Викладацький склад

Клапчук Володимир Михайлович

доктор історичних наук
завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи
головний редактор Всеукраїнського наукового журналу «Карпатський край»
Народився 7 січня 1964 р. у м. Караганда (Казахстан). Проживає в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1981 р. з золотою медаллю закінчив Делятинську СШ № 1, в 1986 р. – з відзнакою географічний факультет Чернівецького державного університету.З 1986 по 2000 рр. працював у Карпатському національному природному парку (1986–1989 – інженер з охорони природи, 1989–1990 – молодший науковий співробітник, 1991–2002 – заступник директора з наукової роботи). З 1 липня 2006 р. – у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2006–2010 – доцент кафедри екології та рекреації; 2010–2011 – професор кафедри екології та рекреації; 2010 і до нині – директор Навчально-наукового центру розвитку туризму імені Миколи Шкрібляка; 2011 і до нині – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи).У 1988–1992 рр. навчався у аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті географії НАН України, де в 1994 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.04 – «геоморфологія та еволюційна географія» на тему «Етапи розвитку річкових долин басейну верхнього Пруту». У 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України на тему «Соціально-демографічні процеси та господарство Гуцульщини у другій половині XIX – першій третині XX ст.».Приймав участь у понад 50 наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, в т.ч. у Барнаулі, Таллінні, Львові, Києві, Ужгороді, Москві, Вологді, Ялті та ін.У 1999 р. проходив стажування у США (штат Північна Кароліна) з питань природоохоронної та рекреаційної діяльності заповідних об’єктів.Є членом Науково-методичної комісії зі сфери обслуговування Міністерства освіти і науки України (з 2013 р.); членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з січня 2013 р.), Вченої ради Факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2005 р.), Науково-технічної ради Карпатського національного природного парку (з 1991 р.), Вченої ради Природного заповідника «Горгани» (з 1996 р.).Є членом Спеціалізованих вчених ради з захисту кандидатських дисертацій з історії та етнології, мистецтвознавства.В.М. Клапчук на громадських засадах очолював Навчально-науковий центр туристично-краєзнавчих досліджень імені Миколи Шкрібляка, є головним редактором журналу «Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму», наукового збірника «Рекреаційний потенціал Прикарпаття».Вихованці В.М. Клапчука ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів та Всеукраїнських олімпіад з туризму.В.М. Клапчуком опубліковано близько 400 наукових та науково-популярних праць, в т.ч.: 22 монографії, 30 навчально-методичних, 154 наукових і 189 інших наукових праць. Отримував 4 гранти від закордонних агенцій. Розробляв понад 20 наукових і науково-прикладних тем. Має 11 авторських свідоцтв на твори.Основні напрямки досліджень: Курортне господарство Галичини; Економічна історія Галичини; Оцінка рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області.

 

 

Мендела Ірина Ярославівна

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат економічних наук
Народилася 15 червня 1981 р. в смт. Брошнів, Рожнятівського району Івано-Франківської області. У 1998 р. вступила до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і в 2003 р. закінчила повний курс за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію економіста.Трудова діяльність:з 2004р. по липень 2008 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;з 2008 р. – асистент кафедри готельно-ресторанної справи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість) на тему «Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств». З листопада 2010 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної справи. 

Польова Леся Василівна

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат педагогічних наук

Народилась 1981році в м. Калуш Івано-Франківської області. У 1998 р. вступила до Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і  здобула ступінь магістра «польської мови і літератури та української мови та літератури» . У 2002 р. навчалась у Варшавському національному університеті імені Кардинала Вишенського. З 2003 р. – лаборант кафедри екології і рекреації та асистент кафедри іноземних мов. З 2006 р. – викладач кафедри екології і рекреації, з 2011 р. – викладач кафедри готельно-ресторанної справи Інституту туризму. 2007–2011 рр. – навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в  Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького. У 2011 р. захистила кандидатську роботу у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі». З вересня 2012 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. 2013 р.  – лауреат премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року». В 2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.В 2014 р. – отримала нагрудний знак з нагоди Дня університету у номінації «Молодий вчений року». В 2011 р. проходила стажування (1 міс.) в Інституті туризму Федерації профспілок України (м.Київ); в 2015 р. проходила  курси підвищення кваліфікації (14 дн.)  з питань:   «Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы» сов) и “Совершенствование управления высшим образованием” (м. Варна, Болгарія); в 2016 р. проходила стажування (6 міс.) у Львівській комерційній академії; в 2016 р. проходила курси підвищення кваліфікації (3 міс.) у Земантіа коледж (м. Рітавас, Литва). Неодноразово приймала участь у госпрозрахункових темах, що виконувались в Інституті туризму.

Науковий доробок: 1 монографія,  11 навчально-методичних посібників, понад 60 наукових праць.

 

Новосьолов Олександр Васильович

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат історичних наук

Народився 18 грудня 1977 року в Кишиневі (сучасна Республіка Молдова) у сім’ї військовослужбовця. У 1995 році закінчив російсько-румунський ліцей № 44. У 1996 році вступив на історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, який закінчив у 2001 році.Восени 2001 року був зарахований до аспірантури при кафедрі всесвітньої історії історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Під час навчання в аспірантурі, протягом 2001–2004 років досліджував політику Румунії щодо «українського питання» впродовж 1940–1944 рр. Паралельно працював перекладачем з румунської мови в офіційних делегаціях в Румунію.Від 2003 року працював асистентом кафедри історії України Прикарпатського університету. Від 2005 року працював старшим викладачем кафедри гуманітарних наук Західноукраїнського економіко-правничого університету. З грудня 2007 року призначений виконувати обов’язки начальника навчальної частини цього ж вузу.В червні 2008 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Політика Румунії щодо українських земель в період диктатури І. Антонеску (1940–1944 рр.)» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.З вересня 2008 р. працював на посаді старшого наукового співробітника НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З вересня 2010 р. призначений завідувачем відділу міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Автор понад 25 наукових і аналітичний статей, співавтор 3-ох науково-методичних посібників.У травні 2011 р. повернувся на наукову роботу, знову обійнявши посаду старшого наукового співробітника НМЦ «Українська етнопедагогіка і народознавство» НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.З вересня 2012 року викладач, з вересня 2013 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Лояк Лілія Миколаївна

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,кандидат економічних наук

Народилася  23 червня 1970 р. у с. Озеряни Тлумацького району Івано-Франківської області. У 1989 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський технікум радянської торгівлі за спеціальністю «Технологія приготування їжі». У 1989–1992 рр.  працювала на посаді техніка-технолога виробничого відділу Івано-Франківського комбінату громадського харчування навчальних закладів та промислових підприємств. У 1995 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Технологія громадського харчування» та здобула кваліфікацію інженера-технолога. У 1992–1994 рр. – майстер виробничого навчання; 1994– 2005 рр. – викладач організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах Івано-Франківського комерційного технікуму, голова циклової комісії туризмознавчих  дисциплін. З 2003 по 2005 рр. здобувала другу вищу освіту у Київському університеті туризму, економіки і права за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент готельного господарства і туризму» та отримала кваліфікацію менеджер-економіст.З вересня 2005 р. працює в Інституті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005–2007 рр. – асистент кафедри туризму і краєзнавства. З 2007 р. – старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи.У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.Сфера наукових інтересів: програмно-цільове управління розвитком туризму в регіоні (на прикладі Івано-Франківської області).

 

Котенко Руслан Михайлович

доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат історичних наук

Котенко Руслан Михайлович, народився 5 січня 1983 р. у м. Івано-Франківськ. 1998 р. закінчив загальноосвітню школу № 18. З 1998 до 2002 рр. навчався в Івано-Франківському комерційному технікумі за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах» та здобув кваліфікацію «Організатора готельного сервісу» – диплом з відзнакою. Вищу освіту здобував у Київському університеті туризму, економіки і права – бакалавр з менеджменту, 2004 р. (диплом з відзнакою); магістр з менеджменту, 2005 р. (спеціальність – «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент туризму»).Трудову діяльність розпочав у 2002 р. в туристичній компанії на посаді менеджера з туризму. З 2003 до 2005 рр. працював викладачем туризмознавчих дисциплін в Івано-Франківському комерційному технікумі. У 2005–2006 рр. – менеджер ЗАТ «Івано-Франківськтурист».Науково-педагогічну роботу в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника розпочав у 2006 р. на посаді асистента кафедри туризму і готельного господарства Інституту туризму.У червні 2013 р. захистив дисертаційне дослідження на тему: «Туристично-екскурсійна справа на Прикарпатті у 70-80-ті роки ХХ століття» в спеціалізованій вченій раді Інституту історії, політології і міжнародних відносин ПНУ, за спеціальністю 07.00.01 – історія України та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.З вересня 2014 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. У 2016 р. отримав вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.Сфера наукових інтересів: історія туристично-екскурсійної справи, інноваційні технології готельного господарства, корпоративна культура в сфері туризму та гостинності, регіональне управління туристично-рекреаційним комплексом.

 

Загнибіда Раїса Павлівна

старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
кандидат педагогічних наук

Загнибіда Раїса Павлівна,  народилася 27 грудня 1967 року в с.Мислятин Ізяславського району Хмельницької області.У 1987 році закінчила Луцьке педагогічне училище ім. Ярослава Галана за спеціальністю викладання в початкових класах загальноосвітньої школи та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів, старший піонервожатий.Вищу освіту здобувала у Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника в Педагогічному інституті і отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів.В 2008 році  закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника і отримала диплом з відзнакою магістра за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки. Вчителя початкових класів.Свою трудову діяльність розпочала у 1987 році на посаді вчителя початкових класів Мислятинської неповної середньої школи Ізяславського району Хмельницької області.З 2003 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри географії та природознавства Педагогічного інституту Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Цього ж року була переведена на посаду старшого лаборанта кафедри туристичної діяльності Інституту туризму Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника.З 2005 року працювала за сумісництвом методистом  заочної форми навчання Інституту туризму.З 2007 року прийнята на роботу методиста заочної форми навчання Інституту туризму де працюю по даний час.З 2007 по 2009 рік працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри туризму та краєзнавства.З 2011 року працюю за сумісництвом викладачем кафедри готельно-ресторанної справи Інституту туризму.У 2006 році була нагороджена грамотою за сумлінну працю і з нагоди відзначення Дня працівників освіти України ректоратом і профспілковим комітетом Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.З 2010 року працюю над кандидатською дисертацією кандидата  педагогічних наук за спеціальністю  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутнього менеджера туризму».Одружена. Виховую трьох дітей.

Богославець Ігор Михайлович

старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,

Член Національної спілки архітекторів України

Народився 24 жовтня 1961 року у м. Надвірна Івано-Франківської області. Навчався в середній школі №1 м. Надвірна. З 1976  по 1978 рр. здобув фах техніка-механіка в Надвірнянському автотранспортному технікумі. Трудову діяльність розпочав в Надвірнянському автобусному парку. В 1980-1982 рр. проходив службу в рядах Радянської Армії в м. Біла Церква Київської обл.З 1983 по 1988 рік навчався в Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «архітектура». За розподілом 1988 року був направлений в м. Івано-франківський ПКТІ лісової промисловості України, де розпочав роботу архітектором в архітектурно-будівельному відділі. На час завершення роботи в ПКТІ займав посаду  завідувача сектором генеральних планів і транспорту. Брав участь  в проектах будівництва заводів ДСП в м. Надвірна, смт. Брошнів, меблевих комбінатів в м. Снятин, м. Гайсин Вінницької обл., адміністративних та житлових будинків.В 2004–2010 рр. – начальник проектного відділу Державного науково-реставраційного управління обласної архітектури.2010–2012 рр. – начальник архітектурно-планувального бюро управління містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.З 2009 р. член Національної Спілки Архітекторів України.З 2011 р. сертифікований архітектор, практикуючий архітектор. Автор ряду проектів будівництва:

  • культових споруд в Івано-Франківській обл.
  • готельних, ресторанних закладів (м.Яремче, смт. Ворохта)
  • багатоповерхових житлових будинків в м.Івано-Франківськ
  • однородинних житлових будинків в м.Івано-Франківську та області.

З 2011 року член Містобудівельної ради управління містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.

Андрухів Ярослав Миколайович

Завідувач лабораторією “Гастро Ательє” кафедри готельно-ресторанної та курортної справи
Народився 12 червня 1961 р. в с. Томашівці Калуського району Івано-Франківської області.Освіта: з 1976 по 1980 роки навчався в Івано-Франківському технікумі радянської торгівлі по спеціальності: «Технологія харчування»; з 1984 по 1990 роки навчався в Київському торгово-економічному інституті, кваліфікація: інженер-технолог.Трудова діяльність: з 1980 по 1982 рр. – служба в лавах Радянської Армії. З 1982 по 1991 рр. працював кухарем 5 розряду у закладах ресторанного господарства міст Івано-Франківська, Сочі, Нижнєвартовська, Петропавловська-Камчатського.З 1992 по 1997 рр. – провідний спеціаліст Івано-Франківського управління у справах захисту прав споживачів, 11 ранг державного службовця.З 2000 по 2010 рр. – викладач Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу. З вересня 2010 р. – старший лаборант (за сумісництвом – викладач).З листопада 2013 р. – завідувач Навчально-виробничої лабораторії барної справи та ресторанного обслуговування (за сумісництвом – викладач). З січня 2014 р. призначений завідувачем лабораторією “Гастро Ательє” кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

 

Румянцева Ірина Богданівна

асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Народилася 1 березня 1990 р. у м. Івано-Франківськ.З вересня 1997 до червня 2007 рр. навчалась у Івано-Франківській ЗОШ I–III ступенів № 7.2007–2011 рр. навчалася у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», де отримала дипломи бакалавра з відзнакою та спеціаліста з відзнакою зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа».З 2014 р. працювала викладачем Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната. З 24 травня 2017 р. переведена на посаду асистента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.Науковий доробок: 1 монографія,  11 навчально-методичних посібників, понад 60 наукових праць.