Програмові вимоги до державної атестації

Програмові вимоги до державної атестації

 

Питання з дисципліни «Бізнес-планування»

 1. Поняття бізнес-плану, мета, завдання, його розробки.
 2. Принципи бізнес-планування.
 3. Види бізнес-планів, їх характеристика.
 4. Методики розробки бізнес-плану та особливості їх застосування у практичній діяльності.
 5. Бізнес-план нового будівництва.
 6. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства.
 7. Бізнес-план реорганізації підприємства.
 8. Бізнес-план інноваційного проекту.
 9. Особливості розробки бізнес-плану реконструкції закладу.
 10. Вимоги до техніко-економічне обґрунтування проекту.

 

Питання з дисципліни «Економіка підприємства»

 1. Поняття підприємства, його основні види.
 2. Особливості створення підприємства.
 3. Загальний порядок ліквідації підприємства.
 4. Поняття персоналу, його класифікація.
 5. Форми і системи оплати праці на підприємстві.
 6. Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об’єкта основних засобів.
 7. Поняття зносу, методи його розрахунку.
 8. Поняття собівартості продукції.
 9. Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки.
 10. Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-господарської діяльності.

 

Питання з дисципліни «Маркетинг ГРГ»

 1. Цінові стратегії маркетингу.
 2. Методи ціноутворення ГР послуг.
 3. Маркетингові комунікації.
 4. Особливості прямого маркетингу.
 5. Маркетингова інформаційна система.
 6. Структурні елементи маркетингового дослідження.
 7. Методи маркетингових досліджень.
 8. Етапи розробки маркетингового плану.
 9. Управлінські концепції маркетингу ГРГ.
 10. Види маркетингу ГРГ.

 

Питання з дисципліни «Менеджмент ГРГ»

 1. Поняття менеджмент, менеджер, керівник, управлінець.
 2. Менеджерська діяльність на підприємствах готельного бізнесу.
 3. Види організаційних структур.
 4. Напрями здійснення розподілу праці у структурі управління готелем.
 5. Фактори рівнів та якості управління менеджментом готелю.
 6. Основні принципи менеджменту.
 7. Функції менеджменту на підприємствах ГРГ.
 8. Формування корпоративної культури на підприємстві сфери послуг(готелі, ресторан.)
 9. Мотивація і стимулювання в готельно-ресторанному бізнесі.
 10. Проектування організаційних структур ГРГ.

 

 

Питання з дисципліни «Організація готельного господарства»

 1. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії.
 2. Характеристика основних типів засобів розміщення.
 3. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства.
 4. Класифікація підприємств готельного господарства в Україні.
 5. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства.
 6. Організація приміщень житлової групи.
 7. Організація приміщень нежитлової групи.
 8. Організація і управління готельними підприємствами.
 9. Організація і управління якістю послуг у готелях.
 10. Додаткові готельні послуги як показники якості, конкурентоспроможності та культури обслуговування.
 11. Механізм та особливості формування тарифів на готельні послуги.
 12. Організація роботи служби прийому, розміщен­ня та обслуговування.
 13. Технологія прийому та розміщення туристів у засобах розміщення.
 14. Організація обслуговування на житлових поверхах.
 15. Організація надання додаткових послуг у підприємстві готельного господарства.
 16. Організація інформаційного обслуговування в підприємстві готельного господарства
 17. Організаційні фор­ми обслуговування у підпри­ємствах ресторанного господарства при засобах розміщення.
 18. Організація матеріально-технічного постачання в готельному господарстві.
 19. Особливості організації праці у підпри­ємстві готельного господарства.
 20. Робочий час працівників підприємства готельного господарства.
 21. Нормування праці в підприємствах готельного господарства.
 22. Тенденції розвитку світового готельного господарства.
 23. Характеристика різних типів номерів.
 24. Сутність технологічного процесу виробництва готельних послуг.
 25. Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і іноземних туристів в Україні.

 

Питання з дисципліни «Організація ресторанного господарства»

 1. Види та характеристика форм організації виробництва у ресторанному господарстві.
 2. Характеристика виробничих процесів за їх видами.
 3. Основні типи закладів ресторанного господарства та їх характеристика.
 4. Характерисика виробничо-торговельної структури закладів ресторанного господарства.
 5. Основні правила роботи закладів ресторанного господарства.
 6. Особливості розробки меню для різних типів закладів ресторанного господарства.
 7. Види меню та їх характеристика.
 8. Комплекс послуг закладів ресторанного господарства.
 9. Документальне оформлення денної виробничої програми.
 10. Основні принципи та особливості постачання закладів ресторанного господарства в сучасних умовах.
 11. Основні способи подавання страв.
 12. Класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.
 13. Вимоги щодо етичних норм поведінки обслуговуючого персоналу в закладах ресторанного господарства.
 14. Особливості подавання холодних закусок.
 15. Особливості подавання других страв.
 16. Особливості подавання перших страв.
 17. Особливості подавання гарячих закусок.
 18. Особливості подавання других страв.
 19. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства при готелях.
 20. Класифікація бенкетів та прийомів.
 21. Особливості підготовки банкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами.
 22. Техніка подавання солодких страв, кондитерських виробів.
 23. Особливості підготовки банкету із частковим обслуговуванням офіціантами.
 24. Правила підбору та техніка подавання алкогольних напоїв.
 25. Особливості підготовки банкету-фуршет.

 

Питання з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства»

 1. Характеристика способів теплової кулінарної обробки продуктів.
 2. Технологія виробництва гарячих і холодних напоїв.
 3. Технологія виробництва гарячих солодких страв.
 4. Технологія виробництва холодних солодких страв.
 5. Технологія виробництва солодких і холодних супів.
 6. Технологія виробництва заправних супів.
 7. Технологія виробництва страв з смаженої і запеченої риби.
 8. Технологія виробництва страв з вареної і припущеної риби.
 9. Нормативно-технологічна документація для виробництва кулінарної продукції.
 10. Технологія виробництва соусів, їх класифікація.
 11. Технологія виробництва смажених страв з м’яса.
 12. Загальні правила виробництва страв з птиці.
 13. Загальні правила запікання овочів. Технологія приготування страв із запечених овочів.
 14. Технологія виробництва страв із кисломолочного сиру.
 15. Класифікація борошняних страв і виробів.
 16. Загальні правила варіння овочів. Технологія приготування страв із відварених овочів.
 17. Технологія виробництва страв з відварного м’яса.
 18. Технологія виробництва страв з тушкованого м’яса.

 

Питання з дисципліни «Товарознавство»

 1. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів.
 2. Матеріали та види упаковки і тари.
 3. Транспортування харчових продуктів.
 4. Умови зберігання харчових продуктів.
 5. Товарознавча класифікація злаків та продуктів із злакових культур.
 6. Товарознавча класифікація фруктів.
 7. Товарознавча класифікація овочів.
 8. Товарознавча класифікація молока та молочних продуктів.
 9. Товарознавча класифікація м’яса та м’ясних продуктів.
 10. Товарознавча класифікація риби та морепродуктів.
 11. Товарознавча класифікація яєць.
 12. Товарознавча класифікація харчових жирів.
 13. Товарознавча класифікація прянощів і приправ.
 14. Товарознавча класифікація цукру, меду та солодких речовин.
 15. Товарознавча класифікація безалкогольних напоїв.
 16. Товарознавча класифікація смакових товарів.
 17. Критерії оцінки споживчої цінності харчових продуктів.

 

Питання з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в ГРС»

 1. Способи та методи оцінки якості.
 2. Методи визначення значень показників властивостей продукції та послуг (хімічні,фізичні, фізико-хімічні, мікробіологічні).
 3. Методи лабораторного контролю в досягненні якості продукції та послуг.
 4. Проблема якості продукції та послуг на сучасному етапі.
 5. Фактори, що впливають на якість. Формування якості продукції та послуг.
 6. Механізм управління якістю.
 7. Системний підхід до управління якістю.
 8. Правові аспекти забезпечення якості продукції, послуг.
 9. Державний захист прав споживачів продукції та послуг в Україні.
 10. Перелік та вимоги до нормативної документації на продукцію ресторанного господарства.

 

 

Питання з дисципліни «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства»

 1. Обладнання для варіння страв. Їх будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки
 2. Машини і механізми для обробки м’яса і риби. М’ясорубка. Її будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 3. Машини і механізми для збивання тіста і кремів. Збивальна машина. Її будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 4. Машини і механізми для обробки овочів. Картоплечистки, їх будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 5. Електронні контрольно-касові машини. Функціональні і фіскальні можливості електронного контрольно-касового апарату
 6. Машини і механізми для замішування тіста. Тістомісильна машина. Її будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 7. Машини і механізми для протирання овочів. Протирочна машина. Її будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 8. Машини і механізми для нарізки овочів. Універсальна овочерізка. Її будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 9. Машини і механізми для подрібнення м’яса і риби. Їх будова, використання, правила експлуатації і техніки безпеки.
 10. Обладнання для приготування кави. Експрес-кавоварки. Їх будова, використання правила експлуатації і техніки безпеки.

 

Питання з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства»

 1. Основні завдання проектування закладів ГРГ
 2. Головний принцип організації внутрішнього простору.
 3. Вхідна група приміщень. Дати перелік приміщень вхідної групи.
 4. Види конструктивних схем будівель ГРГ.
 5. Види перекриття. Особливості утепленого перекриття.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. Технологія та організація готельного і ресторанного господарства

 1. Бойко М.Г. Організація готельного господарства : підручник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 494 с.
 2. Гуменюк В.В. Туризм та готельно-ресторанна справа : Економіка, ціноутворення, економічний аналіз, бізнес-планування : Посібник-практикум для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Івано-Франківськ : ЦІТ «Плай», 2011. 200 с.
 3. Карпенко П.О. Основи раціонального і лікувального харчування. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 504 с.
 4. Клапчук В.М. Управління якістю продукції і послуг у готельно-ресторанному господарстві : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 190 с.
 5. Лабій Ю.М. Харчова хімія : Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2011. 104 с.
 6. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства : Методичні рекомендації до виконання курсової роботи дисципліни. Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 65 с.
 7. Мазаракі A.A. Проектування готелів : навч. посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 384 с.
 8. Мазараки A.A. Знаменитые украинские блюда. К. : 2012. 312 с.
 9. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : підручник для вузів. К. : Центр навч. літ-ри, 2011. 584 с.
 10. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Етнічні кухні». Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 104 с.
 11. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Кухні народів світу». Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 81 с.
 12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. К. : А.С.К., 2001. 656 с.

ІІ. Інженерно-технічне забезпечення діяльності підприємств

готельного і ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів

 1. Андрухів Я.М. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 290 с.
 2. Богославець І.М. Інженерна графіка : предмет, методи : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – Івано-франківськ, 2014. 113 с.
 3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник. К. : Каравела, 2008.
 4. Карпенко П.О. Основи раціонального і лікувального харчування. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 504 с.
 5. Корзун В.Н. Гігієна харчування : підручник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 236с.
 6. Мазаракі A.A. Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 307 с.
 7. Мазаракі A.A. Проектування готелів : навч. посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 384 с.
 8. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний маркетинг». Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 64 с.
 9. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Управління проектами». Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 50 с.
 10. Мендела І.Я. Стратегічне управління : Навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2012. 114 с.
 11. Мендела І.Я. Стратегічний маркетинг : Навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2012. 102 с.
 12. Ткачук К.Н. Основи охорони праці. К. : Основи, 2011. 480 с.
 13. Шаповал C.JI. Громадське будівництво : курс лекцій. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 208 с.
 14. Шаповал С.Л. Устаткування закладів ресторанного господарства. Механічне устаткування. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.

ІІІ. Управління підприємствами готельного і ресторанного господарства,

санаторно-курортними закладами

 1. Гуменюк В.В. Туризм та готельно-ресторанна справа : Економіка, ціноутворення, економічний аналіз, бізнес-планування : Посібник-практикум для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Івано-Франківськ : ЦІТ «Плай», 2011. 2000 с.
 2. Економіка підприємства : підручник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.
 3. Клапчук В.М. Курортна справа : організація, територіальне планування, система управління: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 400 с.
 4. Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 136 с.
 5. Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 143 с.
 6. Клапчук В.М. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 408 с.
 7. Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 224 с.
 8. Клапчук В.М. Управління якістю продукції і послуг у готельно-ресторанному господарстві : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 190 с.
 9. Король С.Я. Бухгалтерський облік у готельному господарстві. К., 2005. 353 с.
 10. Мельниченко C.B. Менеджмент підприємства туристичної індустрії : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисц. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 218 с.
 11. Мендела І.Я. Аналіз діяльності підприємств туризму: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2014. 112 с.
 12. Мендела І.Я. Економіка підприємства: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2014. 114 с.
 13. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі». Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. 46 с.
 14. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Макроекономіка». Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. 50 с.
 15. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічне управління». Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. 48 с.
 16. Мендела І.Я. Мікроекономіка : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. 112 с.
 17. Мендела І.Я. Статистика: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2014. 102 с.
 18. П’ятницька Г.Т. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 374 с.
 19. Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму : навч. посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.
 20. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник. К. : Знання, 2007. 471 с.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри готельно-ресторанної та курортної справи (протокол № 8 від 28 січня 2019 р.)

 

Завідувач кафедри,  

д.і.н., професор 

В.М. Клапчук