Polova L.V.

Lesya Polyova
PhD in pedagogical sciences

Associate

Department of Hotel-Restaurant and Resort Business
Faculty of Tourism
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

 

Personal informationPublicationsActivityContacts
Lesya Polyova
PhD in pedagogical sciences
Associate
Department of Hotel-Restaurant and Resort Business
Faculty of Tourism
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
EDUCATION
Higher education: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (1998–2003).
Specialty: Polish language and literature.
TEACHING EXPERIENCE – since 2003.
• Polish language and literature
• World hotel industry
• Corporate culture and business etiquette
• Ethnic cuisines
• Geography of resorts around the world
• Resort service
Distinctions and awards:
2013 – Laureate of the award of the head of the regional state administration and the head of the regional council in the nomination “Young scientist of the year”.
2013 – Diploma of the Head of the Department of External Economic Relations and Tourism of the Regional State Administration on the occasion of the World Tourism Day
In 2014 – received a badge on the occasion of University Day in the nomination “Young Scientist of the Year”.
2015 – diploma of the mayor on the occasion of the 75th anniversary of the university.

Монографії:
1. Архипова С.П., Польова Л.В. Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі : Монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2012. 297 с.
2. Архипова С.П., Польова Л.В. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія / за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 126–132.

Навчально-методичні праці:
1. Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Делятинського держлісгоспу / І.Ф. Калуцький, В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ, 2004. – 143 с.
2. Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Осмолодського держлісгоспу / І.Ф. Калуцький, В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ, 2005. – 210 с.
3. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Кухні народів світу» / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 81 с.
4. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Етнічні кухні» / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 104 с.
5. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Діловий етикет і протокол» / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 124 с.
6. Клапчук В.М. Виробнича й асистентська практика зі спеціальності «Курортна справа» : Навч.-метод. посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
7. Клапчук В.М. Виробнича практика для студентів 5 курсу зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 19 с.
8. Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Метод. посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [Упор. – проф. Клапчук В.М.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 188 с.
9. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.14010102 «Курортна справа» : Метод. посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
10. Клапчук В.М. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 408 с.
11. Польова Л.В. Етнічні кухні / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 7–12.
12. Польова Л.В. Міжнародна готельна індустрія / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 63–66.
13. Польова Л.В. Кухні народів світу / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 74–78.
14. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 92–97.
15. Польова Л.В. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 111–114.
16. Польова Л.В. Етнічні кухні / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 127–132.
17. Польова Л.В. Корпоративна культура, діловий етикет і протокол у готельно-ресторанній справі / Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 151–156.
18. Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 139–144.
19. Засоби діагностики якості вищої освіти Вимоги до державної атестації / В.М. Клапчук, Н.Р. Кобецька, В.С. Великочий, І.Я. Мендела, Л.В. Польова – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 20 с.
20. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина) / В.М. Клапчук, Н.Р. Кобецька, В.С. Великочий, І.Я. Мендела, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 25 с.
21. Освітньо-професійна програма (варіативна частина) / В.М. Клапчук, В.С. Великочий, І.Я. Мендела, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 35 с.
22. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.14010102 «Курортна справа» : Метод. посібник / Авт. колектив; голова – проф. Клапчук В.М. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
23. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.140101 «готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 с.
24. Польова Л.В. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навчально-методичний посібник / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 265 с.
25. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. – Івано-Франківськ, 2015. – 35 с.
26. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво : Лабораторний практикум / Л.В. Польова. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. – 56 с.
27. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво / Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 186–191.
28. Клапчук В.М., Польова Л.В. Основи санатор но-курортної справи (/ Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 289–296.
29. Польова Л.В. Світове готельне господарство / Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 322–331.
30. Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – 220 с.
31. Курортна справа (самостійна робота студентів): Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М.Клапчука / Факультет туризму, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 147 с.
32. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів І курсу ОР «магістр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітно-професійна програма «Курортна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант». 2018. 23 с.
33. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 28 с.
34. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів ІІ курсу зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 30 с.
35. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів ІIІ курсу зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 30 с.
36. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма практики для студентів ІV курсу зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 35 с.
37. Клапчук В.М., Польова Л.В. Наскрізна програма практики для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (магістратура – освітня програма «Курортна справа»). : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 22 с.
38. Польова Л.В., Загнибіда Р.П. Етнічні кухні : Навчально–методичний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 107 с.
39. Польова Л.В. Світове готельне господарство : Навчально-методичний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 274 с.
40. Методичні рекомендації з науково-дослідної практики зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» / [Укладачі: Л.В. Ковальська, Л.В. Польова]. – Івано-Франківськ, 2020. 26 с.

Статті у фахових виданнях:
1. Польова Л.В. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму у Польщі / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 112. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 144–148.
2. Польова Л.В. Підготовка менеджерів туризму як соціально-економічна та педагогічна проблема / Л.В. Польова // Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи : Зб. наук. праць. – Київ : Тонар, 2007. – С. 223– 226.
3. Польова Л.В. Підготовка менеджерів туризму в контексті педагогічного процесу / Л.В. Польова // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Вип. 3 (61). – Полтава, 2008. – С. 28–32.
4. Польова Л.В. Освіта менеджерів у світлі реформування освіти / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 135. – С. 73–76.
5. Польова Л. В.Удосконалення змісту професійної підготовки в сучасних умовах / Л.В. Польова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка.. – Івано-Франківськ. – 2008. – Вип. XXIV. – C. 139–146.
6. Польова Л.В. Акредитація, як засіб регулювання рівня освіти в умовах управління професійної підготовки менеджерів туризму у Польщі / Л.В. Польова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С. 171–173.
7. Польова Л.В. Розвиток рекреаційного потенціалу Прикарпаття завдяки успішній підготовці фахівців з туризму / Л. В. Польова // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2009. – С.148–153.
8. Польова Л.В. Шляхи подолання проблеми професійної підготовки спеціалістів з «Туризму» / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» : Зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – Вип. 203. – Ч. 3. – С. 86–89.
9. Польова Л.В. Фахова освіта як визначний чинник якісного надання туристичних послуг / Л.В. Польова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 20. – С. 171–175.
10. Польова Л.В. Розвиток туристичної індустрії в Україні згідно світових вимог / Л.В. Польова // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. – Вип. 3. – С. 403–409.
11. Польова Л.В. Дистанційна освіта як засіб оптимізації післядипломного навчання в сучасних умовах / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : Зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – Вип. 19 (232). – С. 69–72.
12. Польова Л.В. Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентоздатності / Л.В. Польова / Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Серія «Туризм і краєзнавство». – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 156–160.
13. Польова Л.В. Особливості й проблеми тестування у системі вищої освіти / Л.В. Польова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Луганськ, 2012. – № 5 (240). – С. 203–209.
14. Польова Л.В. Підготовка кваліфікованих кадрів як фактор розвитку туризму / Л.В. Польова // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : Зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 447–448. – С. 91–95.
15. Польова Л.В. Фактори формування туристичних регіонів в’їзного туризму України / Л.В. Польова // Карпатський край. – Івано-Франківськ. – 2012. – № 1. – С. 87–93.
16. Польова Л.В. Особливості практичної підготовки фахівців з туризму / Л.В. Польова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Луганськ, 2012. – № 4 (239). – С. 169–176.
17. Польова Л.В. Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України – Івано-Франківськ / Л.В. Польова // Карпатський край. – Івано-Франківськ. – 2012. – № 2. – С. 71–77.
18. Польова Л.В. Покращення корпоративної культури в готельній індустрії України / Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Серія «Туризм і краєзнавство». – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С. 461–465.
19. Польова Л.В. Проблеми розвитку корпоративної культури в українських готелях / Л.В. Польова // Карпатський край. – Івано-Франківськ, 2013. – № 1 (3). – С. 198–203.
20. Gumeniuk G., Polyova L. Turystyka festiwalowa w Iwano-Frankowskim regionie / G. Gumeniuk, L. Polyova Wydawnictwo naukowe panstwowej wyzszej szkoly zawodowej im/ Jakuba z Paradyza. – Gorzow Wielkopolski, 2013. – S. 249–255.
21. Польова Л.В. Необхідність вивчення компетентного підходу при професійній підготовці фахівців з туризму / Л.В.Польова, Г.М.Гуменюк. – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2013. – Вип. 64. – C. 225–229.
22. Польова Л.В. Процеси глобалізації в туристичній освіті України / Л.В.Польова, Л.В. Чорна // Карпатський край. – Івано-Франківськ, 2014. № 4. – С. 78–84.
23. Польова Л.В. Сучасна система вищої туристської освіти в Україні / Л.В.Польова. – Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», 2014. – № 2 (26).
24. Польова Л.В. Значення готельної сфери в збільшенні конкурентоспроможності туристичної індустрії / Л.В. Польова, Р.П. Загнибіда // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – № 2 (5). – С. 165–170.
25. Загнибіда Р. П. Пoзaaудитopнa дiяльнicть як складова професійної пiдгoтoвки майбутніх фахівців сфери обслуговування / Р.П. Загнибіда, Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. № 30 (323). – С. 73–81.
26. Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 31 (323). – С. 92–98.
27. Польова Л.В. Концептуалізація діяльності еко-готелів екологічного спрямування / Л.В. Польова. О.В. Філюстін // Карпатський край. – 2015. – № 1–2 (6–7). – С. 168–172.
28. Полевая Л.В. Принцип комплексного подхода к подготовке специалистов туристической сферы / Л.В. Польова // Scientific Conference on the topic of «Education – a factor for Economic Growth and Development of Human Capital». – Varna : University of Management, 2015. – S. 329–334.
29. Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Випуск № 34 (367). – Черкаси, 2015. – С. 115–123.
30. Полевая Л.В. Принцип комплексного подхода к подготовке специалистов туристической сферы / Л.В. Польова // Scientific Conference on the topic of «Education – a factor for Economic Growth and Development of Human Capital». – Varna : University of Management, 2015. – S. 329–334.
31. Польова Л.В. Проблеми організації дистанційної освіти в Україні // Карпатський край. – 2016. – № 8. – С. 105–109.
32. Польова Л.В. Вплив корпоративної культури на результативність в готельно-ресторанній індустрії / Л.В. Польова // Карпатський край. – 2017. – № 9. – С. 121 – 128.
33. Польова Л.В. Вплив корпоративної культури на фахівців готельної індустрії / Л.В.Польова // Матеріали ХXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав- Хмельницький, 2017 р. – С.78–86.
34. Польова Л.В. Формування професійної компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: зб. наук. пр. // Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2018. – С.265-274.
35. Польова Л.В. Вплив музичних фестивалів на розвиток туризму в Украні / Л.В. Польова // Карпатський край. – 2018. – № 10-11. – С. 144-150.
36. Ковальська Л.В.Вплив транспорту на розвиток туризму в Україні / Л.В. Ковальська, Л.В. Польова, А.Р. Михайлюк // Карпатський край. – 2019. – № 12-13. – С. 71-79.

Матеріали та тези доповідей конференцій, інші наукові статті:
1. Польова Л.В. Особливості підготовки менеджерів з туризму у Польщі / Л.В. Польова // Викладач і студент : перспективи професійного зростання : Зб. мат. Всеукр. н.-п. конф. (25–26 жовтня 2007 р.). – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 53–54.
2. Польова Л.В. Підготовка менеджерів туризму як соціально-економічна та педагогічна проблема / Л.В. Польова // Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи : Зб. наук. праць. – К. : Тонар, 2007. – С. 223–226.
3. Польова Л.В. Професійне навчання менеджерів туризму з урахуванням сучасних вимог ринку / Л.В. Польова / Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу : Мат. міжнар. н.-п. конф. (Одеса, 22–23 травня 2008 р.). – Одеса : ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2008. – С. 48–49.
4. Польова Л.В. Освіта менеджерів у вищій школі, що змінюється / Л.В. Польова // Викладач і студент суб’єкт-суб’єктивні відносини : Зб. мат. Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси : Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 81–82.
5. Польова Л.В. Нова парадигма освіти для навчання майбутніх менеджерів туризму в Польщі / Л.В. Польова / Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євро інтеграції : Зб. мат. міжнар. н.-п. конф. (Київ–Житомир, 22–24 квітня 2009 р.). – К. : КІМ, 2009. – С. 241–245.
6. Польова Л.В. Система освітніх змін фахівців з туризму у світі конкуренції (на прикладі досвіду Польщі) / Л.В. Польова // Акмеологія – наука ХХІ століття : підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму : Мат. Міжнар. н.-п. конф. (Черкаси (Україна) – Добрич-Албена (Болгарія), 25 вересня – 02 жовтня 2011 р.). – Черкаси : ПП Чабаненко, 2011. – С. 68–70.
7. Польова Л.В. Сучасні моделі підготовки менеджерів туризму в Україні / Л.В. Польова / Партнерство вищої освіти та бізнесу : підготовка кадрів для інноваційної економіки: Мат. Міжнар. н.-п. конф. – Луганськ : «Ноулідж», 2011. – С. 136–138.
8. Gumeniuk G. Edukacja w Polsce jak spadek systemowych zmian w spoleczenstwie (1990–2010 r.) / G. Gumeniuk, L. Polowa / «Oblicza Wychowania»Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodnicy Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : Wydawnictwo Libron, 2011. – S. 63–71.
9. Польова Л.В. Тестовий контроль як засіб оптимізації навчального процесу / Л.В. Польова / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : Мат. І Міжнар. н.-п. інтернет-конф. : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 187–189.
10. Польова Л.В. Організація дистанційного навчання як розвиток освіти дорослих (на прикладі фахівців туризму) / Л.В. Польова / Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін : Мат. Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси : Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С. 107–110.
11. Польова Л.В. Проблеми розвитку готельної індустрії в Україні / Л.В. Польова // Наука і вища освіта : Тези доповідей ХХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 345–346.
12. Польова Л.В. Сучасний стан розвитку міжнародного туризму України / Л.В. Польова / Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання : Мат. ІІІ Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси, 2012. – Т. 1. – С. 75–78.
13. Польова Л.В. Підготовка кваліфікованих кадрів – запорука інвестиційної привабливості України / Л.В. Польова / Участь України у глобалізаційних процесах : Мат. ІІ Всеукр. семінару мол. учених та студентів. – Сімферополь. – 2012. – С. 407–408.
14. Польова Л.В. Підвищення підготовленості персоналу до сприйняття інноваційної політики в Україні / Л.В. Польова, Г.М. Гуменюк Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації : Мат. Всеукр. н.-п. конф. викладачів та студентів. – Сімферополь. – 2012. – С. 227–228.
15. Польова Л.В. Методи формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму / Л.В. Польова / Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : Мат. Міжнар. н.-п. конф. – Черкаси, 2012. – С. 172–177.
16. Польова Л.В. Інформаційні технології в туристичній сфері / Л.В. Польова / Туристичний бізнес : світові тенденції та національні : Мат. VI Міжнар. н.-п. конф. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86–89.
17. Польова Л.В. Проблема персоналу в готельній індустрії України / Л.В. Польова // Мат. IV міжнар. н.-п. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання». – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 224–227.
18. Польова Л.В. Підготовка фахівців з готельної індустрії до надання послуг для людей з особливими потребами / Л.В. Польова // Мат. IX міжнар. н.-п. конф. «Ключевые вопросы современной науки». – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 82–84.
19. Польова Л.В. Особливості послуг для людей з особливими потребами / Л.В. Польова / Туристична індустрія : сучасний стан та пріоритети розвитку : Мат. VIII міжнар. н.-п. конф. (19–20 вересня 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Вип. 8. – С. 50–53.
20. Польова Л.В. Мережі туристичних притулків на Чорногорі / Л.В. Польова / Мат. Всеукр. н.-п. інтернет-конф. «Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону». – Івано-Франківськ : Видавець В.Дяків, 2013. – С. 93–95.
21. Польова Л.В. Туризм для людей з особливими потребами / Л.В. Польова / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Збірник статей : Мат. міжнар. наук. конф. «Туризм і розвиток регіону», присвяченої 10-річчю створення Інституту туризму / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – Вип. 4. – С. 227–231.
22. Гуменюк Г.М. Підготовка професійно компетентних фахівців сфери обслуговування – запорука інвестиційної привабливості України / Г.М. Гуменюк, Л.В. Польова / Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу : Мат. ІІ Всеукр. н.-п. конф. – Херсон : Айлант, 2013. – С. 249–252.
23. Польова Л.В. Шкільний підручник як педагогічна проблема в Польщі / Л.В. Польова / Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи : Мат. н.-п. конф. (17–18 жовтня 2013 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 152–154.
24. Польова Л.В. Роль практики щодо професійної підготовки фахівців сфери обслуговування / Л.В.Польова / Professionalism and Professional Development : Theory and Practice : Scientific and Practical International Conference (Ukraine-Bulgaria, 22-29 September 2014). – Cherkasy : FLP Gordienko E. I., 2014. – S. 252–255.
25. Польова Л.В.Практика як складова підготовки конкурентоздатних фахівців з туризму / Л.В.Польова, Л.В.Чорна / Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : Зб. мат. міжнар. н.-п. конф. / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститту економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 556–561.
26. Польова Л.В. Формування кадрового потенціалу у сфері обслуговування / Л.В. Польова // Готельно-ресторанний бізнес : інноваційні напрями розвитку : Мат. міжнар. н.-п. конф. (Київ, 25–27 березня 2015 р.). – К. : НУХТ, 2015. – С. 261–262.
27. Польова Л.В. Комплексний підхід для підготовки майбутніх фахівців галузі обслуговування / Л.В. Польова // Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного розвитку суспільства: зб. наук. пр. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – С. 89–92.
28. Польова Л.В. Актуальні проблеми сучасної вищої туристської освіти в Україні / Л.В.Польова // Сучасні тенденції розвитку туризму: зб. мат. ІІІ Всеукр. н.-п. конф. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2015. – С. 89–93.
29. Полевая Л.В. Принцип комплексного подхода к подготовке специалистов туристической сферы / Л.В.Полевая // Scientific Conference on the topic of «Education – a factor for Economic Growth and Development of Human Capital», Varna University of Management, Bulgaria, 2015. – S. 329–334.
30. Полевая Л.В. Развитие персонала как фактор развития конкурентоспособности предприятия / Л.В. Полевая // Scientific Conference «Modern science and education: Individual self-determination in the context of European integration», Varna University of Management, Bulgaria, 2016. – S. 247–253.
31. Польова Л.В. Актуальність і проблемність дистанційного навчання / Л.В. Польова // Матеріали XXIV Міжнар. н.-п. інтернет-конф. «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 135–137.
32. Польова Л.В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом / Л.В. Польова // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» : Збірник тез доповідей.-Миколаїв:ВП «МФ КНУКІМ», 2017. – С. 121-124.
33. Польова Л.В. Вдосконалення якості послуг в санаторно-курортних підприємствах / Л.В. Польова // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип.5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення ». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С.170-182.
34. Польова Л.В. Сучасні вимоги до якості підготовки фахівців туризму / Л.В. Польова // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» : Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. – 198 с.
35. Польова Л. В. Професійна підготовка персоналу – запорука успіху підприємства / Л.В.Польова // Міжнародна науково-практична конференція «Formation of Modern Specialist’s Professional Competence in the Context of European Integration» // Збірник тез доповідей. – Болгарія, 2018. – 198 с.
36. Польова Л.В., Вичівська О. Сучасні тенденції розвитку культурно-пізнавального туризму: на прикладі Івано-Франківської області. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Збірник тез доповідей. – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2018. – с. 62-68.
37. Польова Л.В., Вичівська О. Підготовка Менеджерів Туризму У Світлі Реформування. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2019. – с.129-133.

Авторські свідоцтва на твір:
1. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Світовий туризм і готельне господарство» / В.М. Клапчук, Л.В.Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 50284. – Дата реєстрації – 18.07.2013 р.
2. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Туризм і готельне господарство світу та України: історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг» / В.М. Клапчук, Л.В.Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 55009. – Дата реєстрації – 27.05.2014 р.
3. Польова Л.В. Навчально-методичний посібник «Корпоративна культура. Діловий етикет» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 79793. Дата реєстрації. – 13.06.2018 р.
4. Архіпова С.П., Польова Л.В. Монографія «Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 79792. Дата реєстрації. – 13.06.2018 р.
5. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІІ курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітнього-професійна програма «Курортна справа» / В.М. Клапчук , Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88678. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
6. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів І курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітнього-професійна програма «Курортна справа» / В.М. Клапчук , Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88684. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
7. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88681. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
8. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88680. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
9. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Програма виробничої практики для студентів ІІ курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88679. – Дата реєстрації – 20.0/5.2019 р.
10. Польова Л.В. Навчальний посібник «Світове готельне господарство» / Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88686.– Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
11. Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Наскрізна програма практики зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №88685. – Дата реєстрації – 20.05.2019 р.
12. Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Етнічні кухні» / Загнибіда Р.П., Польова Р.П. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – №94372. Дата реєстрації –

 

TEACHING EXPERIENCE – since 2003.
• Polish language and literature
• World hotel industry
• Corporate culture and business etiquette
• Ethnic cuisines
• Geography of resorts around the world
• Resort service
Distinctions and awards:
2013 – Laureate of the award of the head of the regional state administration and the head of the regional council in the nomination “Young scientist of the year”.
2013 – Diploma of the Head of the Department of External Economic Relations and Tourism of the Regional State Administration on the occasion of the World Tourism Day
In 2014 – received a badge on the occasion of University Day in the nomination “Young Scientist of the Year”.
2015 – diploma of the mayor on the occasion of the 75th anniversary of the university.

E-mail: lesia.polova@pnu.edu.ua

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University