Loiak L.M.

Loiak L.M.

Candidate of Economic Sciences,

PhD of the Faculty of Hotel, Restaurant and Resort Business

 

 

 

Personal informationPublicationsActivityContacts

SCIENTIFIC DEGREE: Candidate of Economic Sciences

LANGUAGES: Ukrainian, Russian – fluent, German – elementary.

RESEARCH INTERESTS: organizational and economic conditions for the functioning of economic facilities in the restaurant business market , in particular in Ivano-Frankivsk region; and innovative development of restaurant enterprises; cuisine traditions and heritage of the inhabitants of Pokuttya .

EDUCATION:

Secondary education : Ivano-Frankivsk Technical School of Soviet Trade (1985-1989) . Diploma with honors MT 801846 as of 02.03 1989 . Qualification : technician-technologist . Major: “Technology of cooking”.

Higher education: Kyiv State University of Trade and Economics ( 1989-1995 ). Qualification: engineer-technologist . Major : “Technology of catering .” Diploma of specialist LH # 002707 as of 06.02. 1995.

Diploma project : ” Project of reconstruction of a student canteen in Ivano-Frankivsk”. Scientific adviser – professor of the department of technology and organization of public catering of Kyiv State University of Trade and Economics, Ph.D., prof. Kalakura Maria Mykhailivna.

Kyiv University of Tourism, Economics and Law (2003-2005 ). Qualification: manager-economist . Major: “Management”. Specialty: “Management hotel business and tourism” . Diploma of specialist KB № 26351024 as of 30.06.2005 . Thesis:”Program-targeted management of the use of recreational and tourist potential of the region “. Supervisor – professor of department of tourism development management of Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Doctor of Economics, Professor Stechenko Dmitro Mykolayovych.

Candidate’s dissertation: ” Innovative development of specialized enterprises in the recreational sphere “. Supervisor – Doctor of Economics , Professor , Professor of Department of Finance and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs – Vasylchak Svitlana Vasylivna .

The degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – Economics and Business Administration was awarded by the decision of the Specialized Academic Council of the International University of Law of the Ministry of Education and Science of Ukraine (diploma DK № 015853 as of 10.10.2013 ).

Title:

Associate Professor of Hotel, Restaurant and Resort Business (certificate 12 DTS №046310 1, Decision of the Certification Commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of 25.02.2016; Protocol № 1/02D ).

Статті у фахових виданнях:

 1. Лояк Л.М. Формування конкурентних стратегій підприємств ресторанного господарства туристичного регіону на основі якісного підходу. Карпатський край. Івано-Франківськ, 2014. Вип. 4.  С. 130–139.
 2. Лояк Л.М. Спеціалізоване підприємство рекреаційної індустрії як суб’єкт господарської діяльності. Карпатський край. 2015. № 1–2 (6–7). С. 143–149.
 3. Лояк Л.М. Концептуальні основи дослідження інноваційних стратегій розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2015. Вип. 5 (115). С. 7–11.
 4. Лояк Л.М. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку спеціаліованих підприємств рекреаційної індустрії в Івано-Франківській області. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 11(174). С. 135–138.
 5. Васильчак С.В., Стручок, Н.М., Лояк Л.М. Засади формування збутової політики туристичних підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів. 2015. – Вип. 4 (114). С. 79 – 82.
 6. Лояк Л.М. Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери в контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Cерія: Економічні науки. Черкаси. 2015. Вип.40. Ч І. С. 115 – 121.
 7. Загнибіда Р.П., Лояк Л.М. Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії. Карпатський край. 2016. № 8. С. 150–158.
 8. Лояк Л.М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду : збірник. наукових праць. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2016. Вип. 1 (117). С. 110–114.
 9. Loyak L., Shpet Ya. Conceptual aspects of innovative development management of enteiprises in the tourism industry. Management of innovative development the economic entitle*; collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Brltchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. Pr/ewortk; Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SAN DEC, 2018. Vol. 2, 260 p. S. 237 – 245.
 10. Лояк Л. М. Фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Івано-Франківськ. 2018. Вип. 1 (17 ) – С. 53 – 61. – С. 53 – 61.
 11. Лояк Л. М. Роль моніторингу у забезпеченні економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси. 2018. Вип. 50. С. 44 – 48.
 12. Васильчак С.В., Жидяк О. Р., Лояк Л. М. Соціальне забезпечення в контексті пенсійної реформи. Наук. вісник ЛьвДУВС. Серія економічна. Львів. 2018. Вип. 2. С. 19 – 28.
 13. Васильчак С.В., Лояк Л. М., Соловій С. Б. Cучасні проблеми реформуванння пенсійної системи в Україні. Зб. наук. праць “Формування ринкових відносин в Україні”. Київ. 2018. № 7 – 8 (206 – 207). С. 110 – 118.
 14. Лояк Л. М. Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні реалії та європейський досвід. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). Івано-Франківськ. 2018. Вип. 2 (18). С. 32 – 41.
 15. Загнибіда Р., Лояк Л. Формування комунікативної культури студентів у процесі професійної підготовки спеціалістів готельно-ресторанної справи. Науково-педагогічний журнал «Обрії». Івано-Франківськ. 2018. Вип. 2(47). С. 50 – 53.

E-mail: mail@pnu.edu.ua

Тел: 00-00-00

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University