчих дисциплін. З 2003 по 2005 рр. здобувала другу вищу освіту у Київському університеті туризму, економіки і права за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент готельного господарства і туризму» та отримала кваліфікацію менеджер-економіст.

З вересня 2005 р. працює в Інституті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005–2007 рр. – асистент кафедри туризму і краєзнавства. З 2007 р. – старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний університет бізнесу і права» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери».

З вересня 2014 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

За багатоічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти в галузі туризму нагороджена  грамотою Департаменту освіти, науки, сімї, молоді та спорту Івано-Франківської ОДА, 2013 р., грамотою Управління культури, національностей та регігій ОДА. 2017 р., Грамотою голів Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 2018 р.

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Лояк Л.М. Формування конкурентних стратегій підприємств ресторанного господарства туристичного регіону на основі якісного підходу. Карпатський край. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 4.  С. 130–139.
 2. Лояк Л.М. Спеціалізоване підприємство рекреаційної індустрії як суб’єкт господарської діяльності. Карпатський край. 2015. № 1–2 (6–7). С. 143–149.
 3. Лояк Л.М. Концептуальні основи дослідження інноваційних стратегій розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2015. Вип. 5 (115). С. 7–11.
 4. Лояк Л.М. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку спеціаліованих підприємств рекреаційної індустрії в Івано-Франківській області. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 11(174). С. 135–138.
 5. Васильчак С.В., Стручок, Н.М., Лояк Л.М. Засади формування збутової політики туристичних підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів. 2015. – Вип. 4 (114). С. 79 – 82.
 6. Лояк Л.М. Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери в контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Cерія: Економічні науки. Черкаси. 2015. Вип.40. Ч І. С. 115 – 121.
 7. Загнибіда Р.П., Лояк Л.М. Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії. Карпатський край. 2016. № 8. С. 150–158.
 8. Лояк Л.М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду : збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2016. Вип. 1 (117). С. 110–114.
 9. Loyak L., Shpet Ya. Conceptual aspects of innovative development management of enteiprises in the tourism industry. Management of innovative development the economic entitle*; collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Brltchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. Pr/ewortk; Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SAN DEC, 2018. Vol. 2, 260 p. S. 237 – 245.
 10. Лояк Л. М. Фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Івано-Франківськ. 2018. Вип. 1 (17 ) – С. 53 – 61. – С. 53 – 61.
 11. Лояк Л. М. Роль моніторингу у забезпеченні економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси. 2018. Вип. 50. С. 44 – 48.
 12. Васильчак С.В., Жидяк О. Р., Лояк Л. М. Соціальне забезпечення в контексті пенсійної реформи. Наук. вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. Львів. 2018. Вип. 2. С. 19 – 28.
 13. Васильчак С.В., Лояк Л. М., Соловій С. Б. Cучасні проблеми реформуванння пенсійної системи в Україні. Зб. наук. праць “Формування ринкових відносин в Україні”. Київ. 2018. № 7 – 8 (206 – 207). С. 110 – 118.
 14. Лояк Л. М. Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні реалії та європейський досвід. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Івано-Франківськ. 2018. Вип. 2 (18). С. 32 – 41.
 15. Загнибіда Р., Лояк Л. Формування комунікативної культури студентів у процесі професійної підготовки спеціалістів готельно-ресторанної справи. Науково-педагогічний журнал «Обрії». Івано-Франківськ. 2018. Вип. 2(47). С. 50 – 53.

 

Науково-методичні праці:

 1. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства: організаційно-технологічні основи: навч. метод. посіб. Івано-Франківськ. 2014. 249 с.
 2. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства: лабораторний практикум для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання. навч. посіб. Івано-Франківськ. 2015. 68 с.
 3. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства : лабораторний практикум для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання : навч. посіб. Івано-Франківськ. 2015. 87 с.
 4. Лояк Л.М. Барна справа / Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : навч. метод. посіб. / відп. ред. проф. В.М. Клапчук. Івано-Франківськ. Фоліант. 2017. С. 12–17.
 5. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства / Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : навч. метод. посіб. / відп. ред. проф. В.М. Клапчук. Івано-Франківськ. Фоліант, 2017. С. 258–271.
 6. Лояк Л.М. Технологія продукції ресторанного господарства. Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : навч. метод. посіб. / відп. ред. проф. В.М. Клапчук. Івано-Франківськ. Фоліант, 2017. С. 355–368.
 7. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства / Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : навч. метод. посіб. / відп. ред. проф. В.М. Клапчук. Івано-Франківськ. Фоліант, 2017. – С. 90 –110.
 8.  Лояк Л.М. Технологія продукції ресторанного господарства / Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : навч. метод. посіб. / відп. ред. проф. В.М. Клапчук. Івано-Франківськ. Фоліант, 2017. – С. 110 –123.
 9.  Клапчук В.М., Богославець, І.М., Котенко Р.М., Лояк Л.М. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : навч. метод. посіб. Івано-Франківськ. 2017. 42 с.
 10. Лояк Л.М. Інноваційні ресторанні технології: навч. метод. посіб. Івано-Франківськ. 2017. 178 с.
 11. Л.М. Лояк, Р.П. Загнибіда, Я.М. Андрухів. Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум: навч. метод. посіб. Івано-Франківськ. 2017. 68 с.
 12. Лояк Л.М. Інноваційні ресторанні технології / Курортна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. – С. 55–65.
 13. Лояк  Л.М., Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум» : навч. метод. посіб. Івано-Франківськ. 2019.  80 с.

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

 1. Лояк Л.М. Навчально-методичний посібник «Організація ресторанного господарства: організаційно-технологічні основи» / Л.М. Лояк / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №82532.– Дата реєстрації – 25.10.2018 р.
 2. Лояк Л.М. Навчальний посібник «Організація ресторанного господарства. Лабораторний практикум (для студентів 3 курсу денної форми навчання» / Л.М. Лояк / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №82539.– Дата реєстрації – 26.10.2018 р.
 3. Лояк Л.М. Навчальний посібник «Організація ресторанного господарства. Лабораторний практикум (для студентів 2 курсу денної форми навчання» / Л.М. Лояк / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №82538.– Дата реєстрації – 26.10.2018 р.
 4. Лояк Л.М. Навчально-методичний посібник «Інноваційні ресторанні технології» / Л.М. Лояк / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №82526.– Дата реєстрації – 25.10.2018 р.
 5. Лояк Л.М., Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум» / Л.М. Лояк, Р.П. Загнибіда / –  подано на реєстрацію.

 

 

Сфера наукових інтересів:

Організаційно-економічні умови функціонування суб`єктів господарської діяльності на ринку ресторанного господарства в Івано-Франківській області.

Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві.