Loiak L.M.

Loiak L.M.

Candidate of Economic Sciences,

PhD of the Faculty of Hotel, Restaurant and Resort Business

 

 

 

Personal informationPublicationsActivityContacts

Статті у фахових виданнях:

 1. Лояк Л.М. Формування конкурентних стратегій підприємств ресторанного господарства туристичного регіону на основі якісного підходу. Карпатський край. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 4.  С. 130–139.
 2. Лояк Л.М. Спеціалізоване підприємство рекреаційної індустрії як суб’єкт господарської діяльності. Карпатський край. 2015. № 1–2 (6–7). С. 143–149.
 3. Лояк Л.М. Концептуальні основи дослідження інноваційних стратегій розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2015. Вип. 5 (115). С. 7–11.
 4. Лояк Л.М. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку спеціаліованих підприємств рекреаційної індустрії в Івано-Франківській області. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 11(174). С. 135–138.
 5. Васильчак С.В., Стручок, Н.М., Лояк Л.М. Засади формування збутової політики туристичних підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів. 2015. – Вип. 4 (114). С. 79 – 82.
 6. Лояк Л.М. Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери в контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Cерія: Економічні науки. Черкаси. 2015. Вип.40. Ч І. С. 115 – 121.
 7. Загнибіда Р.П., Лояк Л.М. Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії. Карпатський край. 2016. № 8. С. 150–158.
 8. Лояк Л.М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду : збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2016. Вип. 1 (117). С. 110–114.
 9. Loyak L., Shpet Ya. Conceptual aspects of innovative development management of enteiprises in the tourism industry. Management of innovative development the economic entitle*; collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Brltchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. Pr/ewortk; Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SAN DEC, 2018. Vol. 2, 260 p. S. 237 – 245.
 10. Лояк Л. М. Фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Івано-Франківськ. 2018. Вип. 1 (17 ) – С. 53 – 61. – С. 53 – 61.
 11. Лояк Л. М. Роль моніторингу у забезпеченні економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси. 2018. Вип. 50. С. 44 – 48.
 12. Васильчак С.В., Жидяк О. Р., Лояк Л. М. Соціальне забезпечення в контексті пенсійної реформи. Наук. вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. Львів. 2018. Вип. 2. С. 19 – 28.
 13. Васильчак С.В., Лояк Л. М., Соловій С. Б. Cучасні проблеми реформуванння пенсійної системи в Україні. Зб. наук. праць “Формування ринкових відносин в Україні”. Київ. 2018. № 7 – 8 (206 – 207). С. 110 – 118.
 14. Лояк Л. М. Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні реалії та європейський досвід. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Івано-Франківськ. 2018. Вип. 2 (18). С. 32 – 41.
 15. Загнибіда Р., Лояк Л. Формування комунікативної культури студентів у процесі професійної підготовки спеціалістів готельно-ресторанної справи. Науково-педагогічний журнал «Обрії». Івано-Франківськ. 2018. Вип. 2(47). С. 50 – 53.

E-mail: mail@pnu.edu.ua

Тел: 00-00-00

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University