Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Навчально-методичні посібники

 1. Андрухів Я.М. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 102 с.
 2. Богославець І.М. Інженерна графіка : предмет, методи : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Івано-Франківськ, 2014. 113 с.
 3. Богославець І.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанної справи» (В програмі ArchiCAD): навчально-методичне видання. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2015. 83 с.
 4. Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. 408 с.
 5. Загнибіда Р. П. Організація ресторанного господарства: Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм». Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017. 199 с.
 6. Загнибіда Р.П. Організація ресторанного господарства: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. 136 с.
 7. Загнибіда Р.П. Професійне самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності : Метод. реком. Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2013. 106 с.
 8. Загнибіда Р.П., Лояк Л. М. Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум: Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ, 2019. 75 с.
 9. Загнибіда Р.П., Польова Л.В. Етнічні кухні: Навчально-методичний посібник. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2019. 107 с.
 10. Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації магістра зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» / [Розробники: Клапчук В.М., Кобецька Н.Р., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В.]. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 20 с.
 11. Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Розробники: Клапчук В.М., Шарин С.В., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В. Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. 19 с.
 12. Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа») / Розробники: Клапчук В.М., Мендела І.Я., Польова Л.В. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. 19 с.
 13. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів з напрямку підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 8.14010102 «Курортна справа» (лекції, практичні, лабораторні та індивідуальне завдання) / [за заг. ред. проф. В. Клапчука]. Івано-Франківськ, 2013. 127 с.
 14. Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Польова Л.В. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Делятинського держлісгоспу. Івано-Франківськ, 2004. 143 с.
 15. Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Польова Л.В. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Осмолодського держлісгоспу. Івано-Франківськ, 2005. 210 с.
 16. Клапчук В.М. Географія курортів світу : Навчально-методичний посібник. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Електронний ресурс. Івано-Франківськ, 2012. 1 гБт.
 17. Клапчук В.М. Методичні рекомендації з курсу «Організація рекреаційних послуг». Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. 55 с.
 18. Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. 263 с.
 19. Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 136 с.
 20. Клапчук В.М. Природно-рекреаційні ресурси Українських Карпат : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. 174 с.
 21. Клапчук В.М. Рекреалогія : Навчально-методичний посібник. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Електронний ресурс. Івано-Франківськ, 2012. 1,29 мБт (88 с.).
 22. Клапчук В.М. Світовий туризм і готельне господарство : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 143 с.
 23. Клапчук В.М., Білоус Л.Й. Управління якістю продукції і послуг у готельно-ресторанному господарстві : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 190 с.
 24. Клапчук В.М., Богославець, І.М., Котенко Р.М., Лояк Л.М. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ. 2017. 42 с.
 25. Клапчук В.М., Ковальська Л.В. Курортна справа : організація, територіальне планування, система управління: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 400 с.
 26. Клапчук В.М., Мендела І.Я. Курортна справа : організація, територіальне управління, стратегічне планування: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. 278 с.
 27. Клапчук В.М., Мендела І. Я., Польова Л. В. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.140101 «готельно-ресторанна справа». Івано-Франківськ, 2014. 32 с.
 28. Клапчук В.М., Мендела І. Я., Польова Л. В. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Івано-Франківськ, 2015. 35 с.
 29. Клапчук В.М., Польова Л.В. Виробнича й асистентська практика зі спеціальності «Курортна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. 56 с.
 30. Клапчук В.М., Польова Л.В. Виробнича практика для студентів 5 курсу зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. 19 с.
 31. Клапчук В.М., Польова Л.В. Наскрізна програма практики зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 20 с.
 32. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 28 с.
 33. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів III курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 27 с.
 34. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів IV курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 31 с.
 35. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів I курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа»): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 22 с.
 36. Клапчук В.М., Польова Л.В. Програма виробничої практики для студентів II курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа»): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 23 с.
 37. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 408 с.
 38. Котенко Р.М. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Івано-Франківськ : Територія друку, 2015. 40 с.
 39. Котенко Р.М. Лабораторний практикум-тренінг з організації готельного господарства : Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Територія друку», 2015. 102 с.
 40. Котенко Р.М. Організація готельного господарства : методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». Івано-Франківськ : «Територія друку», 2015. 43 с.
 41. Курортна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / Клапчук В.М. та ін. / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. С. 147 с.
 42. Лояк Л.М. Інноваційні ресторанні технології: навч.-метод. видан. Івано-Франківськ. 2017. 178 с.
 43. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства: лабораторний практикум для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання. Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2015. 73 с.
 44. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства : лабораторний практикум для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання : Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2015. 103 с.
 45. Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства: організаційно-технологічні основи: Частина І. : навч. посіб. Івано-Франківськ. 2014. 249 с.
 46. Лояк Л.М., Загнибіда Р.П. Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум: Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ, 2018. 75 с.
 47. Лояк Л.М., Загнибіда Р.П., Андрухів Я.М. Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум: Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017.  68 с.
 48. Мендела І.Я. Аналіз діяльності підприємств туризму: навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2014. 112 с.
 49. Мендела І.Я. Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві: навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. 116 с.
 50. Мендела І.Я. Економіка підприємства: навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2014. 114 с.
 51. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі». Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. 46 с.
 52. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Макроекономіка». Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. 50 с.
 53. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 7.140101 «Готельно-ресторанна справа» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Інституту туризму. Івано-Франківськ, 2011. 48 с.
 54. Мендела І.Я. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 8.14010101 – «Курортна справа» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Інституту туризму. Івано-Франківськ, 2012. 64 с.
 55. Мендела І.Я. Мікроекономіка : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. 112 с.
 56. Мендела І.Я. Статистика: навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : Вид-во «Фоліант», 2014. 102 с.
 57. Мендела І.Я. Стратегічне управління: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2012. 114 с.
 58. Мендела І.Я. Стратегічний маркетинг: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 112 с.
 59. Мендела І.Я. Управління проектами: методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2012. 50 с.
 60. Мендела І.Я. Управління проектами в ГРС: навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2015. 216 с.
 61. Мендела І.Я. Ціноутворення. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 2015. 74 с.
 62. Мендела І.Я., Новосьолов О.В. Бізнес-планування пыдприэмств курортного господарства: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 140 с.
 63. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.140101 «готельно-ресторанна справа» / Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова. Івано-Франківськ, 2014. 32 с.
 64. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Укл.: В.М. Клапчук, І. Я. Мендела, Л. В. Польова]. Івано-Франківськ, 2015. 35 с.
 65. Навчальні програми фахових дисциплін варіативного циклу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальностей «Готельна і ресторанна справа» та «Курортна справа» : Методичний посібник / Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М. / [Упор. – проф. Клапчук В.М.] / В.М. Клапчук, В.В. Гуменюк, І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська, Л.М. Лояк, І.Я. Мендела, О.В. Новосьолов, В.В. Орлова, Н.І. Остап’юк, Л.В. Польова, С.М. Філюк, В.В. Шикеринець / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. 188 с.
 66. Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. 220 с.
 67. Новосьолов О. В. Інноваційні технології в готельно-ресторанній та курортній справі : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2017. 48 с.
 68. Новосьолов О.В. Інноваційні технології в курортній справі. Методологія і організація науковихдосліджень. Сучасна курортна справа України. Самостійна робота студентів. (ОПП «Курортнасправа»): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. 48 с.
 69. Новосьолов О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2017. 101 с.
 70. Новосьолов О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (ОПП «Курортна справа»). ІваноФранківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2018. 52 с.
 71. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина) магістра зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» / [Розробники: Клапчук В.М., Кобецька Н.Р., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В.]. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 25 с.
 72. Освітньо-професійна програма (варіативна частина) магістра зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» / [Розробники: Клапчук В.М., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В.]. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 35 с.
 73. Польова Л.В. Корпоративна культура. Діловий етикет: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2015. 265 с.
 74. Польова Л.В. Кулінарне мистецтво : Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, 2016. 56 с.
 75. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Діловий етикет і протокол». Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. 124 с.
 76. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Етнічні кухні». Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. 104 с.
 77. Польова Л.В. Методичні рекомендації з курсу «Кухні народів світу». Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. 81 с.
 78. Польова Л.В. Світове готельне господарство : Навчально-методичний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 274 с.
 79. Польова Л.В., Загнибіда Р.П. Етнічні кухні : Навчально–методичний посібник. Київ, Видавничий дім «АртЕк», 2019. 107 с.
 80. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» : Методичний посібник / [Авторський колектив; голова – проф. Клапчук В.М.] / [В.М. Клапчук та ін.] / Інститут туризму / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 60 с.