Syllabus

Силабус. Історія України та української культури 2020 Силабус__Iсторiя_Украiни_2020 Силабус__Англiйс_ка1_1_семестер_2020_ Силабус__Англiйс_ка1_2_семестер_2020 Силабус__Англiйс_ка_ГРС-2 Силабус__Англiйс_ка_ГРС-3 Силабус__Англiйс_ка_ГРС-4 Силабус__Документоведення_в_готел_но-рестораннiй_справi Силабус__Маркетинг_готел_но-ресторанного_господарства_ Силабус__Менеджмент_ГРС Силабус__Нiмец_ка_ГРС-2 Силабус__Нiмец_ка_ГРС-3 Силабус__Органiзацiя_SPA_у_курортних_готелях Силабус__Рекреацiйнi_комплекси_свiту_2020 Силабус__Силабус_Курортне_господарство_Галичини Силабус__Сучасна_курортна_справа_Украiни Силабус__Украiнс_ка_мова_за_професiйним_спрямуванням Силабус__ФППЕЕТ Силабус_Iнновацiйнi_рестораннi_технологii_2020 Силабус_Iнновацiйнi_технологii_ГРС_2020 Силабус_Iнновацiйнi_технологii_КС_2020 Силабус_Iсторiя_украiнс_коi_кул_тури_2020 Силабус_Xарчова_хiмiя_2020 Силабус_Бiзнес_планування_ГРС_2020 Силабус_Бiзнес_планування_КС_2020 Силабус_Барна_справа_2020 Силабус_Безпека_життeдiял_ностi_2020 Силабус_БЖД_і_ЦЗ_населення_2020 Силабус_Бухгалтерс_кий_облiк_2020 Силабус_Географiя_курортiв_свiту_2020 Силабус_Громадс_ке_будiвництво_2020 Силабус_Документоведення_в_готел_но-рестораннiй_справi_2020 Силабус_Економiка_пiдприeмства_2020 Силабус_Етнiчнi_кухнi_2020 Силабус_Кул_тура_в_готел_но-рестораннiй_справi_2020 Силабус_Кулiнарне_мистецтво_2020 Силабус_Курортне_обслуговування_2020 Силабус_Мiкробiологiя_ГРС_2020 Силабус_Мiкроекономiка_2020 Силабус_Макроекономiка_2020 Силабус_Маркетинг_готел_но-ресторанного_господарства_2020 Силабус_Методологiя_i_органiзацiя_наукових_дослiджен__2020 Силабус_Органiзацiя_готел_но_i_ресторанного_господарства_2020 Силабус_Органiзацiя_готел_ного_господарства_2020 Силабус_Органiзацiя_наукових_дослiджен__2020 Силабус_Органiзацiя_рекреацiйних_послуг_2020 Силабус_Органiзацiя_санаторно_курортноi_справи_2020 Силабус_Охорона праці в галузі_ГРС Силабус_Охорона_працi_2020 Силабус_Проектування_закладiв_ГРГ_2020 Силабус_Свiтове_готел_не_господарство_2020 Силабус_Стандартизацiя_Сертифiкацiя_Метрологiя_2020 Силабус_Статистика_2020 Силабус_Стратегiчний_маркетинг_2020 Силабус_Стратегiчний_менеджмент_2020 Силабус_Територiал_не_планування_курортiв_i_курортних_зон_2020 Силабус_Технологiя_продукцii_ресторанного_господарства_2020 Силабус_Товарознавство_2020 Силабус_Управлiння_персоналом_2020 Силабус_Управлiння_санаторно_курортними_територiями_2020 Силабус_Управлiння_якiстю_продукцii_та_послуг_в_ГРГ_2020 Силабус_Управління персоналом_ГРС Силабус_Устаткування_закладiв_ГРГ_2020 Силабус_Фiлософiя_2020