Наукова робота викладачів

Клапчук
Володимир Михайлович
доктор історичних наук
завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи
головний редактор Всеукраїнського наукового журналу «Карпатський край»

Список наукових праць за 2010–2017 рр.
Монографії:
Клапчук В.М. Лісове та мисливське господарство Галичини : монографія / В.М. Клапчук, О.Р. Проців / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 432 с.
Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини : монографія / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 224 с.
Клапчук В.М. Корисні копалини Галичини : видобування та переробка : [Монографія] / В.М. Клапчук / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 508 с., табл. : 204, рис. та ілюстр. : 364, бібл. : с. 497–507.
Клапчук В.М. Сільське господарство Галичини : монографія / В. М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 336 с., табл.: 252, рис.: 10, іл.: 78, бібл.: с. 299–304, дод.: с. 305–335.
Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / [П. Арсенич, В. Клапчук та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – 110 с.
Проект «Україна. Австрійська Галичина / Авт.-упор. М.Р. Литвин. – Харків : «Фоліо», 2016. – 410 с.
Клапчук В.М. Транспорт і зв’язок Галичини : монографія / В. М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 672 с., табл.: 160, рис.: 3, іл.: 706, бібл.: с. 661–671.
Навчально-методичні праці:
Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 143 с.
Клапчук В.М. Географія курортів світу : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2012. – 1 гБт.
Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 136 с.
Клапчук В.М. Рекреалогія : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2012. – 1,29 мБт (88 с.).
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» : Методичний посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [В.М. Клапчук та ін.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 60 с.
Клапчук В.М. та ін. Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [Упор. – проф. Клапчук В.М.] / [В.М. Клапчук та ін.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 188 с.
Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи / В.М. Клапчук / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 79–84.
Клапчук В.М. Географія курортів світу / В.М. Клапчук / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 89–91.
Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство / В.М. Клапчук / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 107–110.
Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг / В.М. Клапчук / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 115–121.
Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи / В.М. Клапчук / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 133–138.
Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 139–144.
Клапчук В.М. Курортне господарство Галичини / В.М. Клапчук / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 173–181.
Клапчук В.М. Виробнича й асистентська практика зі спеціальності «Курортна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 56 с.
Клапчук В.М. Виробнича практика для студентів 5 курсу зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 19 с.
Клапчук В.М. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 408 с.
Клапчук В.М. Управління якістю продукції і послуг у готельно-ресторанному господарстві : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.Й. Білоус. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 190 с.
Клапчук В.М. Курортна справа : організація, територіальне планування, система управління: Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Ковальська. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 400 с.
Клапчук В.М. Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів адміністративних районів Івано-Франківської області для стратегічних потреб розвитку туристично-рекреаційної діяльності / В.М. Клапчук, О.О. Клапчук, М.В. Клапчук // Карпатський край. – 2013. – № 3. – С. 119–132.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина) магістра зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» / [Розробники: Клапчук В.М., Кобецька Н.Р., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 25 с.
Освітньо-професійна програма (варіативна частина) магістра зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» / [Розробники: Клапчук В.М., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 35 с.
Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації магістра зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» / [Розробники: Клапчук В.М., Кобецька Н.Р., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 20 с.
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. – Івано-Франківськ, 2015. – 35 с.
Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – 220 с.
Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 263 с.
Статті у фахових виданнях:
Клапчук В.М. Торгівля та ціноутворення на Гуцульщині у другій половині XIX – першій третині XX століть / В.М. Клапчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». – Ужг. : Вид-во УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 24. – С. 26–37.
Клапчук В.М. Геолого-геоморфологічна будова Чивчин / В.М. Клапчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – № 1 (58). – С. 193–199.
Клапчук В.М. Ґрунтове вкриття і природні ландшафти Природного заповідника «Ґорґани» / В.М. Клапчук, Т.В. Клапчук / Природно-заповідні території : функціонування, моніторинг, охорона. – Яремче, 2010. – С. 58–61.
Клапчук В.М. Медицина та санаторне лікування на Гуцульщині у XIX–XX ст. / В.М. Клапчук / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «История». – 2008. – Том 21 (60). – № 1. – С. 52–62.
Клапчук В.М. Руйнівний вплив Першої світової війни на соціально-економічний стан центрального Передкарпаття / Україна : Культурна спадщина, національна свідомість, державність / В.М. Клапчук / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – Вип. 18 : Західноукраїнська Народна Республіка: до 90-річчя утворення. – С. 131–139.
Клапчук В.М. Рекреаційне господарство Галичини у першій третині XX ст. / В.М. Клапчук / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : зб. наук. праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – Вип. 2 – С. 3–18.
Клапчук В.М. Соціально-демографічні процеси та господарство Гуцульщини у другій половині XIX – першій третині XX ст. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук / 07.00.01 – історія України / В.М. Клапчук / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2010. – 36 с.
Клапчук В.М. Схема кореляції фаз розвитку рослинності, кліматичної й археологічної ситуацій голоцену долини верхнього Пруту / В.М. Клапчук // Вісник Прикарпатського університету : історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 3–9.
Клапчук В.М. Транспортне обслуговування туристів у Галичині (XIX – перша третина XX ст.) / В.М. Клапчук / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – Вип. 3 – С. 215–224.
Клапчук В.М. Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині XIX – першій третині XX століття / В.М. Клапчук / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С 297–307.
Клапчук В.М. Рекреаційне господарство Галичини другої половини XIX – першої третини XX ст. / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2012. – № 1. – С. 55–67.
Клапчук В.М. Адміністративно-територіальний поділ території сучасної Івано-Франківської області: від короля Казимира III Великого до незалежної України / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2012. – № 2. – С. 4–17.
Клапчук В.М. Розвиток озокеритової галузі у Галичині XIX–XX ст. / В.М. Клапчук // Мандрівець. – 2012. – № 4 (100). – С. 50–59.
Клапчук В.М. Видобування нафти та газу у Західній Галичині / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2013. – № 3. – С. 13–17.
Клапчук В.М. Пейзажна оцінка Українських Карпат (на прикладі окремих природних об’єктів) / В.М. Клапчук, І.Ю. Бродяк // Карпатський край. – 2013. – № 3. – С. 58–77.
Клапчук В.М. Методика оцінки туристично-рекреаційних ресурсів адміністративних районів Івано-Франківської області для стратегічних потреб розвитку туристично-рекреаційної діяльності / В.М. Клапчук, О.О. Клапчук, М.В. Клапчук // Карпатський край. – 2013. – № 3. – С. 119–132.
Клапчук В.М. Туристичні притулки Галичини / В.М. Клапчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Збірник статей. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – Вип. 3. – С. 93–106.
Клапчук В.М. Видобування нафти та газу в Західній Галичині / В.М. Клапчук // Мандрівець. – 2013. – № 4. – С. 38–42.
Клапчук В.М. Видобування нафти і газу на Гуцульщині / В.М. Клапчук // Схід. – 2013. – № 5 (125). – С. 127–131.
Клапчук В.М. Гірські притулки Галичини / В.М. Клапчук / Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наукових праць. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 672–673 : Географія. – С. 109–112.
Клапчук В.М. Ліси Галичини XIX–XX ст. : історіографія проблеми / В.М. Клапчук // Мандрівець. – 2013. – № 5. – С. 29–32.
Клапчук В.М. Рекреаційне господарство Галичини другої половини XIX – першої третини XX ст. / В.М. Клапчук // Схід. – 2013. – № 6 (126). – С. 197–202.
Клапчук В.М. Будівельне господарство Гуцульщини кінця XIX – першої третини XX ст. / В.М. Клапчук // Питання історії України. – Чернівці, 2013. – Том 16. – С. 51–57.
Клапчук В.М. Залізниці Галичини / В.М. Клапчук // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 22. – С. 10–21.
Клапчук В.М. Церкви на Гуцульщині (XVIII – початку XX ) / В.М. Клапчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 192–197.
Клапчук В.М. Виробництво будівельних матеріалів, скла та солі на Гуцульщині в другій половині XIX – першій третині XX ст. / В.М. Клапчук // Історична панорама : Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 17. – С. 140–153.
Клапчук В.М. Курортна справа Галичини до Другої світової війни / В.М. Клапчук / З історії західноукраїнських земель. – Львів : Інститут українознавства НАН України ім.. І. Крип’якевича, 2013. – Вип. 8. – С. 105–121.
Клапчук В.М. Лісове господарство та переробка лісових ресурсів у Галичині до початку другої світової війни / В.М. Клапчук // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – Вип. 9–10. – С. 93–101.
Клапчук В.М. Микола Лагодинський – визначна постать Західноукраїнської Народної Республіки : життєвий і політичний шлях / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2014. – № 4. – С. 22–30.
Клапчук В.М. Дорожня та придорожня туристична інфраструктура Івано-Франківської області на початку XXI ст. / В.М. Клапчук, В.П. Семків // Карпатський край. – 2014. – № 5. – С. 29–41.
Клапчук В.М. Курортна справа Галичини / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2014. – № 5. – С. 127–146.
Клапчук В.М. Микола Лагодинський – визначна постать Західно-Української Народної Республіки: життєвий і політичний шлях / В.М. Клапчук // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис (До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки). – 2014. – № 25–26. – С. 152–157.
Клапчук В.М. Поселення Делятин I / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 42.
Клапчук В.М. Поселення Делятин II / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 42.
Клапчук В.М. Поселення Делятин III / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 43.
Клапчук В.М. Поселення Делятин IV / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 43.
Клапчук В.М. Поселення Делятин V / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 43–44.
Клапчук В.М. Поселення Делятин VI / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 44.
Клапчук В.М. Поселення Делятин VII / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 45–46.
Клапчук В.М. Поселення Делятин VIII / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 46.
Клапчук В.М. Поселення Делятин IX / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 47.
Клапчук В.М. Поселення Делятин X / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 47.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XI / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 48.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XII / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 48–49.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XIII / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 49.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XIV / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 49.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XV / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 50.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XVI / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 50–51.
Клапчук В.М. Поселення Делятин XVII / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, Б. Томенчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 51.
Клапчук В.М. Могила Васьківа Й.М. / Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / В. Клапчук, А. Мисюк, С. Флис. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – Книга друга. Смт Делятин. – С. 93.
Клапчук В.М. Туристичні притулки Галичини / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2015. – № 1–2 (6–7). – С. 17–28.
Клапчук В.М. Земельна власність та землекористування у Галичині XIX – першої третини XX с. / В.М. Клапчук // Карпатський край. – 2016. – № 8. – С. 5–29.
Клапчук В.М. Географія церков Гуцульщини / В.М. Клапчук, О.П. Тимофій // Карпатський край. – 2016. – № 8. – С. 200–203.
Клапчук В.М. Нафтова та озокеритова лихоманка / Проект «Україна. Австрійська Галичина». – Харків : «Фоліо», 2016. – С. 318–354.
Клапчук В.М. Мінеральна смакота для здоров’я / Проект «Україна. Австрійська Галичина». – Харків : «Фоліо», 2016. – С. 355–361.
Клапчук В.М. Становлення курорту «Трускавець» (до 1939 р.) / В.М. Клапчук // Східноєвропейський історичний вісник : Спеціальний випуск. – Дрогобич, 2017. – С. 109–115.
Авторські свідоцтва на твір:
Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Природно-рекреаційні ресурси Українських Карпат» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 49385. – Дата реєстрації – 30.05.2013 р.
Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Основи санаторно-курортної справи» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 49386. – Дата реєстрації – 30.05.2013 р.
Клапчук В.М. Монографія «Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина XIX – перша третина XX ст.)» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 49403. – Дата реєстрації – 30.05.2013 р.
Клапчук В.М. Монографія «Делятинщина: історико-географічне дослідження» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 49404. – Дата реєстрації – 30.05.2013 р.
Клапчук В.М. Монографія «Туризм і курортне господарство Галичини» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 49405. – Дата реєстрації – 30.05.2013 р.
Клапчук В.М. Монографія «Лісове та мисливське господарство Галичини» / В.М. Клапчук, О.Р. Проців / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 49406. – Дата реєстрації – 30.05.2013 р.
Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Світовий туризм і готельне господарство» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 50284. – Дата реєстрації – 18.07.2013 р.
Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Управління якістю продукції і послуг у готельному та ресторанному господарствах / В.М. Клапчук, Л.Й. Білоус / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 55006. – Дата реєстрації – 27.05.2014 р.
Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг» / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 55009. – Дата реєстрації – 27.05.2014 р.
Клапчук В.М. Навчально-методичний посібник «Курортна справа : організація, територіальне планування, система управління» / В.М. Клапчук, Л.В. Ковальська / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 54925. – Дата реєстрації – 22.05.2014 р.
Клапчук В.М. Монографія «Корисні копалини Галичини : видобування та переробка» / В.М. Клапчук / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 55179. – Дата реєстрації – 05.06.2014 р.

Мендела Ірина Ярославівна
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат економічних наук

Наукові праці за 2008–2013 рр.
Мендела І.Я. Ціна як активний елемент системи продажів на підприємстві/ І.Я. Мендела // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 4. – Том 3. – С. 223–226.
Мендела І.Я. Формирование концептуальной схемы организации и управления продаж на предприятии / І.Я. Мендела // Бизнесс-информ : научно-информационный журнал. – Харьков, 2008. – № 12 (2). – С. 110–115.
Мендела І.Я. Моделювання процесу впровадження нової продукції на ринок / І.Я. Мендела // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства : теорія та практика». – К. : КНЕУ, 2008. – С. 71–73.
Мендела І.Я. Основні аспекти формування стратегії продукту / І.Я. Мендела // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства». – Дніпропетровськ : ДДФА, 2008. – Том 2. – С. 48–49.
MendelaI.Ya. StrategyofPurposefulIncreaseDuetotheDevelopmentofNewGoods/ I.Ya. Mendela // MateriałyIVMiędzynarodowejnaukowe-praktycznejkonferencji«Naukowy potenciał świata-2008». – Przemyśl : Naukaistudia, 2008. – S. 72–73.
Mendela I. Ya. Structural elements of sale system at the enterprise / I.Ya. Mendela // Materiały IV Mezinărodni vědecko-praktickă conference «Nastoleni moderni vědy` 2008». – Praha : Publishing House «Education and Science», 2008.– P. 87–89.
Мендела І.Я. Вплив факторів зовнішнього середовища на формування системи продажу туристичних послуг / І.Я. Мендела // Материалы первой всеукраинской научной web-конференции молодых учёных «Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях». – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010.– С. 200–201.
Мендела І.Я. Сучасний готельний маркетинг / І.Я. Мендела // Материалы второй всеукраинской научной web-конференции молодых учёных «Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях». – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 189–190.
Мендела І.Я. Використання маркетингу в готельному господарстві / І.Я. Мендела // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки». – К., 2011. – С. 41–42.
Мендела І.Я. Система стандартизації в готельно-ресторанній справі / І.Я. Мендела // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні механізми регулювання та контролю зовнішніх та внутрішніх економічних процесів». – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – С. 37–39.
Мендела І.Я. Успішність в багаторівневому маркетингу / І.Я. Мендела // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новини наукового прогресу –2011». – Софія, 2011. – Том 1. – С. 55–57.
Мендела І.Я. Проведення рекламних заходів базою відпочинку «Карпати» / І.Я. Мендела // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Сучасний соціокультурний простір». – К., 2011. – С. 34–36.
Мендела І.Я. Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Івано-Франківській області / І.Я. Мендела // Матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. – С. 365–371.
Мендела І.Я. Конкурентоспроможність вітчизняного готельного господарства / І.Я. Мендела // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення». – Львів, 2011. – С. 115–117.
Мендела І.Я. Якість готельних послуг в Україні / І.Я. Мендела // MateriałyVIIMiędzynarodowejnaukowe-praktycznejkonferencji«Naukaiinowacja-2011». – Przemyśl : Naukaistudia, 2011. – S. 24–26.
Мендела І.Я. Рівень якості готельних послуг в Україні / І.Я. Мендела // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економічної інфрастуктури України: теоретико-методичний та науково-практичний аспекти». – К., 2012. – С. 29–30.
Мендела І.Я. Аналіз економіки Китаю / І.Я. Мендела // Materiały VIIІ Międzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji «Strategicznepytania światowejnauki-2012». – Przemyśl : Naukaistudia, 2012. – S. 30–33.
Мендела І.Я. Принципи стратегічного управління в готельному бізнесі / І.Я. Мендела // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення». – К., 2012. – С. 83–84.
Мендела І.Я. Стратегічний розвиток підприємств індустрії гостинності / І.Я. Мендела // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу». – Львів, 2012. – С. 59–60.
Мендела І.Я. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі: [зб. наук. праць] / І.Я.Мендела // Збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ «Наука молода». Серія: Економічні науки. Випуск 15–16. – Тернопіль: Вид. ТНЕУ, 2011. – С. 55–58.
Мендела І.Я. Маркетингові цілі для успішного розвитку і функціонування підприємств: [зб. наук. праць] / І.Я.Мендела // Научно-практический журнал «Экономика Крыма». Вип. 3 (36). – Маркетинг. – Симферополь: Поліграфцентр «CUBE», – 2011. – С. 270–274.
Мендела І.Я. Аналіз факторів зовнішнього середовища підприємств готельного бізнесу Івано-Франківської області: [зб. наук. праць] / І.Я.Мендела // Вісник Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. Вип. 1 (19). – Івано-Франківськ: Плай, – 2012. – С. 170–178.
Мендела І.Я. Особливості стратегічного розвитку підприємств санаторно-курортної справи: [зб. наук. праць] / І.Я.Мендела // Журнал «Карпатський край». Вип. 2 (2012). – Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ: Фоліант, – 2012. – С. 87–90.
Мендела І.Я. Оцінка конкурентоспроможності готельного господарства України / І.Я. Мендела / Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів «Стратегічні вектори розвитку регіональної економіки в умовах протидії викликам глобалізації». –Сімферополь, 2012. – С. 214–215.
Мендела І.Я. Необхідність формування стратегії інноваційного розвитку підприємствами готельного бізнесу / І.Я. Мендела / Матеріали ІІ Всеукраїнського семінару молодих вчених та студентів «Участь України в глобалізаційних процесах». – Сімферополь, 2012. – С. 216–217.
Мендела І.Я. Персонал як один з основних чинників підвищення якості надання послуг / І.Я. Мендела, І.Б.Румянцева / Матеріали ІІ Всеукраїнського семінару молодих вчених та студентів «Участь України в глобалізаційних процесах». – Сімферополь, 2012. – С. 399–400.
Мендела І.Я. Оцінка економічних факторів зовнішнього середовища готельного бізнесу Івано-Франківської області / І.Я. Мендела / Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку». – Львів, 2012. – Ч. 2. – С. 72–73.
Мендела І.Я. Рівень якості готельних послуг в Івано-Франківській області / І.Я. Мендела / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень». – Київ, 2012. – Ч.1. – С. 58–59.
Мендела І.Я. Особливості готельного вендінгу / І.Я. Мендела / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи» Ч.1. – Київ, 2012. – С. 63–64.
Мендела І.Я. Мікроекономіка : навчально-методичний посібник / І.Я. Мендела. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 112 с.
Мендела І.Я. Планування інноваційних стратегій підприємствами готельного бізнесу / І.Я.Мендела // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Івано-Франківськ : ПНУ імені Василя Стефаника. – 2013. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 125–129.
Мендела І.Я. Особливості стратегічного управління готельних підприємств в сучасних умовах / І.Я. Мендела // Кримський економічний вісник. – Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – Вип. 2 (03). – С. 40–42.
Мендела І.Я. Виставково-ярмаркові заходи в Україні / І.Я. Мендела / Мат. міжнар. н.-п. конф. «Розвиток економік єврорегіонів : макро- та мікрорівні». – К., 2013. – Ч. 1. – С. 77–79.
Мендела І.Я. Готельний вендінг-бізнес в Україні / І.Я. Мендела / Мат. міжнар. н.-п. конф. «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економіки». – Дніпропетровськ, 2013. – Ч. ІІ. – С. 35–37.
Мендела І.Я. Тенденції розвитку бюджетних готелів України / І.Я. Мендела, Д.С. Шестопалко / Мат. ХXIV міжнар. н.-п. конф. «Економіка в умовах глобалізації світових економічних процесів». – Львів: «ЛЕФ». – 2013. – Ч. ІІ. – С. 43–44.
Мендела І.Я. Тенденції розвитку курортних готелів в Закарпатті / І.Я. Мендела / Мат. міжнар. конф. «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки». – Київ, 2013. – С. 54–56.
Мендела І.Я. Конкурентоспроможність ринку готельних послуг України / І.Я. Мендела / Мат. міжнар. н.-п. конф. «Економіка в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку». – Дніпропетровськ, 2013. – С. 52–54.
Мендела І.Я. Наслідки Євро-2012 для готельної індустрії України / І.Я. Мендела / Мат. міжнар. н.-п. конф. «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти». – К., 2013. – С. 15–16.
Мендела І.Я. Прикарпатський санаторій «Черче»: сьогодення та перспективи розвитку / І.Я. Мендела, В.І. Кучер / Мат. Всеукр. н.-п. інтернет-конференції «Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону». – Івано-Франківськ, 2013. – С. 73–74.

Польова Леся Василівна
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат педагогічних наук

Наукові праці

Монографії:
1.Архипова С.П., Польова Л.В. Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі : монографія / Світлана Петрівна Архипова, Леся Василівна Польова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012.–297 с.
Навчально-методичні рекомендації:
1.Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Кухні народів світу» / Л.В.Польова. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. – 81 с.
2. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Етнічні кухні» / Л.В.Польова. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. – 104 с.
3. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Діловий етикет і протокол» / Л.В.Польова. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. – 124 с.
4.Клапчук В.М. Виробнича й асистентська практика зі спеціальності «Курортна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 60 с.
5. Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник / Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М., Польова Л.В. / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 174 с.
6. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.14010102 «Курортна справа» : Методичний посібник / Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М., Польова Л.В. / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 64 с.
7.Виробнича практика для студентів 5 курсу зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – 19 с.
8. Клапчук В.М., Польова В.М. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 408 с.
9. Світовий туризм і готельне господарство / В.М. Клапчук, Л.В. Польова / Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 139 с.
10. Польова Л.В. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навчально-методичний посібник / Л.В.Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – с. 265.
11. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. – Івано-Франківськ, 2014. – 32 С. – 2,0 Друк. арк

Фахові видання:
1.Польова Л. В. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму у Польщі / Л. В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 112. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 144–148.
2.Польова Л. В. Підготовка менеджерів туризму в контексті педагогічного процесу / Л. В. Польова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Серія « Педагогічні науки ». – Випуск 3 (61). – Полтава, 2008. – С. 28–32.
3.Польова Л. В. Освіта менеджерів у світлі реформування освіти / Л. В. Польова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 135. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 73–76.
4.Польова Л. В. Удосконалення змісту професійної підготовки в сучасних умовах / Л. В. Польова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XXIV. – Івано-Франківськ. – 2008. – C. 139–146.
5.Польова Л. В. Акредитація, як засіб регулювання рівня освіти в умовах управління професійної підготовки менеджерів туризму у Польщі / Л. В. Польова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С. 171–173.
6.Польова Л.В. Шляхи подолання проблеми професійної підготовки спеціалістів з «Туризму»: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 203. Частина 3. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – С.86–89.
7.Польова Л.В. Фахова освіта як визначний чинник якісного надання туристичних послуг: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.20. – С.171–175.
8. Польова Л.В. Дистанційна освіта як засіб оптимізації післядипломного навчання в сучасних умовах: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 19 (232). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С.69–72.
9. Польова Л.В. Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентоздатності: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Серія «Туризм і краєзнавство». –Переяслав-Хмельницький, 2012. –С.156–160.
10. Польова Л.В. Особливості й проблеми тестування у системі вищої освіти: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Луганськ, 2012. – №5 (240). – С.203–209.
11. Польова Л.В. Підготовка кваліфікованих кадрів як фактор розвитку туризму: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 447-448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, – 2012. – С.91–95.
12. Польова Л.В. Особливості практичної підготовки фахівців з туризму: [зб. наук. праць] / Л.В.Польова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Луганськ, 2012. – №4 (239). – С.169–176.
13. Польова Л.В. Покращення корпоративної культури в готельній індустрії України: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Серія «Туризм і краєзнавство». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С.461–465.
14. Польова Л.В. Проблеми розвитку корпоративної культури в українських готелях: Журнал «Карпатський край». – Івано-Франківськ. – Січень-червень 2013^1 (3). – С.198–203.
15. Польова Л.В. Необхідність вивчення компетентного підходу при професійній підготовці фахівців з туризму / Л.В.Польова, Г.М.Гуменюк. – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон: ХДУ, 2013. – C.225–229.
16. Польова Л.В. Сучасна система вищої туристської освіти в Україні / Л.В.Польова. – Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» № 2 (26), 2014.
17. Польова Л.В. Процеси глобалізації в туристичній освіті України / Л.В.Польова, Л.В. Чорна. – Журнал «Карпатський край». – Івано-Франківськ. – Січень-червень 2014^1 (4). – С. 78–84.
18.Загнибіда Р.П., Польова Л.В. Пoзaaудитopнa дiяльнicть як складова професійної пiдгoтoвки майбутніх фахівців сфери обслуговування / Р.П. Загнибіда, Л.В.Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Випуск № 30 (323). – м.Черкаси. –2014. – С.71–83.
19.Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / Л.В. Польова // Л.В.Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Випуск № 31 (323). – м.Черкаси. –2015. – С.92–98.
20. Польова Л.В., Загнибіда Р.П. Значення готельної сфери в збільшенні конкурентоспроможності туристичної індустрії / Л.В.Польова, Р.П. Загнибіда // Журнал «Карпатський край». – Івано-Франківськ. – Січень–червень 2014^2 (5). – с. 165–170.
21. Польова Л.В. Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії / Л.В. Польова // Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. Випуск № 34 (367). – м.Черкаси. –2015. – С.115–123.
22. Польова Л.В Концептуалізація діяльності еко-готелів екологічного спрямування / Л.В. Польова, О.В. Філюстін // Журнал «Карпатський край». – Івано-Франківськ. – Січень-грудень 2015’ 1-2 (6-7). – С. 169–173.

Новосьолов олександр Васильович
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат історичних наук

Наукові праці за 2008–2013 рр.
Новосьолов О.В. Політика Румунії на окупованих українських землях у 1941 – 1944 рр. /О.В. Новосьолов // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып.6. – Одесса: Оptimum, 2008. – 293 c. – C. 130 – 155;
Новосьолов О.В. Румунська політика в Бессарабії, Буковині і Трансністрії в 1941 – 1944 рр.: історіографічний аспект /О.В. Новосьолов // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып.8. – Одесса: Оptimum, 2009. – 293 c. – C. 76 – 93;
Новосьолов О.В. Особливості виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі (на основі аналізу виховної роботи спортивно-оздоровчого комплексу “Смерічка” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) /О.В. Новосьолов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія:// Збірник наукових праць. – Випуск 27/Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ні. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009 – С.
Новосьолов О.В. Оберегова традиція української писанки як засіб формування естетичних цінностей особистості /О.В. Новосьолов // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип.XXVIII – XXIX. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С.86 – 90.
Новосьолов О.В. Традиційні обереги й символи української родини // Україна, Галичина, Гуцульщина: Історія, політика, культура /О.В. Новосьолов // Збірник наукових праць. – Упоряди. і наук ред. І.Монолатія . – Коломия: Вік, 2009. – С. .
Новосьолов О.В. Окупаційні заходи Румунії в Буковині 1941–1943 рр. /О.В. Новосьолов // Воєнна історія Поділля та Буковини: Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Центральний музей Збройних Сил України, 2009. – С. 308–314.
Новосьолов О.В. Румунська окупація Трансністрії питання політичного статусу /О.В. Новосьолов // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – 412 с. – С.161 – 168.
Новосьолов О.В. Етноісторичний аспект проблеми формування народознавчої компетенції учнів початкової школи // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / За ред. О.Будник. – Київ – Івано-Франківськ, 2009. /О.В. Новосьолов // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / За ред. О. Будник. – Київ-Івано-Франківськ, 2009. – с.448. – С.150–203
Новосьолов О.В. Теоретико-методологічні засади актуалізації патріотичного виховання сучасних студентів у вишах України / Олександр Новосьолов /О.В. Новосьолов // Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону: [навчально-методичний посібник] – Київ-Івано-Франківськ, 2009.– С. 295–312
Новосьолов О.В. Окупаційна політика у галузі культури: порівняльний аналіз заходів у дистрикті Галичина та Трансністрїї (1941 – 1944 рр.) /О.В. Новосьолов // Воєнна історія Галичини та Закарпаття / За ред. В. Карпова, В. Горєлова, І. Мороза. – Київ, 2010. – 767 с. – С.536 – 544.
Новосьолов О.В. Румунські війська у бойових операціях на Півдні України (1941 – 1944 р.) /О.В. Новосьолов // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып.10 – Одесса: Оptimum, 2010. – 293 c. – C. 89 – 102.
Новосьолов О.В. Румынская оккупация Транснистрии: вопросы политического статуса /О.В. Новосьолов // Забытый агрессор. Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии. Москва: Фонд «Историческая память», 2010 – 168 с. – С.9 – 20.
Новосьолов О.В. Становлення українсько-молдовських взаємин 1992 – 2000 рр. /О.В. Новосьолов // Русин . Международный исторический журнал. Вип. 2(20) . – Кишинёв: Общественная ассоциация «Русь», 2010. – 192 с. – С.117 – 122.
Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування виховного простору/О.В. Новосьолов // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць – Вип 570. – Чернівці: Чернівецький національний університет. 2011. – 208 с. – С.134 – 139.
Новосьолов О.В. Соціокультурне середовище і розвиток особистості /О.В. Новосьолов // Педагогічний дискурс: зб.наук. праць – Вип.10 / гол. ред.І.М.Шоробура. Хмельницький: ПП Балюк І.Б., 2011. – 559 с.– С 363 – 367.
Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування етновиховного середовища студентської молоді Прикарпаття /О.В. Новосьолов // Освітній простір: стратегії національного виміру. Збірник наукових праць / За ред. проф. Н.Лисенко – Івано-Франківськ, 2011. – 132 с. – С. 74 – 87.
Новосьолов О.В. Іон Антонеску: теорія і практика побудови “Великої Румунії”/О.В. Новосьолов // Буковина та Бессарабія: історичні уроки, стан і перспектива регіональної безпеки. Збірник наукових праць / За ред. проф.О.Сича. – Чернівці, 2011. – 228 с. – С.87 – 108.
Новосьолов О.В. Румунські війська у битві за Одесу (14 серпня – 16 жовтня 1941 р.) /О.В. Новосьолов // Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії: Наук. зб.: Мат. Всеукр. наук. військ.-іст. конф. Севастополь, 6 – 7 жовтня 2011 р. – К., 2011. – С.
Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники формування етно-виховного середовища студентської молоді Прикарпаття/О.В. Новосьолов // Освіта перед викликами та загрозами сучасності: Збірник наукових праць / за ред. Проф. Н.Лисенко. – Beroun: Machart, 2012. – 222 p. – P. 173 – 185.
Новосьолов О.В. Сучасна характеристика змісту поняття соціокультурні чинники етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу /О.В. Новосьолов // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць/ Гол.ред І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГ ПА, 2012. – Вип. 13. – 443 с. – С. 247 – 250.
Новосьолов О.В. Соціокультурні чинники функціонування етновиховного простору в закладах освіти Прикарпаття / О.В. Новосьолов // Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика [Посібник] / За ред. проф. Н. Лисенко. – Київ-Івано-Франківськ, 2012. – 376 с. – С.65 – 85.
Новосьолов О.В. Етноісторичні передумови моделювання виховного простору в закладах освіти Прикарпаття / О.В. Новосьолов // Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за ред. проф. Н. Лисенко. – Київ-Івано-Франківськ, 2012. – 376 с. – С.187 – 203.
Новосьолов О.В. Бойківщина сакральна. Історико-культурна спадщина. Частина1: туристичний путівник / В. Великочий, Т. Парфан, Т. Маланюк, О. Новосьолов / За ред. проф. В. Великочого. – Київ – Івано-Франківськ: Бланк-Прес, 2012. – 302 с.
Новосьолов О.В. Теорія і практика побудови «Великої Румунії» у 1940–1941 рр. / О.В. Новосьолов // Південний-захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім, 2013. – Вип. 16. – С. 128–146.
Новосьолов О.В. Молодіжне соціокультурне середовище і розвиток особистості в умовах глобалізації / О.В. Новосьолов // Молодіжна політика: проблеми та перспективи – Дрогобич; Перемишль, 2013. – Вип. 4. – С. 184–187.
Новосьолов О.В. Архітектурна спадщина Бойківщини ХVII – початку ХХ ст./ О.В. Новосьолов, Т.З. Маланюк // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – Вип. 3. – С. 41–50.
Маланюк Т. Сакральна архітектура Бойківщини ХVII – поч. ХХ ст. / Т.З. Маланюк, О.В. Новосьолов // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : Зб. мат. Всеукр. н.-п. конф. (Львів, 21–22 березня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 3013. – С. 20–30.
Новосьолов О.В. Туристична привабливість сакральних пам’яток Бойківщини / О.В. Новосьолов., Т.З. Маланюк // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : Мат. VІІІ міжнар. н.-п. конф. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Вип.8. – С. 258–264.

Лояк Лілія Миколаївна
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
кандидат економічних наук

Наукові праці за 2008–2013 рр.
Лояк Л.М. Регіональний рекреаційно-туристичний потенціал як об’єкт дослідження і управління / Л.М. Лояк / Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2008. – С. 231–234.
Котенко Г.М. Розвиток зон сталого розвитку туризму на Івано-Франківщині / Г.С. Котенко, Л.М. Лояк / Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців. – Кременчук, 2008. – С. 100–103.
Лояк Л.М. Механізми еколого-економічної безпеки розвитку туристичного регіону в системі інноваційних процесів / Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Л.М. Лояк. – Івано- Франківськ : Симфонія форте, 2009. – Випуск третій. – С. 107–112.
Лояк Л.М. Тенденції та перспективи інноваційного розвитку малого підприємництва в туристичному регіоні / Л.М. Лояк / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ФОП Павлов М.Ю. , 2009. – Том 1. – С. 67–69.
Лояк Л.М. Сутність програмно-цільового управління регіональним інноваційним розвитком малого підприємництва / Індустрія гостинності у країнах Європи / Л.М. Лояк / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4–6 грудня 2009 р. – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – С. 122–125.
Лояк Л.М. Особливості розвитку мережі закладів ресторанного господарства як складової туристичного комплексу Івано – Франківської області / Л.М. Лояк / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : Матеріали міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 18–19 грудня 2009 р.). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 206–216.
Лояк Л.М. Роль малого підприємництва у розвитку туристичного регіону / Л.М. Лояк // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництва». – Київ : Політехніка, 2010. – Випуск 5. – С.178–182.
Лояк Л.М. Науково-методичні положення програмно-цільового управління розвитком малого підприємництва в туристичному регіоні / Л.М. Лояк / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Матеріали науково-практичної конференції «Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комплексом Прикарпаття» (Івано-Франківськ – Яремче, 20–22 грудня 2010 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2010. – Вип. 2. – С. 183–192.
Лояк Л.М. Сучасні тенденції та управління інноваційним розвитком ресторанного господарства в туристичному регіоні / Л.М. Лояк / Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи : Матеріали наукової конференції «Туризм і розвиток регіону» (Івано-Франківськ – Яремче, 19–21 жовтня 2011 р.). – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. – Вип. 3 – С. 331–340.
Лояк Л. Сприяння розвитку малого підприємництва в туризмі на регіональному рівні / Л. Лояк // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС : Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч. 2.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 78–80.
Лояк Л.М. Інноваційно-інвестиційне забезпечення в програмно-цільовому управлінні розвитком малого підприємництва туристичного регіону / Л.М. Лояк // Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів, (Сімферополь, 22-23 березня 2012 року)/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.. В. Гетьмана», Сімферополь. – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – С. 208–210.
Лояк Л.М. Інноваційний розвиток як фактор підвищення конкурентоспроможності малого підприємства туристичної галузі / Л. М. Лояк // Карпатський край. – 2013. – № 1 (3). – С. 155–161.
Лояк Л.М. Теоретичні підходи в дослідженні інноваційних стратегій розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії / Л.М. Лояк // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 4 : Збірник статей : Мат. міжнар. наук. конф. «Туризм і розвиток регіону», присвяченої 10-річчю створення Інституту туризму (Івано-Франківськ, 19–20 вересня 2013 р. ) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; голова редколегії – проф. Володимир Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – С. 170–175.
Лояк Л.М. Рекреаційний кластер та його роль у розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії / Л.М. Лояк // Туристична індустрія : сучасний стан та пріоритети розвитку : Мат. VIII міжнар. н.-п. конф. (19–20 вересня 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ : Вид-во ДВНЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Вип. 8. – С. 200–205.

Котенко Руслан Михайлович
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
кандидат історичних наук

Список наукових праць
Котенко Р.М. Необхідність та передумови розвитку персоналу для підприємств готельного господарства /Р.М. Котенко// Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія гостинності у країнах Європи» / Кримський інститут бізнесу. ВитроПринт, (Сімферополь-Ялта, 2009.) – С. 153-158
Котенко Р.М. Розвиток туристсько-екскурсійної справи в 70 – 80 роках ХХ століття /Р.М. Котенко // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комплексом Прикарпаття» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Фоліант. (Івано-Франківськ – Яремче, 2010. Вип. 2) – С. 167-175.
Руслан Котенко. Передумови розвитку туристично-екскурсійної діяльності на Прикарпатті у 1970 – 80-х роках /Р. Котенко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці –Вижниця, 2011. – Том 2 (32) – С. 220 – 232.
Руслан Котенко. Радянська політика в туристично-екскурсійній сфері у 1970 –1980-х роках: між ідеологічною доцільністю та соціальним прагматизмом /Р. Котенко //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 2011. – Вип. 2 – С. 246-252.
Котенко Р.М. Як радянська молодь «зазирала» за «залізну завісу» (з історії діяльності Бюро молодіжного туризму «Супутник» Івано-Франківщини у 1970 –80-х роках) /Р.М. Котенко// Економіка. Управління. Інновації. / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Електронне наукове фахове видання. – 2011 – №2 (6). Код доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/zmist.htm
Котенко Р.М. Діяльність бюро міжнародного туризму «Супутник» на Прикарпатті (1970 – 1980-ті. рр.): історичні уроки й досвід /Р.М. Котенко // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції «Туризм і розвиток регіону» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Фоліант. (Івано-Франківськ – Яремче, 2011. Вип. 3) – С. 250-261.
Руслан Котенко. Розвиток подорожей та екскурсій за плановими туристичними маршрутами на Прикарпатті у 60 – 70-х роках ХХ ст. /Р. Котенко // Аналітично-інформаційний журнал «Схід», 2012. – № 2 (116) – С. 106– 111.
Савчук Б.П. Формування організаційної структури самодіяльного туризму на Прикарпатті у 70–80-х роках ХХ ст. / Б.П. Савчук, Р.М. Котенко // Карпатський край. – 2012. – № 1 (1). – С. 93–101.
Руслан Котенко. Формування управлінської й організаційної структури туристично-екскурсійної сфери на Прикарпатті в 60 – 70-х роках ХХ ст. /Р. Котенко // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – Вип. 21. – С. 213 – 219.
Котенко Р.М. Вплив геополітичних процесів на туристичні регіони / Р.М. Котенко, Г.С. Котенко // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – Вип. 4. – С. 124–129.
Котенко Р.М. Соціально–економічні передумови розвитку туризму та подорожей на Прикарпатті за радянського періоду (1970–80–ті рр.) /Р.М. Котенко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 87 (№8). – К.: вид-во Гілея, 2014. – С.134 – 138.
Котенко Р.М. Безпека туристичного регіону, як ключовий фактор розвитку туризму/Р.М. Котенко // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 23–24 жовтня 2014 р.) – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 64 – 66.
Котенко Р.М. Розвиток молодіжного туризму й туристично-краєзнавчої діяльності на Прикарпатті: досвід 70-80-х рр. ХХ століття /Р.М. Котенко // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. Т.17. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 103-107.

Загнибіда Раїса Павлівна
старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
кандидат педагогічних наук

1.Лояк Л.М. Загнибіда Р.П. Організація ресторанного господарства. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи дисципліни / Л.М. Лояк, Р.П.Загнибіда. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. – 65 с.
2.Загнибіда Р.П. Особливості формування комунікативної компетенції майбутніх менеджерів туризму в поза аудиторній роботі ВНЗ: [зб. наук. праць] / Р.П. Загнибіда // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 10 (233). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С.51–54.
3.Загнибіда Р.П. Про роль комунікативної компетенції майбутніх менеджерів туризму /Р.П. Загнибіда // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін». – Черкаси : Видавництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – С.65-68.
4. Загнибіда Р.П. Професійне самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму в аспекті акмеологічного підходу / Р.П. Загнибіда // Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Україна–Болгарія. – Черкаси. – 2012. – 83–86.

Богославець ігор Михайлович
викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
Член Національної спілки архітекторів України

Наукові праці за 2013 рр.
Богославець І.М. Техніко-економічне обґрунтування будівництва готельно-ресторанного комплексу / І.М. Богославець / Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід : Мат. міжнар. н.-п. конф. / Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2013. – С. 314–318.