Про кафедру

Кафедра готельно-ресторанної справи утворена у 2007 р. (з 2012 р. – кафедра готельно-ресторанної та курортної справи) шляхом реорганізації кафедри туризму та готельного господарства.
На час створення кафедри і до 2011 р. її очолював проф. Лабій Ю.М.
У 2007–2008 н.р. на кафедрі працювали: 1 доктор наук, професор (Лабій Ю.М.), 1 кандидат наук (Гуменюк В.В.), 4 науково-педагогічних працівників та старший лаборант. Відчувався брак працівників з відповідною фаховою підготовкою. Працювало 2 зовнішніх сумісників.
У 2008–2009 н.р. штатний кадровий склад кафедри практично не змінився – розпочав працювати ще 1 штатний викладач. У цьому році захистили кандидатські дисертації викладачі Мендела І.Я. та Орлова В.В. Чисельність зовнішніх сумісників збільшилася до 6 осіб, серед яких 1 доктор та 1 кандидат наук.
У 2009–2010 н.р. штатний кадровий склад кафедри не змінився. Чисельність зовнішніх сумісників – 5 осіб, серед яких 1 кандидат наук.
У 2010–2011 н.р. на кафедрі працювало 6 осіб, з яких 1 доктор та 2 кандидатів наук. З 6 зовнішніх сумісників – 1 кандидат наук.
Станом на 1 вересня 2011 р. на кафедрі нараховувалося 7 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 2 доктори наук, професори (Клапчук В.М., Лабій Ю.М.), 3 кандидатів наук, доцентів (Гуменюк В.В., Мендела І.Я., Польова Л.В.) та 2 старших викладачів (Котенко Г.С., Лояк Л.М.); 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Андрухів Я.М.).
З метою підвищення якості кадрового складу кафедри на умовах сумісництва залучені для викладацької і наукової роботи 7 висококваліфікованих викладачів інших кафедр університету та 2 зовнішніх сумісників, серед яких 4 кандидатів наук, доцентів. Загалом на кафедрі працювало 2 докторів наук, професорів та 7 кандидатів наук, доцентів.
З 2012–2013 н.р. ліцензовано ОКР «магістр» спеціальності «Курортна справа» обсягом 10 осіб денної форми навчання, тому виникла необхідність додаткового підсилення кадрового складу. Внаслідок цього штатна структура дещо змінилася. На кафедрі у 2012–2013 н.р. працювало 4 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук, доцентів, в т.ч. у штаті кафедри – 2 докторів наук, професорів та 4 кандидатів наук, доцентів.
У 2012–2013 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 2 доктори наук, професори (Клапчук В.М., Лабій Ю.М.), 4 кандидатів наук, доцентів (Гуменюк В.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В.), 2 старших викладачів (Котенко Г.С., Лояк Л.М.), 2 викладачів (Богославець І.М., Новосьолов О.В.); 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Андрухів Я.М.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 2 докторів наук, професорів (Калуцький І.Ф., Карпенко П.О.) та 6 кандидатів наук, доцентів (Дундяк І.М., Ковальська Л.В., Орлова В.В., Остап’юк Н.І., Філюк С.М., Шикеринець В.В.).
Загалом у 2012–2013 н.р. підготовку фахівців на штатній основі та на правах сумісництва здійснювали 21 науково-педагогічний працівник та 2 працівників допоміжного персоналу.
У 2013–2014 н.р. на кафедрі нараховувалося 10 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 2 доктори наук, професори (Клапчук В.М., Лабій Ю.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Гуменюк В.В., Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); 3 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Волошин Г.М., Андрухів Я.М.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 2 докторів наук, професорів (Калуцький І.Ф., Карпенко П.О.), 2 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Шикеринець В.В.), 2 викладачів (Андрухів Я.М., Загнибіда Р.П.).
Загалом у 2013–2014 н.р. підготовку фахівців на штатній основі та на правах сумісництва здійснювали 16 науково-педагогічних працівників та 2 працівників допоміжного персоналу.
Протягом 2013–2014 н.р. акредитовано ОКР «магістр» спеціальності «Курортна справа» та подано ліцензійну справу на розширення магістратури з даної спеціальності до 25 осіб денної та 10 осіб заочної форм навчання.
У 2014–2015 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 1 старший лаборант (Квасниця Н.Б.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 доктор наук, професор (Калуцький І.Ф.), 3 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Шикеринець В.В., Гуменюк В.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
Загалом у 2014–2015 н.р. підготовку фахівців на штатній основі та на правах сумісництва здійснювали 14 науково-педагогічних працівників та 2 працівників допоміжного персоналу.
У 2015–2016 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Волошин Г.М.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 доктор наук, професор (Калуцький І.Ф.), 2 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Карп Г.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).
У 2016–2017 н.р. на кафедрі нараховувалося 9 штатних науково-педагогічних працівників, в т.ч. 1 доктор наук, професор (Клапчук В.М.), 6 кандидатів наук, доцентів (Мендела І.Я., Польова Л.В., Новосьолов О.В., Лояк Л.М., Котенко Р.М., Загнибіда Р.П.), 1 старший викладач (Котенко Г.С.), 1 викладач (Богославець І.М.); завідувач НВК «Гастроательє» (Андрухів Я.М.), 2 старші лаборанти (Квасниця Н.Б., Загнибіда В.О.).
На правах сумісництва на кафедрі працювали 1 доктор наук, професор (Калуцький І.Ф.), 2 кандидатів наук, доцентів (Ковальська Л.В., Карп Г.В.), 1 старший викладач (Андрухів Я.М.).

Слід зазначити, що протягом 2007–2014 рр. теперішніми працівниками кафедри було захищено одну докторську (Клапчук В.М.) та шість кандидатських (Мендела І.Я., Новосьолов О.В., Польова Л.В., Котенко Р.М., Лояк Л.М., Загнибіда Р.П.) дисертацій.
Наукового-педагогічні працівники кафедри є знаними фахівцями у різних галузях науки, освіти та виробництва. Тому не дивно, що вони є членами вчених та спеціалізованих рад, галузевих академій наук, членами редакційних колегій наукових видань тощо. Проф. Клапчук В.М. є членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, членом Науково-технічних рад: Карпатського національного природного парку, Природного заповідника «Горгани». Членами Вченої ради Факультету туризму є проф. Клапчук В.М., доц. Польова Л.В., старший викладач Котенко Г.С.
Членом Спеціалізованих вчених ради з захисту кандидатських дисертацій з історії, етнології та мистецтвознавства є проф. Клапчук В.М.
Головним редактором збірника наукових праць «Рекреаційний потенціал Прикарпаття» та головою редколегії журналу «Карпатський край» є проф. Клапчук В.М.
Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів кафедри готельно-ресторанної справи є: навчання в аспірантурі; захист дисертації в якості здобувача; стажування в провідних університетах України, передових вітчизняних підприємствах готельного, ресторанного та курортного господарств; участь у конференціях і семінарах.
На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи підвищення кваліфікації викладачів відбувається відповідно плану. Всі викладачі кафедри за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації в тій чи іншій формі. За результатами підвищення кваліфікації підготовлені і видані тексти лекцій, завдання для практичних занять, лабораторних занять та самостійної роботи студентів; впроваджені електронні версії навчально-методичних посібників, які розміщені в локальній університетській мережі. Постійне підвищення кваліфікації викладачів кафедри готельно-ресторанної справи є важливою умовою удосконалення робочих програм з навчальних дисциплін, забезпечення навчального процесу прогресивними навчально-методичними розробками і загалом підвищення ефективності організації навчального процесу.